X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31977
Przesłano:

Prędkość dopuszczalna i prędkość bezpieczna. Scenariusz lekcji

Konspekt lekcji: Przepisy ruchu drogowego


Data zajęć: 12. 02. 2016 r.

Klasa: II Ts2

Specjalność: Technik pojazdów samochodowych

Prowadzący zajęcia: Sławomir Oleszczuk

Liczba uczniów: cała klasa

Temat zajęć: Prędkość dopuszczalna i prędkość bezpieczna.

Cele zajęć:

- poznawczy: poznanie czynników limitujących bezpieczną prędkość w określonych warunkach ruchu drogowego, poznanie pojęcia prędkość bezpieczna
- kształcący: kształtowanie umiejętności i nawyków związanych z prędkościami
- wychowawczy: uświadamianie uczniom konieczności jazdy z prędkościami dopuszczalnymi i bezpiecznymi w danych warunkach

Środki dydaktyczne: Dziennik Ustaw, Rozporządzenie w sprawie szkolenia, tablica interaktywna, rzutnik, tablice dotyczące znaków drogowych

Metoda nauczania: Pogadanka lub wykład ilustrowane w szczególności planszami, prezentacjami multimedialnymi, rysunkami na tablicy


Treść lekcji:
1. Zasady ogólne:
Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu oraz warunków atmosferycznych i natężenia ruchu. Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością nie utrudniającą jazdy innym kierującym.
2. Odstęp między pojazdami jadącymi w rzędzie:
Kierujący jest obowiązany utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania poprzedzającego pojazdu. Poza obszarem zabudowanym na jezdniach dwukierunkowych o dwóch pasach ruchu, kierujący pojazdami objętymi indywidualnymi ograniczeniami prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7m są obowiązani utrzymywać taki odstęp od pojazdów silnikowych znajdujących się przed nimi, aby inne wyprzedzające pojazdy mogły bezpiecznie wjechać w lukę utrzymaną między tymi pojazdami. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli kierujący pojazdem przystępuje do wyprzedzenia lub gdy wyprzedzenia jest zabronione.
3. Prędkość na obszarze zabudowanym i w strefie zamieszkania
Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 5.00 – 23.00 wynosi 50 km/h
Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 23.00 – 5.00 wynosi 60 km/h
Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h
Prędkości dopuszczalne niektórych pojazdów wynoszą:
- ciągnik rolniczy 30 km/h
- pojazd z urządzeniami wystającymi z przodu więcej niż 1,5 m od siedzenia kierującego 30 km/h w obszarze zabudowanym
- motocykla i motoroweru, którymi przewozi się dzieci w wieku do 7 lat – 40 km/h
4. Prędkość na obszarze niezabudowanym
Prędkość dopuszczalna poza obszarem wynosi w przypadku ;
1. Samochodu osobowego , motocykla lub samochodu ciężarowego o dmc nie przekraczającej 3,5
a) na autostradzie – 140 km/h
b) na drodze ekspresowej dwujezdniowej – 120 km/h
c) na drodze ekspresowej jednojezdniowej oraz na drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – 100 km/h
d) na pozostałych drogach – 90 km/h
2. Zespołu pojazdów lub pojazdu nie wymienionego w punkcie pierwszym
a) na autostradzie , drodze ekspresowej lub dwujezdniowej 80 km/h
b) na pozostałych drogach 70 km/h
c) autobusu spełniającego dodatkowe warunki techniczne na autostradzie i drodze ekspresowej 100km/h
Prędkość dopuszczalna niektórych pojazdów :
a) ciągnik rolniczy – 30 km/h
b) pojazd z urządzeniem wystający do przodu więcej niż 1,5 m od siedzenia dla kierującego – 60 km/h poza obszarem

Organ zarządzający ruchem na drogach może zmniejszyć lub zwiększyć , za pomocą znaków drogowych ,prędkość pojazdów na obszarze zabudowanym lub poza obszarem zabudowanym , gazeli warunki bezpieczeństwa na drodze lub na jej odcinku za ty przemawiają .

Przebieg lekcji:
1. Sprawy organizacyjne
2. Nawiązanie do poprzedniej lekcji
3. Podanie treści lekcji
4. Analiza podanego materiału
5. Zadanie pracy domowej

Nauczyciel:
- przeprowadza sprawy organizacyjne
- nauczyciel zadaje ogólne pytanie o prędkości pojazdów z jakimi powinny się poruszać po drogach

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.