X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32066
Przesłano:

Powtórzenie wiadomości z elektrochemii

1)W czterech elektrolizerach przeprowadzono na elektrodach platynowych elektrolizę wodnych roztworów następujących substancji:
a) CuSO4 b) AgNO3 c) NaCl d) K2SO4

•W którym z elektrolizerów wydzielił się na katodzie wodór, a w którym metal?
•Jaki gaz wydzielał się na anodzie w każdym z czterech elektrolizerów
Odpowiedź uzasadnij zapisem odpowiednich reakcji elektrodowych

2)Zbudowano ogniwo srebrowo-kadmowe, którego SEM wynosi 1,2V. Jakie jest stężenie jonów Cd2+, jeżeli stężenie jonów Ag+ jest równe 0,1mol/dm3.

3)Określ z jakiego metalu została wykonana druga elektroda w ogniwach I i II jeżeli w:
I katodą jest elektroda miedziowa, a SEM ogniwa wynosi 1,1VB
II anoda jest elektroda kadmowa a SEM wynosi 1,2V

4)Przez roztwór AgNO3 przesuszano prąd o natężeniu 0,5 A w czasie 1 h. Podaj równania reakcji elektrodowych oraz oblicz masę wydzielonego srebra, jeśli wydajność była równa 90%.

5)W wyniku przepływu prądu elektrycznego przez 3 połączone szeregowo elektrolizery zawierające kolejno roztwory I- CuSO4, II – AgNO3, III- Na2SO4, na katodzie elektrolizera II wydzieliło 1,08 g srebra.
a)Zapisz równania reakcji zachodzących w elektrolizerach
b)Oblicz ile miedzi wydzieliło się w elektrolizerze I i jaką objętość zajął wodór wydzielony w elektrolizerze III.

6)Podczas przepływu radu o natężeniu 3A w ciągu 100 minut przez roztwór soli metalu występującego na III stopniu utlenienia wydzieliło się 3,23 g tego metalu. Ile wynosi jego masa molowa?

7) W ogniwie, w którym blaszka srebrna i blaszka aluminiowa zanurzone były w roztworach swoich soli, po pewnym czasie stwierdzono ubytek masy elektrody glinowej o 0,9 g.
a)Zapisz schemat utworzonego ogniwa
b)Podaj równania reakcji elektrodowych zachodzących na katodzie i na anodzie
c)Oblicz o ile zmieniła się w tym czasie masa elektrody srebrnej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.