X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32431
Przesłano:
Dział: Języki obce

Regulamin Powiatowego Konkursu Piosenki Angielskiej Around the Music 2016

Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej „Around the Music 2016” w Publicznym Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 w Dzwoli

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych zainteresowanych językiem angielskim oraz muzyką i śpiewem.

I. Cele konkursu
* Motywowanie młodzieży do doskonalenia umiejętności językowych.
* Kształcenie postaw czynnego uczestnictwa w kulturze.
* Stworzenie możliwości pogłębiania zainteresowań młodzieży.
* Prezentacja uzdolnień językowych i wokalnych.
* Promocja Zespołu Szkół w Dzwoli.
* Krzewienie wśród młodzieży wrażliwości na muzykę.
* Promocja sztuki wokalnej jako środka wyrazu artystycznego.
* Popularyzacja dorobku muzycznego krajów anglojęzycznych.
* Promowanie uczestnictwa młodzieży w pozalekcyjnych formach zajęć jako szansy na rozwijanie swoich zainteresowań i talentów, np. zespół wokalny.
* Kształtowanie w występującej młodzieży poczucia własnej wartości.
* Integracja środowisk szkolnych z terenu powiatu janowskiego, zarówno nauczycieli, jak i młodzieży.

II. Organizator
Inicjatorem i organizatorem Powiatowego Konkursu Piosenki Angielskiej „Around the Music” są nauczyciele języka angielskiego w Zespole Szkół w Dzwoli: ......................

III. Warunki uczestnictwa
* Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły gimnazjalnej z terenu powiatu janowskiego. Uczestnicy zostają wcześniej wyłonieni  w eliminacjach szkolnych. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się do nauczyciela koordynującego konkurs w danej szkole.
* Do dnia 20 maja 2016 należy dostarczyć płyty CD lub inny nośnik z podkładem muzycznym, aby upewnić się, że będą działać bez usterek na sprzęcie Organizatora. W innym przypadku nie ma gwarancji, że nie będzie problemów z odtworzeniem podkładu muzycznego. Płyty muszą być podpisane (tytuł utworu, szkoła). Jednocześnie prosimy o dostarczenie wypełnionych Kart Zgłoszenia Uczestnika. Zgłoszenie można dostarczyć osobiście lub przekazać listownie na adres: Zespół Szkół w Dzwoli, 23-304 Dzwola 121 B.
* W konkursie biorą udział soliści, duety, zespoły wokalne oraz instrumentalno-wokalne.
* Zespoły mogą liczyć maksymalnie 8 osób. Tancerze, osoby tworzące chórki również są wliczane do zespołu. Na scenie mogą znajdować się tylko gimnazjaliści. Jeżeli akompaniament jest wykonywany przez osoby nie będące uczniami gimnazjum, należy dostarczyć jego nagranie na płycie CD lub pendrive'ie.
* Zgłoszenie kandydata jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
* Każdy wykonawca prezentuje jeden utwór w języku angielskim.
* Repertuar i ruch sceniczny zależą od inwencji twórczej uczestnika konkursu.
* Piosenki nie mogą zawierać niecenzuralnych treści.

IV. Zasady i przebieg konkursu
Każda szkoła typuje maksymalnie dwóch uczestników (mogą to być soliści, duety lub zespoły), którzy przygotowują się do konkursu.
Konkurs odbędzie się dnia 25 maja 2016 o godz. 11.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Dzwoli. Będzie miał formę występu artystycznego. Każdy wykonawca zaprezentuje jedną piosenkę w języku angielskim z dowolnym akompaniamentem (instrumenty akustyczne, akompaniator, podkład na płycie CD / pendrive'ie).

V. Jury
Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie komisja, w której skład wejdą niezależni jurorzy, którzy przedstawią swój komentarz do wyników.

VI. Kryteria oceny:
* fonetyczna i leksykalna poprawność śpiewanego tekstu (10 pkt.)
* walory głosowe, muzykalność, dykcja (10 pkt.)
* inscenizacja ruchowa, ogólny wyraz artystyczny (5 pkt.).

VII. Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
W przypadku uzyskania przez więcej niż jednego uczestnika takiej samej liczby punktów, głos decydujący mają Organizatorzy.


VIII. Postanowienia końcowe
* Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga jury i Organizator.
* Uczestnik zezwala na wykorzystywanie wizerunku oraz wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych informacji osobowych zawartych w Karcie Zgłoszenia przy publikacji wyników konkursu.
* Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział w Konkursie.
* Wszyscy nauczyciele-szkolni koordynatorzy konkursu otrzymają pisemne podziękowania.
* Organizatorzy przewidują uroczyste wręczenie nagród po zakończeniu konkursu.
* Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły: www.zsdzwola.pl
* Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela ....................................
(e-mail: ..................................).Karta Zgłoszenia Uczestnika

do Powiatowego Konkursu Piosenki Angielskiej. Konkurs odbędzie się w Sali Gimnastycznej Zespołu Szkół w Dzwoli 25 maja 2016 r. o godz. 11.00. Wypełnienie poniższego formularza równoznaczne jest z akceptacją regulaminu Konkursu.

Dane szkoły:
Pełna nazwa: ........................................
Adres: ........................................
Telefon: ........................................
E-mail: ........................................

Tytuł wykonywanego utworu w oryginale: ........................................
........................................
Nazwisko i imię wykonawcy oryginału (nazwa zespołu): ........................................
........................................
Nazwiska i imiona wykonawców (max. 8 osób): ........................................
........................................
Szacowany czas wykonania: ........................................
Akompaniament (półplayback, akompaniament własny, a’capella): ........................................
........................................
Nauczyciel-opiekun: ........................................


........................................ ........................................
Podpis Dyrektora Szkoły Podpis Opiekuna*Kartę należy dostarczyć do dn. 06.05.2016

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.