X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31688
Przesłano:

Zjednoczone królestwo - konspekt lekcji historii w technikum

Nazwisko i imię nauczyciela: Krzysztof Lewandowski
Klasa: II B
Dział programowy: Jesień średniowiecza
Temat lekcji: Zjednoczone królestwo
Cele operacyjne:
Uczeń:
- przedstawia zagrożenia państwa na początku panowania Kazimierza Wielkiego
- sprawnie wskazuje na mapie granice monarchii Kazimierza Wielkiego oraz ziemie wchodzące w jej skład (Wielkopolska, Małopolska później Ruś Halicko- Włodzimierska)
- wymieni wymienia postanowienia zjazdu w Wyszechradzie, sądu papieskiego w Warszawie, pokoju Kaliskiego, pokoju w Namysłowie.
- przedstawia podbój Rusi Halicko – Włodzimierskiej
- wymienia reformy wewnętrzne Kazimierza Wielkiego
Postawy:
- kształtowanie umiejętności pracy z mapą;
- wdrażanie do aktywnego udziału w lekcji;
- rozbudzanie zainteresowań historycznych
- kształtowanie postaw patriotycznych

Metody:
- miniwykład.
Formy pracy:
- zbiorowa;
- zespołowa.
Środki dydaktyczne:
- mapa ścienna, atlasy historyczne, podręcznik, ćwiczenia.

TOK LEKCJI

FAZA WSTĘPNA:

1. Czynności organizacyjne.
2. Przypomnienie informacji o najważniejszych wydarzeniach z czasów Władysława Łokietka
FAZA REALIZACYJNA:
1. Zapoznanie uczniów z tematem lekcji, przedstawienie celu głównego lekcji. Zapoznanie uczniów z postacią Kazimierza Wielkiego na początku jego panowania.
2. Nauczyciel rozdaje atlasy w celu ustalenia z jakimi państwami graniczy Polska na początku XIV wieku.
3. Nauczyciel rozdaje karty pracy. Uczniowie wyszukują informacje i notują je do zeszytu.
4. Uczniowie w ćwiczeniach zaznaczają granice państwa Kazimierza Wielkiego w 1333r oraz nabytki terytorialne. Zadanie 1 i 4 strona 50
5. Nauczyciel podaje uczniom notatkę dotyczącą polityki wewnętrznej Kazimierza Wielkiego.
6. Uczniowie wykonują zadanie 3 strona 50 w ćwiczeniach.

FAZA PODSUMOWUJĄCA:
1. Podsumowanie tematu w formie mini konkursu. Nauczyciel zadaje pytania, najaktywniejsi uczniowie zostają ocenieni.
2. Praca domowa. „Oceń politykę zagraniczna Kazimierza Wielkiego.”
3. Praca dla chętnych. Przygotuj prezentację programie Power Point przedstawiającą Polskę i jej sąsiadów na początku panowania Kazimierza Wielkiego i zmiany terytorialne podczas panowania tego króla.

Znajdź w podręczniku informacje dotyczące (rok/postanowienia).
1. Zjazdu w Wyszehradzie 1335r.
2. Pokoju w Kaliszu
3. Pokoju w Namysłowie
4. Podboju Rusi
5. Sprawy Mazowsza

Znajdź w podręczniku informacje dotyczące (rok/postanowienia).
1. Zjazdu w Wyszehradzie 1335r.
2. Pokoju w Kaliszu
3. Pokoju w Namysłowie
4. Podboju Rusi
5. Sprawy Mazowsza

Znajdź w podręczniku informacje dotyczące (rok/postanowienia).
1. Zjazdu w Wyszehradzie 1335r.
2. Pokoju w Kaliszu
3. Pokoju w Namysłowie
4. Podboju Rusi
5. Sprawy Mazowsza

Znajdź w podręczniku informacje dotyczące (rok/postanowienia).
1. Zjazdu w Wyszehradzie 1335r.
2. Pokoju w Kaliszu
3. Pokoju w Namysłowie
4. Podboju Rusi
5. Sprawy Mazowsza

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.