X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32376
Przesłano:
Dział: Języki obce

Advert - pisanie ogłoszeń

SCENARIUSZ LEKCJI

Temat: An advert.
Ogłoszenie.

Nauczyciel: Karolina Bystrzanowska
Język angielski

CELE OGÓLNE LEKCJI:
- doskonalenie umiejętności pisania; tworzenie krótkich wypowiedzi pisemnych
- doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem; określanie głównego celu ogłoszenia
- poszerzanie słownictwa – tłumaczenie wyrazów trudnych z nowo-poznanej czytanki
- ćwiczenia gramatyczne - zastosowanie w zdaniu spójników: „because” (powód) i „so” (skutek).

METODY PRACY: ćwiczenia leksykalne, metoda praktyczna
FORMY PRACY: praca indywidualna, praca w parach
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: podręcznik, tablica interaktywna, kserokopie ze słownictwem i zadaniami.

PRZEBIEG LEKCJI:
Cześć wstępna
1.Czynności organizacyjno-porządkowe – przywitanie klasy, sprawdzenie zadania domowego oraz podanie celu i tematu lekcji.
2.Krótkie powtórzenie z lekcji poprzedniej – uczniowie przypominają sobie wcześniej poznane słownictwo poprzez rozwiązywanie krzyżówki – ćwiczenie interaktywne www.eslgamesplus.com. Ćwiczenie ma na celu powtórzenie słownictwa związanego z omawianą tematyką i przygotowanie do dalszej części lekcji.

Część właściwa:
3.Uczniowie otrzymują karty ze słownictwem i czytają ogłoszenie określając główny cel tekstu, a także uzupełniają zdania podanymi w zadaniu wyrazami („New Matura Solutions Elementary”, Tim Falla, Paul A. Davies, wyd. Oxford, zad. 1 i 2 /s. 85) .

An advert – Vocabulary
LARGE – WIELKI, DUŻY
TO BE IN DANGER – BYĆ W NIEBEZPIECZEŃSTWIE
SCIENTISTS – NAUKOWCY
WILD – DZIKI
TO DISAPPEAR – ZNIKNĄĆ
TO DESTROY – NISZCZYĆ
HABITAT – ŚRODOWISKO
TO PROTECT – CHRONIĆ
POLAR BEARS – NIEDŹWIEDZIE POLARNE
TO STAY AT HOME – ZOSTAĆ W DOMU
HUNTERS – MYŚLIWI
TO PASS EXAMS – ZDAĆ EGZAMINY
ARTIC – ARKTYKA
POLLUTION - ZANIECZYSZCZENIE

4.Uczniowie wykorzystują informacje dotyczące spójników ‘so’ i ‘because’, aby rozwiązać ćwiczenie gramatyczne („New Matura Solutions Elementary”, Tim Falla, Paul A. Davies, wyd. Oxford, zad.4 s. 85) . Uczeń na podstawie zdań:
- I like dogs because they are friendly (powód).
- The zoo isn’t open so we’re going home (skutek).
potrafi poprawnie zastosować w zdaniach oba spójniki.
5.Czytanie ze zrozumieniem, uczniowie czytają pytania i dopasowują do nich odpowiedzi („New Matura Solutions Elementary”, Tim Falla, Paul A. Davies, wyd. Oxford, zad.6 s. 85). Odpowiedzi uczniów na bieżąco są korygowane przez nauczyciela.
6.W związku z tym, iż lekcja ta jest ściśle związana z gatunkami zagrożonymi wymarciem, uczniowie otrzymują wylosowane przez siebie karty pracy, na których widnieje przedstawiciel zagrożonego gatunku oraz krótkie informacje na jego temat. Na podstawie podanych informacji uczeń pisze ogłoszenie. Najlepsze ogłoszenia zostają wyróżnione przez nauczyciela oceną. Należy przypomnieć uczniom, aby wykorzystywali w zdaniach spójniki ‘so’ i ‘because’.

Część końcowa:
7.Podsumowanie lekcji oraz ocena aktywności uczniów.
8.Zadanie pracy domowej obowiązkowej dla wszystkich oraz dla osób chętnych, chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu ochrony środowiska.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.