X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33011
Przesłano:

Poznajemy rośliny zarodnikowe - mszaki. Konspekt zajęć

Konspekt do lekcji przyrody
Temat: Poznajemy rośliny zarodnikowe - mszaki
Klasa: VI
Prowadzący: Katarzyna Kaszuba

Cel lekcji: Zapoznanie uczniów z środowiskiem życia, budową i czynnościami życiowymi mszaków.
Cele szczegółowe:
a) Wiadomości:
• Uczeń zna środowisko życia mszaków.
• Zna elementy budowy mszaka oraz ich funkcje.
• Wymienia 3 znaczenia mszaków dla środowiska przyrodniczego oraz człowieka.
b) Umiejętności:
• Uczeń potrafi wskazać elementy budowy mszaka.
• Potrafi uzasadnić znaczenie mszaków w przyrodzie.
c) Postawy i przekonania:
• Kształtuje postawę aktywnego obserwatora przyrody oraz szacunku wobec jej zasobów.
Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa.
Metody pracy: pogadanka, praktyczne działanie uczniów – wskazywanie na okazie mszaka elementów jego budowy.
Środki dydaktyczne: mapa, karty pracy, lekcja multimedialna na portalu scholaris.pl (do wykorzystania z tabletem lub tablicą multimedialną).
Ramowy plan lekcji:
1. Czynności organizacyjne – sprawdzenie obecności.
2. Wprowadzenie do nowego tematu lekcji:
• Pogadanka - gdzie w czasie spaceru można spotkać mszaki i jak one wyglądają.
3. Opracowanie głównego tematu lekcji:
• Zapoznanie z budową mszaka – jako przykładem rośliny rozmnażającej się przez zarodniki.
• Wskazywanie elementów budowy mszaka.
• Ćwiczenie interaktywne na portalu scholaris.
• Opisywanie funkcji poszczególnych części mszaka.
• Omówienie znaczenia mszaków w przyrodzie.
4. Utrwalenie wiadomości:
• Uzupełnianie karty pracy – podpisywanie na schemacie elementów budowy mszaka oraz opis czynności życiowych.
5. Podsumowanie lekcji:
• Pogadanka o znaczeniu mszaków. Utrwalenie informacji, dlaczego mszaki to rośliny zarodnikowe.
• Ocena aktywności uczniów na lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.