X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32429
Przesłano:

Tropimy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Lekcja wychowawcza w klasach IV - VI

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ W KLASACH IV - VI

TEMAT LEKCJI: Tropimy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

CELE LEKCJI:
a) Cel ogólny: uczeń określa problemy, jakie stwarza zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) oraz zna skutki nieodpowiedniego postępowania z ZSEE.
b) Cele szczegółowe:
- uczeń wie, że porzucony ZSEE stanowi zagrożenie dla środowiska,
- uczeń wie, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy oddać do specjalnego punktu zbierania.

METODY PRACY:
a) słowna,
b) czynna,
c) praktycznego działania.

FORMY PRACY:
a) zbiorowa,
b) grupowa.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
a) poradnik dla nauczyciela do programu edukacyjnego dla uczniów klas piątych szkół podstawowych "Każdy uczeń wie, co robić z ZSEE",
b) plakat edukacyjny dołączony do poradnika,
c) materiały potrzebne do gry Bingo: 4 arkusze szarego papieru, 4 pisaki niebieskie i 4 czerwone, 4 ołówki, 4 gumki, 4 kleje, kartki A4.

TOK LEKCJI:
I. Moment organizacyjny.
- Powitanie klasy.
- Sprawdzenie listy obecności.

II. Sprawdzenie zadania domowego.
Nauczyciel pyta klasę, ile i jakie rodzaje ZSEE przechowują w domu.

III. Dominanta lekcji.
- Nauczyciel dzieli klasę na 4 grupy i wyjaśnia zasady gry Bingo. Każdy zespół otrzymuje listę takich samych zadań do wykonania, arkusz papieru podzielony na 6 równych pól (ponumerowanych od 1 do 6), niebieski i czerwony pisak, ołówek, gumkę, klej i 6 kartek A4. Każde zadanie należy rozwiązać na oddzielnej kartce i przykleić na odpowiednim polu arkusza papieru. Grupa, która jako pierwsza wykona wszystkie zadania, woła: „Bingo!”. Nauczyciel sprawdza poprawność wykonanych zadań i ogłasza zwycięstwo drużyny. Po omówieniu pracy uczniów wypełnione arkusze należy powiesić w klasie.
Lista zadań dla uczniów:
1. Zapisz, co oznacza skrót ZSEE.
2. Narysuj rozkład pomieszczeń znajdujących się na parterze lub pierwszym piętrze budynku szkoły. Zaznacz na nim na niebiesko 5 miejsc, w których znajduje się sprzęt elektryczny i elektroniczny. Na czerwono zaznacz na planie i zapisz nazwy urządzeń lub sprzętu, który może być uznany za ZSEE.
3. Podaj trzy problemy, jakie może stworzyć ZSEE.
4. Wymyśl i zapisz, co można zrobić ze znalezionym ZSEE.
5. Ułóż hasło, które zwróci uwagę wszystkich uczniów i pracowników szkoły na problem gromadzenia ZSEE.
6. Dowiedz się od panów woźnych, co robi się w szkole ze zużytymi świetlówkami.

 Wykorzystując plakat edukacyjny nauczyciel omawia z klasą zasady właściwego postępowania z ZSEE.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.