X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33009
Przesłano:

Polska i jej sąsiedzi. Konspekt lekcji przyrody

Konspekt do lekcji przyrody
Temat: Polska i jej sąsiedzi.
Klasa: V
Prowadzący: Katarzyna Kaszuba

Cel lekcji: Zapoznanie uczniów z sąsiadami Polski oraz wskazywanie ich na mapie politycznej Europy.
Cele szczegółowe:
a) Wiadomości:
• Uczeń wymienia 7 sąsiadów Polski.
• Z pomocą nauczyciela lub samodzielnie rozpoznaje flagi państw sąsiadujących.
• Zna stolice państw sąsiedzkich.
b) Umiejętności:
• Uczeń potrafi wskazać na mapie sąsiadów Polski.
• Dopasowuje samodzielnie lub z pomocą nauczyciela flagi oraz stolice do państw.
c) Postawy i przekonania:
• Uczeń jest członkiem społeczności europejskiej oraz wykazuje postawę szacunku wobec odmiennych kultur i narodowości sąsiadujących z Polską.
Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa.
Metody pracy: pogadanka, praktyczne działanie uczniów – ćwiczenia z map?

Środki dydaktyczne: mapa, atlas, karty pracy „Ćwiczenia z geografii dla Szkoły Podstawowej” – wydawnictwo WIR, podręcznik.


Ramowy plan lekcji:
1. Czynności organizacyjne – sprawdzenie obecności.
2. Wprowadzenie do nowego tematu lekcji:
• Pogadanka - czy uczniowie znają państwa sąsiadujące z Polską, czy wiedzą, jakimi językami posługują się mieszkańcy tych państw.
• Analiza mapy politycznej - wstępne zapoznanie z położeniem państw sąsiadujących.
3. Opracowanie głównego tematu lekcji:
• Określenie liczy sąsiadów Polski.
• Wskazywanie sąsiadów Polski na mapie wraz z zaznaczaniem stolic.
• Dopasowywanie na mapie politycznej flagi do danego państwa.
• Praktyczne działanie uczniów – wskazywanie państw na mapie oraz odnajdywanie stolic.
4. Utrwalenie wiadomości:
• Mini konkurs wiedzy – wzajemne zadawanie sobie pytań przez uczniów: wskaż na mapie państwo, odnajdź jego stolicę.
• Uzupełnianie karty pracy – podpisywanie na mapie państw sąsiadujących z Polską, dopisywanie stolicy do państwa, kolorowanie flag na podstawie wzoru.
• Określanie położenia wybranych miast względem Warszawy – ćwiczenia z mapą.
5. Podsumowanie lekcji:
• Pogadanka, dlaczego warto znać sąsiadów Polski, do którego państwa uczniowie chcieliby pojechać na wycieczkę.
• Ocena aktywności uczniów na lekcji.
Zadania utrwalające:
Zadanie 1. Połącz nazwę państwa sąsiadującego z Polską z jego stolicą. Możesz skorzystać z mapy.
1. Rosja A. Bratysława
2. Litwa B. Praga
3. Białoruś C. Berlin
4. Ukraina D. Wilno
5. Słowacja E. Moskwa
6. Czechy F. Mińsk
7. Niemcy G. Kijów

1 ....... 2 ....... 3 ........ 4........ 5........ 6......... 7.........

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.