X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32375
Przesłano:
Dział: Języki obce

Diets - język angielski w gastronomii

SCENARIUSZ LEKCJI

Temat: Diets.
Diety.

Nauczyciel: Karolina Bystrzanowska
Język angielski zawodowy

CELE OGÓLNE LEKCJI:
- doskonalenie umiejętności pisania; tworzenie krótkich wypowiedzi pisemnych
- doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem; dopasowywanie nagłówków do fragmentów tekstu
- poszerzanie słownictwa – tłumaczenie wyrazów trudnych z nowopoznanej czytanki

METODY PRACY: ćwiczenia leksykalne, metoda praktyczna
FORMY PRACY: praca indywidualna, praca w parach
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: podręcznik, tablica interaktywna, kserokopie ze słownictwem.

PRZEBIEG LEKCJI:
Cześć wstępna
1.Czynności organizacyjno-porządkowe – przywitanie klasy, sprawdzenie zadania domowego oraz podanie celu i tematu lekcji.
2.Krótkie powtórzenie z lekcji poprzedniej – uczniowie przypominają sobie wcześniej poznane słownictwo i uzupełniają krzyżówkę – ćwiczenie interaktywne (http://learningapps.org/1347299). Ćwiczenie ma na celu powtórzenie słownictwa związanego z omawianą tematyką i przygotowanie do dalszej części lekcji.

Część właściwa:
3.Uczniowie odpowiadają w parach na trzy krótkie pytania dotyczące diet:
- Why do people go on diet?
- Are diets more popular among men or women?
- What is more important in a diet: fewer meals or smaller portions?
Uczniowie wykonują zadanie pisemnie, po czym odczytują swoje wypowiedzi na forum klasy.
4.Uczniowie otrzymują karty ze słownictwem, ułatwiające im zapoznanie się z nowym tekstem dotyczącym diet. Ćwiczą wymowę nowo poznanych wyrazów („Język angielski zawodowy w gastronomii”, Rafał Sarna, Katarzyna Sarna, WSiP, s. 119) Uczeń dopisuje do listy słówek wyrazy, które sprawiły mu szczególną trudność podczas czytania tekstu.

Vocabulary
•cabbage soup - kapuśniak
•bloat /flatulence – wzdęcie
•to bloat – pęcznieć
•to switch to sth – przestawić się na coś
•yummy – smaczny (mniam)
•to cleanse one’s body – oczyścić organism
•to detox – odtruwać, oczyszczać z substancji toksycznych
•to overload – przeciążyć, przeładować
•nutritionist – dietetyk, specjalista do żywienia
•strenuous – ciężki, wyczerpujący, forsowny
•by following this dietary plan – za pomocą tego planu dietetycznego
•to boost – zwiększyć, poprawić
•legume – roślina strączkowa
•instead of something – zamiast czegoś
•surplus – nadwyżka
•counterproductive – przynoszący efekt przeciwny do zamierzonego
•reminiscent – pełen wspomnień, nakłaniający do wspomnień
•crackers – krakersy, suchary
•humus – humus
Słownictwo, które Ty określasz jako trudne:
-
-
-
5.Czytanie ze zrozumieniem (dobieranie nagłówków); uczniowie czytają tekst i dobierają odpowiednie nagłówki do fragmentów tekstu („Język angielski zawodowy w gastronomii”, Rafał Sarna, Katarzyna Sarna, WSiP, s. 119) Nauczyciel sprawdza poprawność wykonanego przez uczniów zadania.

Część końcowa:
6.Podsumowanie lekcji i słowna ocena aktywności uczniów.
7.Zadanie pracy domowej. Uczniowie mają za zadanie ułożyć pięć zdań z nowo-poznanymi wyrazami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.