X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32338
Przesłano:
Dział: Języki obce

Wprowadzenie słownictwa związanego ze zwierzętami domowymi - podział zwierząt. Język angielski, klasa 3 szkoły podstawowej

Temat:
Wprowadzenie słownictwa związanego ze zwierzętami domowymi – podział zwierząt ( klasa 3 szkoły podstawowej)
Czas : 45 minut
Cele lekcji:
A. Wprowadzenie słownictwa związanego ze zwierzętami domowymi oraz wprowadzenie podziału zwierząt na domowe, dzikie, wodne, ptaki , owady i wiejskie .
B. Wprowadzenie zwrotów ” In the Picture I can see”, oraz podstawowych przymiotników .
C. Tworzenie mapy podziału zwierząt.
Cele operacyjne :
Pod koniec lekcji uczniowie będą umieli rozpoznać i nazwać zwierzęta domowe jak również użyć podstawowych zwrotów używanych w opisie ilustracji.
Umiejętności: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie.
Formy pracy: praca indywidualna, praca w grupie, praca w parach.
Metody pracy: metody aktywizujące (praca indywidualna, praca w parach), metoda heurystyczna.
Środki dydaktyczne: karty przygotowane wcześniej przez nauczyciela, spinacze oraz sznurek, wcześniej przygotowana karta z sześcioma polami i hasłem ANIMALS umieszczonym na środku do powieszenia na tablicy w celu utrwalenia słownictwa, karty do globalnego czytania z ilustracjami i nazwami zwierząt, karta pracy zawierająca słownictwo dotyczące lekcji, płyta CD z odgłosami różnych grup zwierząt, maski dla dzieci ilustrujące różne zwierzęta.

Przebieg lekcji:
1. Czynności porządkowe i sprawdzenie obecności.
2. Wprowadzenie i zapisanie tematu lekcji.
3. Zapoznanie się klasy z celami lekcji i najważniejszymi zagadnieniami, które będą omawiane w trakcie zajęć.
4. Powtórzenie wiadomości z poprzedniej lekcji:
Nauczyciel prosi klasę by podzielili się na grupy maksymalnie cztery osoby w grupie, następnie wręcza każdej grupie ilustracje różnych miejsc np. pustynia, morze, góry, mieszkanie oraz ich nazwy w języku angielskim. Nauczyciel informuje klasę, iż każda grupo rysunku a następnie samodzielnie dopisać na jakim kontynencie może znajdować się dane miejsce. Następnie uczniowie prezentują swoje zadanie. Słówka, które uważają za trudne lub ciekawe zawieszają na tablicy ( każda grupa maksymalnie 4, klasa zapisuje słówka w zeszycie)
5. Nauczyciel zaprasza dzieci, w miarę możliwości na dywan i zadaje kilka pytań mających na celu przejście do właściwego tematu lekcji:
Jakie zwierzęta znamy?
Czy wszystkie zwierzęta są takie same?
Jakie jest twoje ulubione zwierzątko? / pytania i odpowiedzi są udzielane w języku angielskim/
Po tym krótkim wprowadzeniu nauczyciel przedstawia dzieciom ilustracje zwierząt domowych z ich nazwami umieszczonymi pod ilustracją / karty prezentowane są szybko, nauczyciel wymawia nazwę i natychmiast chowa kartę prezentując następną/
• Canary
• Dog
• Cat
• Fish
• Gold Fish
• Hamster
• Ferret
• Guinea pig
• Iguana
• lizzard
• Mouse
• Parrot
• Rabbit
Nauczyciel informuje klasę, iż zwierzęta można podzielić na wiele kategorii np. na morskie i domowe. Przedstawione zwierzęta to tzw PETS czyli zwierzęta domowe. Razem z klasą powtarza jeszcze raz nawy zwierząt przy jednoczesnym wskazywaniu ilustracji.
6. Nauczyciel korzystając z przygotowanych kart układa je na podłodze, natomiast dzieci dostają kart pracy z wypisanymi nazwami zwierząt i ich ilustracjami, niektórych nazw brakuje więc dzieci muszą odnaleźć właściwą kartę i przepisać nazwę obok obrazka.
Rysunek psa - a dog Rysunek myszy -..............Rysunek chomika – a hamster
7. Nauczyciel po wykonaniu zadania wręcza każdemu dziecku maskę prezentującą zwierzę i razem z dziećmi siada na podłodze. Zabawa w PET SHOP.
Jedno z dzieci jest klientem , który planuje zakup / adopcję zwierzaka i prosi o pomoc w dokonaniu właściwego wyboru. Dzieci zakładają maski i wcielają się w swoje role.
Klient przechodzi się po sklepie i mówi „ I need friend, what kind of pet are you?”
‘Zwierzak odpowieda’ np. „ I am mouse, I am small”. Klient dokonuje wyboru informując grupe „ I want you” lub „ I don’t want you”. W momencie gdy nie dokonał wyboru przechodzi do kolejnego zwierzaka, nad całością gry czuwa nauczyciel pomagając w odpowiednim doborze słów.
8. Dzieci dostają kart pracy z nazwami zwierząt i przymiotnikami, które je opisują, razem z nauczycielem starają się właściwie wypełnić kartę pracy, bazując na informacjach uzyskanych w trakcie gry.
Lizzard was ...? – pytanie zdaje nauczyciel.
Lizzard was fast.

