X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32382
Przesłano:

Porównujemy świat zwierząt i ludzi. Konspekt lekcji dla k. IV

Temat lekcji: Porównujemy świat zwierząt i ludzi.


Cele kształcenia- wymagania ogólne.

I Analiza i interpretacja tekstów kultury.
Uczeń rozwija sprawność (...) rozumienia znaczeń dosłownych i prostych znaczeń przenośnych; zdobywa świadomość języka jako wartościowego i wielofunkcyjnego narzędzia komunikacji.

II Analiza i interpretacja tekstów kultury.
Uczeń poznaje teksty kultury odpowiednie do stopnia rozwoju emocjonalnego i intelektualnego; uczy się je odbierać świadomie i refleksyjnie; kształtuje świadomość istnienia w tekście znaczeń ukrytych.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe.

Uczeń
I.1.7. wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte);
I.1.8. rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi;
I.1.9. wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście.

Uczeń:
II.1.2. konfrontuje sytuację bohaterów z własnymi doświadczeniami;
II.1.3. wyraża swój stosunek do postaci;
III. 1. 10. ocenia bohaterów.

Zalecane warunki i sposoby realizacji.

Rozwijanie w uczniu ciekawości świata.
Motywowanie do samokształcenia.
Rozwijanie słownictwa z różnych kręgów tematycznych.
Przyjazne towarzyszenie uczniowi w budowaniu spójnej wizji świata i uporządkowanego systemu wartości.

Formy pracy:
- praca w grupach,
- praca w parach.

Metody:
elementy lekcji odwróconej,
puzzle językowe,
elementy dramy,
zadawanie pytań,
waga wartości,
metoda tekstu przewodniego.

Środki dydaktyczne:
- piosenka z filmu „Akademia Pana Kleksa” – utwór „Dzik”,
- płyta z nagraniem wiersza I. Sikiryckiego „Zoologiczny talent”,
- manekin,
- karty pracy.

Konstrukcja lekcji
w oparciu o program wychowawczy szkoły (odwołanie się do szkolnych zasad,
przypomnienie wartości i tegorocznego przesłania)
oraz
najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej (umiejętności pracy zespołowej, uczenia się od siebie, indywidualizacji, myślenia matematycznego, korelacji międzyprzedmiotowej, oceniania kształtującego).

DZIAŁANIA NAUCZYCIELA

Powitanie.
Sprawdzenie obecności i stopnia wykonania zadania domowego
Zapis tematu lekcji.
Podanie celów lekcji.
Rozdanie kart pracy dot. zadania domowego.
Włączenie piosenki „Dzik”.

DZIAŁANIA UCZNIÓW

Wszystkim osobom, które znamy i nauczycielom mówimy „Dzień dobry”.
Odwołanie do szkolnych zasad i wartości (odpowiedzialność).
Zapis tematu, powtórzenie celów.
Praca w parach. Odtwarzanie informacji zawartych
w tekście piosenki (tabela).
Praca w grupach.
Podział ról grupowych.
Porównanie zebranych wiadomości, wspólne uzupełnianie tabeli.

DZIAŁANIA NAUCZYCIELA

Rozdanie puzzli językowych.
Przyniesienie manekina.
Włączenie tekstu wiersza.
Rozwieszenie propozycji indywidualnych zadań zgodnych z zainteresowaniami.
Podsumowanie. Powrót do celów lekcji.
Zadanie domowe: obowiązkowe, dla chętnych.
Pożegnanie.

DZIAŁANIA UCZNIÓW
Praca w grupach – porządkowanie puzzli językowych. Układanie zdań.
Zadawanie pytań. Odwołanie do szkolnych wartości.
Praca w grupach – waga wartości.
Ocena bohatera.
Prezentowanie oceny bohatera na forum klasy przez grupowego sprawozdawcę.
Wybór zadania.
Praca indywidualna i w grupach eksperckich.
Prezentacja zadań.
Kciuki w górę lub w dół.
Poszukiwanie w kieszeniach manekina zadań domowych.
„Poklepanie” manekina po ramieniu.
Pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.