X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31737
Przesłano:

Plan metodyczny godziny wychowawczej. Jak się uczyć? Techniki efektywnego uczenia się

Plan metodyczny zajęć godz. wychowawczej

Temat: Jak się uczyć? Techniki efektywnego uczenia się.
Klasa: II LO
Ilość uczniów: 28
Data: 7.04.2016
Cele lekcji:
.
- zwiększenie wiedzy na temat technik efektywnego uczenia się
- poznanie i doskonalenie technik skutecznego zapamiętywania
- poznanie preferowanych stylów uczenia się – wzrokowy, słuchowy, ruchowy
(kinestetyczny).
- rozwijanie potrzeby dążenia do pogłębiania wiedzy

Cele w języku ucznia:
– określicie swój styl uczenia się
– poznacie techniki efektywnego rozpamiętywania
– pogłębicie wiedzę i będziecie kształcić techniki efektywnego zapamiętywania

Metody pracy:

- słowna,
- pokazowa
- ćwiczeniowa.
- burza mózgu
- mnemotechnika

Materiały dydaktyczne:
- kwestionariusz dotyczący stylów uczenia się.
- karteczki z obrazkami i z zadaniami
- prezentacja
- telewizor
- kartki papieru, flamastry

Forma:
- zbiorowa
- grupowa


Przebieg lekcji:

Czynności organizacyjne: 5 min
Na początku lekcji nauczyciel sprawdza obecność oraz przedstawia temat lekcji, posiłkując się przygotowaną prezentacją. Dodatkowo również zapoznaje uczniów z celami lekcji, podając je w języku ucznia.

Prezentacja tematu: 10 min
Nauczyciel, aby wprowadzić uczniów w temat zajęć motywuje ich do krótkich wypowiedzi związanych z tematem nauki, wiedzy i pamięci.
Uczniowie dokańczają poszczególna zdania tj.:
Uczę się, bo ..............
Moją pamięć wykorzystuję .....................
Ostatnio nauczyłem się .....

W kolejnym zadaniu uczniowie przedstawiają swoje skojarzenia z ze słowem pamięć np.
zmysł, wiedza, krótka, długa, skojarzenia itp.

Koleje ćwiczenia ma na celu określenie przez uczniów, jaki styl uczenia się odpowiada im najbardziej i jakie wskazówki powinni uwzględnić, by jeszcze lepiej się uczyć. W tym celu uczniowie rozwiązują krótki test, aby sprawdzić, czy są kinetykami, wzrokowcami, czy też może słuchowcami.

Poza tym nauczyciel przypomina uczniom, że działanie ludzkiego umysłu w dużej mierze zależny od aktywności naszych półkul i tego, w jakim stopniu poszczególne z nich są mniej, lub bardziej aktywne. Wykonując kolejne zadanie, uczniowie mogą określić, która półkula jest w ich przypadku bardziej aktywna. Zadanie to polega na złożeniu rąk poprzez zaplecenie palców. Nauczyciel objaśnia, iż według naukowców w wielu przypadkach odzwierciedla to, która z półkul jest aktywniejsza, a co za tym idzie, które zmysły są w przypadku danej osoby bardziej wykształcone.

Nauczyciel zwraca również uwagę na różne typy pamięci tj. sensoryczną, krótkotrwałą oraz długotrwałą. Wymieniając poszczególne rodzaje pyta uczniów, czy potrafią je rozróżnić i jakie z nich najczęściej ich zdaniem wykorzystują w codziennym życiu.

Faza ćwiczeń 22 min
Uczniom zostaje postawione pytanie: Co zrobić, by w jak najkrótszym czasie zapamiętać jak najwięcej informacji? Następnie nauczyciel wspólnie z uczniami wymienia kilka zasad dotyczących efektywnego uczenia się np.

Wyobraź sobie to, co chcesz zapamiętać, zobacz to oczami wyobraźni, koniecznie w kolorach.
Wyobraź to sobie jak najdokładniej, ze wszystkimi szczegółami.
Wyobraź sobie dźwięki, smaki, zapachy.
Wyobraź sobie, że dotykasz wyobrażaną rzecz.

Następnie nauczyciel zadaje uczniom pytanie, czy spotkali się już kiedyś z pojęciem mnemotechniki, jeżeli tak, to, co rozumieją pod tym pojęciem. Po krótkiej wymianie zdań nauczyciel dzieli klasę na 5 grup. Każda z nich otrzymuje tekst zawierający różne menemotechniki. Na ich podstawie uczniowie mają udzielić odpowiedzi na następujące pytania:

Na czym polega ta metoda?
W jaki sposób należy ją stosować?
Gdzie może znaleźć zastosowanie ten sposób uczenia się?

Uczniowie otrzymują podczas pracy w grupach kartki papieru i flamastry, aby mogli robić notatki, lub zakreślać ważniejsze informacje na otrzymanych kartach pracy.
Podczas pracy uczniów nauczycielka podchodzi do poszczególnych grup zwracając uwagę na zaangażowanie wszystkich uczniów w pracę grupy, jak również na merytoryczna część zadania. W razie potrzeby służy im pomocą.
Następnie uczniowie prezentują poszczególne metody zapamiętywania tj.:
metodę haków
technikę liczbowo - obrazową
metodę łańcuchów informacji
metoda mapa myśli

Kolejne ćwiczenie polega na praktycznym zastosowaniu jednej z mnemotechnik tj. ułożenia historyjki, do której uczniowi muszą wykorzystać wylosowane obrazki ( metoda łańcuchów informacji). Ćwiczenie to ma na celu uzmysłowienie uczniom, że naukę można połączyć z zabawą i wykorzystać do niej wyobraźnię. Następnie chętne grupy prezentują swoje historie.

Podsumowanie 8 min

Ostatnie zadanie ma na celu przedstawienie przez ostatnią grupę uczniów, w jaki sposób najefektywniej można się uczyć i jakie wskazówki powinno się uwzględnić podczas przyswajania danej partii materiału.

Również tym razem podczas prezentacji wyników pracy uczniów nauczyciel wspiera ich prezentacją, tak, aby uczniowie mogli również zaangażować zmysł wzroku do przyswojenia nowych wiadomości.

Ewaluacja

Uczniowie odpowiadaj na pytania znajduje się na karteczkach.

•Co ci się w tej lekcji najbardziej podobało?
•Czy byłeś raczej zainteresowany lekcją, czy raczej znudzony?
(podkreśl)
•Jak myślisz, czy odniosłeś jakieś korzyści z lekcji? Jeżeli tak, to jak?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.