X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32374
Przesłano:

Jak woda krąży w przyrodzie? Konspekt lekcji

KONSPEKT LEKCJI

Klasa: IV
Data: 26.04.2016

Temat: Jak woda krąży w przyrodzie?

Cel ogólny: Zapoznanie z zjawiskiem obiegu wody w przyrodzie.

Cele operacyjne:
Uczeń:
- wie, jakie wyróżniamy stany skupienia wody,
- wie, jak wygląda schemat obiegu wody w przyrodzie,
- wskazuje na schemacie drogi, którymi woda z opadów atmosferycznych trafia do mórz i oceanów,
- wymienia zmiany stanu skupienia wody w cyklu obiegu wody w przyrodzie,
- podaje przykłady miejsc, gdzie woda jest zatrzymywana i nie uczestniczy w obiegu
- rysuje i omawia schemat obiegu wody w przyrodzie
- wyjaśnia pojęcie wód podziemnych
- wyjaśnia, w jaki sposób powstają źródła
- wyjaśnia, skąd się biorą opady na terenach suchych
- wyjaśnia określenie „obieg” wody
- uzasadnia, że zanieczyszczenia powietrza mają również wpływ na stan gleby i wody

Metody i formy: pogadanka, rozmowa kierowana, doświadczenie, obserwacja, praca indywidualna oraz w dużej grupie

Środki dydaktyczne:
- model- symulator obieg wody w przyrodzie
- lód
- lampa
- czajnik elektryczny*
- szklana szybka*
- zdjęcia lub ilustracje przedstawiające obieg wody w przyrodzie
- prezentacja multimedialna
- program multimedialny
- aplikacja internetowa LearningApps

* w przypadku powolnego przebiegu doświadczenia w modelu


Tok lekcji:

FAZA WSTĘPNA

1. Sprawy organizacyjno- porządkowe
2. Wprowadzenie do lekcji - pogadanka wstępna - o czym będziemy się uczyć w dziale 6
3. Podanie i zapis tematu lekcji. Zapoznanie z celami lekcji.
Na dzisiejszej lekcji przypomnimy sobie stany skupienia wody oraz zapoznacie się ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie.

FAZA REALIZACYJNA

1. Nauczyciel prosi uczniów o pomoc w przygotowaniu doświadczenia z użyciem Modelu - symulatora obiegu wody w przyrodzie. W trakcie lekcji kontrolujemy przebieg doświadczenia.
2. W trakcie przygotowań nauczyciel przypomina uczniom w jakich stanach skupienia występuje woda.
3. Nauczyciel opowiada historie kropli wody. Uczniowie słuchają opowieści z zamkniętymi oczami.( uczeń z orzeczeniem o upośledzeniu w stopniu lekkim ma do pomocy wydrukowaną wersje historyjki)
4. Po zakończeniu opowieści uczniowie, próbują nazwać , opisać poszczególne etapy krążenia wody. Nauczyciel zadaje pytania naprowadzające.
( np. Dzięki jakim zjawiskom zachodzi krążenie wody w przyrodzie? Jakie są rodzaje opadów atmosferycznych? Jak powstają? Dlaczego woda zmienia swoje stany skupienia podczas swojej wędrówki? Jak powstają źródła, rzeki?)
5. Nauczyciel pokazuje schemat krążenia wody w przyrodzie ( przy wykorzystaniu multimediów) , następnie rozdaje schematy do uzupełnienia. Uczniowie pracują samodzielnie lub z pomocą nauczyciela ( szczególnie uczniowie z orzeczeniami).
6. Nauczyciel wyjaśnia w jakich sytuacjach woda nie uczestniczy w obiegu. Uczniowie poznają co to są lodowce i wody mineralne.
7. Nauczyciel pyta czy zanieczyszczenia powietrza mają również wpływ na stan gleby i wody?

FAZA PODSUMOWUJĄCA

1. Obserwacja przebiegu doświadczenia, wyciągnięcie wniosków.
2. Rozdanie uczniom notatki do wklejenia.
3. Podsumowanie zdobytej wiedzy - krzyżówka w aplikacji LeaningApps
4. Ocena pracy uczniów.
5. Zadanie pracy domowej.
6. Ewaluacja lekcji. Pytanie do uczniów: W jakim nastroju kończą lekcję? Czego ciekawego się nauczyłeś? itp.

Zadanie domowe
Krzyżówka (ksero) zeszyt ćwiczeń str. 104 zad. 3
Dla chętnych wyjaśnij "Jak powstają kwaśne deszcze?"

Instrukcja doświadczenia:
Model do doświadczania obiegu wody w przyrodzie. Wystarczy wlać wodę do podstawy, a kostki lodu włożyć do chmury. Podstawę przykrywamy i ustawiamy pod lampa, która pełni role Słońca. Parująca dzięki ciepłu woda kondensuje sie w pobliżu zimnej chmury, skrapla sie i pada na podstawie. Wywołany deszcz spływa w dół do zagłębień, które napełniają sie niczym rzeki. Woda spływa rzekami do morza, z którego pierwotnie zaczęła parować. Obieg wody rozpocznie sie od nowa.
W celu przyspieszenia procesu wlewamy cieplą wodę. W przypadku, gdy doświadczenie nadal przebiega zbyt wolno prezentujemy zmiany stanów skupienia poprzez zagotowanie wody w czajniku elektrycznym i przyłożeniu szklanej płytki nad parującą wodą.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.