Dobrze łączymy lizzard i fast .

Cat ........................................fast
Parrot........................................ small
Mouse........................................ loud
Dog........................................ big
lizzard........................................ .. nice

9. Nauczyciel kładzie na środku sali wcześniej przygotowaną kartę z sześcioma polami i zadaje klasie pytanie : pamiętacie dziś rozmawialiśmy o podziale zwierząt , na jakie grupy dziś umawialiśmy się, iż podzielimy zwierzaki.
Nauczyciel tłumaczy na angielski : tak na sea animals, bardzo dobrze na farm animals itd. Do zapełnienia pól. Nauczyciel prosi by klasa wypisała nazwy zwierząt domowy i ozdobiła ich pole ilustracjami , plakat będzie stanowił dobre powtórzenie nazewnictwa jak i klasowy słowniczek.
10. Dzieci po tym zadaniu siadają w grupach ponownie maksymalnie cztery osoby. Nauczyciel informuje iż na podłodze znajdują się karty ilustracjami zwierząt oraz maskami, nauczyciel włącza nagranie zawierające odgłosy tych zwierząt, uczniowie mają odnaleźć karty i wypowiedzieć nazwę „ In the picture I can see iguana” następnie założyć maskę zwierzaka . Następnie każda osoba z grupy wybiera po dwa produkty i mówi, który z wybranych produktów lub a który nie.
I like hamsters, however I hate iguanas.

11. Uczniowie wracają do ławek i wypełniają w parach karty pracy;
Część pierwsza: bazując na grze w PET SHOP dzieci otrzymują dialog z lukami, które należy uzupełnić.
Hello, my nam is........ I am.....years old and I need....... Who are you?
I am................and I am small,.............. and fast. I don’t want you, I can’t have mouse at home, sorry. Who are you? I am.............and I am big, ................and I bark. I don’t want you, I can’t have ...... at home, sorry. Who are you? I am..................and I am..........., gold and nice. I want you, I can have ............at home.
Część druga: karta zawiera ilustrację zwierzaka lub przymiotnik zapisany w języku polskim, obok znajdują się słowa opisujące ilustrację oraz słowa o podobnej wymowie. Klasa ma za zadanie zaznaczyć właściwe słówko.
Kot ............. Cat , cab , crab
Pies.............. dog, blog, smog
Duży............. Kick, pick , big
Mysz................ house, mouse, pause
Miły.................fish , nice, dice
Jaszczurka.........iguana, banana, carrot
12. Podsumowanie zajęć;
Uczniowie w ramach podsumowania zajęć maja za zadanie wykonać ilustrację wybranego przez siebie zwierzaka domowego oraz wykonać jego opis z zastosowaniem przymiotników , minimum sześć zdań, np. imię, co lubi jeść, czy jest mały, kolor.
Gra: uczniowie siadają w kółku lub jeśli klasa jest bardzo. na zostają na swoich miejscach. Nauczyciel rozpoczyna grę- klasa ma utworzyć jak najdłuższe zdanie powtarzając kolejno wypowiadane słowa- prawo głosu ma osoba, która ma w rękach np. piłkę. Np. I like dogs... I like dogs and cats... itd.
Zadanie domowe: Uczniowie dodatkowo dostają kartę pracy z historyjką opisującą wizytę u kolegi, który zakupił/ adoptował zwierzaka i bazując na wcześniejszej historii mają za zadanie uzupełnić tekst, po sprawdzeniu nauczyciel wpina dialog do klasowego portfolio.

mgr Anna H.Hudzińska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.