X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33010
Przesłano:

Substancje o znaczeniu biologicznym - cukry. Konspekt zajęć

Konspekt do lekcji biologii
Temat: Substancje o znaczeniu biologicznym – cukry.
Klasa: III gimnazjum
Prowadzący: Katarzyna Kaszuba

Cel lekcji: Zdefiniowanie pojęcia cukry jaki węglowodany. Wprowadzenie podziału cukrów. Określenie znaczenia cukrów z organizmie człowieka.
Cele szczegółowe:
a) Wiadomości:
• Uczeń definiuje pojęcie cukry oraz dokonuje podziału na grupy.
• Wymienia przykłady cukrów prostych, dwucukrów i cukrów złożonych.
• Zna znaczenie cukrów dla życia człowieka.
b) Umiejętności:
• Konstruuje schemat podziału cukrów.
• Przyporządkowuje określony cukier do właściwej mu grupy sacharydów.
• Uzasadnia znaczenie cukrów dla organizmu człowieka.
c) Postawy i przekonania:
• Kształtuje postawę aktywnego obserwatora zjawisk chemicznych zachodzących w otoczeniu.
Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa.
Metody pracy: pogadanka, plansze edukacyjne, lekcje on - line
Środki dydaktyczne: zeszyt ćwiczeń, lekcja multimedialna na portalu scholaris.pl (do wykorzystania z tabletem lub tablicą multimedialną), przykłady produktów zawierających różnego rodzaju cukry
Ramowy plan lekcji:
1. Czynności organizacyjne – sprawdzenie obecności.
2. Wprowadzenie do nowego tematu lekcji:
• Pogadanka - co to są cukry? Z jakimi cukrami na co dzień mamy do czynienia, czy wszystkie cukry są słodkie.
• Prezentacja produktów i przedmiotów zawierających cukry.
3. Opracowanie głównego tematu lekcji:
• Przeprowadzenie doświadczenia - uczniowie przez kilka minut trzymają w ustach chleb, tak aby poczuć, że pod wpływem amylazy ślinowej cukry złożone rozkładają się do cukrów prostych.
• Dokonanie obserwacji i wnioskowania – na podstawie doświadczenia uczniowie wspólnie z nauczycielem formułują wniosek, że cukry to nie tylko słodkie substancje.
• Zapisanie schematu podziału cukrów.
• Omówienie roli cukrów w życiu człowieka – główna funkcja energetyczna, substancje zapasowe, substraty do produkcji różnych przedmiotów.
• Ćwiczenie interaktywne na portalu scholaris.
4. Podsumowanie lekcji:
• Pytania utrwalające do uczniów – z czego zbudowane są cukry, jaki jest podział cukrów, przykłady cukrów należących do różnych grup.
• Ocena aktywności uczniów na lekcji.

Karta pracy:

Zadanie 1. Uzupełnij schemat podziału cukrów, wpisując po dwa przykłady znanych Ci węglowodanów z każdej grupy.

................................. ............................... ........................................
................................ ................................ ........................................

Zadanie 2. Rozpoznaj, jaki cukier i do której grupy związków należy, znajduje się w produktach wypisanych poniżej. Skorzystaj z określeń:
• glukoza • skrobia • wielocukier • dwucukier • cukier prosty • sacharoza
Produkt Nazwa cukru Grupa cukrów
Miód
Burak cukrowy
Chleb

Zadanie 3. Wymień trzy przykłady znaczenia cukrów dla organizmu człowieka.
• ........................................
• ........................................
• ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.