X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32040
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Plan działań rewalidacyjnych dla ucznia gimnazjum z uwagi na Autyzm/Zespół Aspergera/ z objawami lękowymi, wycofującego się

Plan działań rewalidacyjnych dla ucznia gimnazjum z uwagi na Autyzm/Zespół Aspergera/ z objawami lękowymi, wycofującego się
Wskazania do pracy
• Stymulowanie rozwoju inteligencji emocjonalnej
• Rozwijanie umiejętności interpersonalnych oraz rozumienia
norm i sytuacji społecznych

Usprawniane procesy i funkcje Sposób realizacji

Stymulowanie rozwoju inteligencji emocjonalnej
- Analiza sytuacji życiowych pod względem
towarzyszących im emocji
- Ćw. w rozpoznawaniu, nazywaniu i charakteryzowaniu
określonych emocji
- Umiejętność wyobrażenia sobie/ wczucia się w stan
emocjonalny osoby znajdującej się w określonej sytuacji
- Umiejętność odczytywania stanów emocjonalnych m.in.
wyrażanych językiem ciał


Rozwijanie umiejętności interpersonalnych
- „Abecadło – To Ja”
- Akceptacja siebie i innych;
- Bezpieczeństwo;
- Cele w życiu – długoterminowe i bieżące;
- Decyzje w naszym życiu i ich konsekwencje;
- Emocje;
- Finanse – „fortuna kołem się toczy”;
- Granice w naszym życiu;
- Humor i poczucie humoru;
- Po co jest nam potrzebna inteligencja;
- Ja – jaki jestem i jak widzą mnie inni;
- Kultura osobista;
- Co lubimy robić? Co nam sprawia przyjemność?;
- „Co mi przychodzi łatwo?”;
- Myśli pozytywne i negatywne – jak na nas wpływają;
- Naturalność i neutralność;
- Odpowiedzialność za własne czyny;
- Pomoc; potrzeby nasze i innych ludzi; Przyszłość;
- Rozwiązywanie problemów;
- Szacunek do siebie i innych; Samodzielność;
- Tolerancja;
- Uczucia;
- Wartości w naszym życiu; współpraca
- Zainteresowania;

Rozumienie norm i sytuacji społecznych
- Nazywanie sytuacji społecznych
- Ćwiczenia wartościowania sytuacji oraz różnicowania dobra i
zła
- Doskonalenie umiejętności komunikowania się i wyrażania
swoich myśli i uczuć
- Wyrażenie własnych potrzeb i życzeń oraz przyjmowanie
pochwał i krytyki ze strony innych
- Znajomość i rozumienie zasad i norm społecznych na terenie
klasy i poza nią
- Zwrócenie uwagi na nawyki związane z zachowaniem i kulturą bycia, dbałości o ich prawidłowość
- Przewidywanie konsekwencji własnego postępowania
- Odróżnienie dobra od zła
- Uważne słuchanie innych
- Prawidłowe porozumiewanie się
w grupie

W ramach prowadzonych zajęć rewalidacyjnych prowadzono zajęcia o charakterze terapeutycznym w którym głównymi CAŁOROCZNYMI DZIAŁANIAMI było:
• Stymulowanie rozwoju inteligencji emocjonalnej
• Rozwijanie umiejętności interpersonalnych oraz rozumienia
norm i sytuacji społecznych
• Korekta zachowań
• Rozwijanie umiejętności interpersonalnych oraz rozumienia
norm i sytuacji społecznych
• Dzielenie się swoimi myślami i odczuciami
• Budowanie udanych relacji
• Szkoła


Korekta zachowań.-Analizowanie konkretnych sytuacji w których zaistniały niepoprawne, niezrozumiałezachowania ucznia. Uczeń samodzielnie określa swoje zachowanie, potrafi wyodrębnić słabe i mocne strony swoich postępowań

Rozwijanie umiejętności interpersonalnych oraz rozumienia norm i sytuacji społecznych.-
Nazywanie konkretnych sytuacji społecznych -
Doskonalenie umiejętności komunikowania się
i wyrażania swoich opinii i uczuć.Wyraża własne potrzeby
i życzenia, przyjmuje krytykę i pochwały ze strony terapeuty.

Dzielenie się swoimi myślami i odczuciami.-
Zastosowanie ćwiczeń w rozpoznawaniu, nazywaniu
i charakteryzowaniu określonych emocji. Ćwiczenia w rozpoznawaniu nazywaniu i charakteryzowaniu określonych emocji.
Uczeń potrafi określać stany emocjonalne towarzyszące podczas zajęć i przykładowych scenek sytuacyjnych

Budowanie udanych relacji- Rozmowy, pogadanki nt, wdrażania prawidłowych postaw wobec zaistniałych sytuacji szkolnych.
Zna rozwiązania i potrafi wykorzystać je w praktyce
Szkoła Szkoła jako instytucja -Podjęcie decyzji o włączeniu się do WSZYSTKICH zajęć praktycznych wraz z klasą-SUKCES!

Wnioski końcowe: Nadal pracować nad poprawą funkcjonowania ucznia na terenie szkoły i w.w obszarach działań

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.