X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32357
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz zajęć z języka angielskiego dla dzieci 5, 6-letnich

Scenariusz zajęć z języka angielskiego dla dzieci 5, 6-letnich

Środki audiowizualne: odtwarzacz CD, płyta z piosenkami, flashcard, sylweta bałwana, ilustracje bałwana dla każdego dziecka, elemnty do ułożenia bałwana, napis „a snowman”;

Struktury językowe: What’s this?; Is he (he) happy? (angry/scared/sleepy); It’s sunny/ cloudy/ windy/ rainy;

CELE OGÓLNE:
• Utrwalenie poznanego słownictwa związanego z pogodą, ubraniami i emocjami,
• Wprowadzenie piosenki „I’m a little snowman”,
• Doskonalenie umiejętności rozumienia i wykonywania poleceń

CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Wita się i żegna w języku angielskim
2. Ilustruje ruchem treści poznanych piosenek
3. Wykonuje polecenia zgodnie z instrukcją nauczyciela
4. Kojarzy słowa opisujące emocje z określoną mimiką twarzy,
5. Potrafi zadać pytanie: „Are you happy? Are you scared?” etc.
6. Nazywa symbole określające pogodę: sunny, rainy, cloudy, windy, stormy;
7. Ilustruje ruchem symbole związane z pogodą,
8. Wskazuje i nazywa ubrania: a coat, a hat, a scarf, an umbrella, wellingtons;
9. Wskazuje elementy twarzy i ubrania: a nose, eyes, buttons, a hat, a scarf,
10. Ilustruje ruchem treść piosenki „I’m a little snowman”,
11. Układa elementy ubrania wg wskazówek nauczyciela,

Przebieg zajęć
I. Część wstępna:
1. Powitanie
N: Hello children!
Dz: Hello teacher!
N: Sit down, please.

2. Piosenka na powitanie „Say hallo”
Dz. stają w kole, ilustrują ruchem treść piosenki.

3. Utrwalenie piosenki „Make a circle”.
Dz. stają w kole, ilustrują ruchem treść piosenki.

II. Rozgrzewka (warm up)

1. Zabawa „Simon says”. Dzieci wykonują komendę tylko jeżeli jest ona poprzedzona słowami "Simon says..." i tylko jeżeli jest zgodna z tym, co demonstruje "Simon". W przeciwnym wypadku uczestnicy zabawy nie mogą ruszyć się z miejsca.
Ostatnia osoba, która nie odpadnie z gry, zostaje "Simonem" lub otrzymuje stosowną nagrodę.”
N: Simon says close your eyes (touch your nose/head, chin etc.)

2. Piosenka “One little finger” – utrwalenie nazw części ciała. Dz. stają w kole, ilustrują ruchem treść piosenki.

III. Utrwalenie materiału

1. Utrwalenie słownictwa związanego z emocjami. Prezentacja „buziek” wyrażających różne nastroje:
N: Look! I’m happy. Repeat.
Dz: I’m happy.
N: I’m angry. Repeat.
Dz: I’m angry.
N: Excellent.

Zabawa „Yes or no”. N-l wybiera jedną „buźkę”, zadaje pytania:
N: Is she (he) happy?
D: Yes. (No)

Piosenka „If you’re happy”. Dz. stają w kole, ilustrują ruchem treść piosenki. N-l prezentuje odpowiednie „buźki”.

2. Utrwalenie słownictwa związanego z pogodą. N-l prezentuje flashcard’y ze zjawiskami atmosferycznymi.
N: Look. What’s the weather like?
N: It’s sunny/cloudy/windy/

Zabawa “It’s stormy! Run away!” N-l mówi o pogodzie, jednocześnie pokazując jak można gestami i ruchami ja opisać
- It’s sunny – mówi zasłaniając oczy dłońmi przed sońcem
- It’s windy – mówi chwiejąc się i osłaniając od wiatru
- It’s rainy – mówi udając, że trzyma parasolkę
- It’s stormy! Run away! – mówi kucając i zakrywając rękami głowę. Wówczas dzieci słysząc to polecenie powinny uciec pod ścianę.

3. Utrwalenie słownictwa związanego z ubraniami. Zabawa „What’s missing”. N-l pokazuje kilka kart obrazkowych z ubraniami. Kiedy dzieci zamykają oczy, zabiera jedną z nich i pyta, czego brakuje.
N: Close your eyes.
N: Ok. Look! What’s missing?

IV. Wprowadzenie nowego materiału

1. Wprowadzenie piosenki „I’m a little snowman”.
N: Look. What’s this?
D: Bałwan.
N: A snowman. Repeat.
D: A snowman.
N: Excellent.
N: Look! What is he wearing? A hat, a scarf, three buttons.
N: Show me eyes and nose.
N: Listen the song and show.

N-l wyjaśnia dzieciom, że zaraz posłuchają piosenki. Ich zdaniem jest pokazywać elementy bałwana o których mowa w piosence.

Wykonanie wspólnego bałwana poprzez ułożenie gotowych elementów, umieszczenie napisu „A snowman”.

VI . Podsumowanie.

1. ,Piosenka „The Hokey Pokey Shake”. Dz. stają w kole, ilustrują ruchem treść piosenki.

2. Pożegnanie dzieci.
N: Thank you children. Goodbye.
D: Goodbye, teacher.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.