X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31659
Przesłano:

Wybrane elementy prawa polskiego. Konspekt lekcji WOS

Temat: Wybrane elementy prawa polskiego.

I. ZAŁOŻENIA METODYCZNE
1.Cele lekcji:

Poziom I Wiadomości:
Kategoria A: Uczeń pamięta:

Pojęcia: prawo cywilne, prawo pracy, prawo administracyjne, prawo karne, zdolność prawna, prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, gwarancja, rękojmia za wady, ubezpieczenia, naprawienie szkody, prawo spadkowe, testament, dziedziczenie ustawowe, obowiązek meldunkowy, nawiązanie stosunku pracy;

Kategoria B: Uczeń rozumie:
- pojęcia i terminy: prawo cywilne, karne, prawo pracy, prawo administracyjne, zdolność prawna, prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, gwarancja, rękojmia za wady, ubezpieczenia, naprawienie szkody, prawo spadkowe, testament, dziedziczenie ustawowe, obowiązek meldunkowy, nawiązanie stosunku pracy,
- potrzebę znajomości prawa cywilnego, administracyjnego, pracy;

Poziom II Umiejętności:
Kategoria C: Uczeń potrafi:
- wyjaśnić i scharakteryzować pojęcia: prawo cywilne, prawo pracy, prawo administracyjne, zdolność prawna, prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, gwarancja, rękojmia za wady, ubezpieczenia, naprawienie szkody, prawo spadkowe, testament, dziedziczenie ustawowe, obowiązek meldunkowy, nawiązanie stosunku pracy,
- wymienić i rozróżnić najważniejsze działy prawa: cywilne, karne, rzeczowe, zobowiązań, spadkowe, pracy i administracyjne,
- omówić najważniejsze zasady regulacji cywilno – prawnych oraz pojęcie zdolności prawnej,
- charakteryzować poszczególne działy prawa i rozpoznaje je w praktyce,
- pracować z tekstem źródłowym oraz wypełniać druki: umowy o prace, kupna – sprzedaży, wniosek o wydanie dowodu osobistego, wydanie prawa jazdy, wydanie paszportu, zgłoszenie pobytu stałego;

2.Metody:
- wykład,
- pogadanka,
- zespołowa praca pod kierunkiem,
3.Środki dydaktyczne: - wzory umowy kupna – sprzedaży, umowy o pracę, wzory wniosków o wydanie: prawa jazdy, dowodu osobistego, paszportu, zgłoszenie pobytu stałego.
- prezentacja: Wybrane elementy prawa polskiego.
1. Część organizacyjno – porządkowa
2. Rekapitulacja wtórna Nauczyciel odpytuje uczniów z ostatniej lekcji.
Następnie zapoznaje uczniów z celem lekcji: Zapoznanie z najważniejszymi działami prawa w Polsce – z prawem cywilnym, rzeczowym, karnym, pracy, administracyjnym, spadkowym.
Nauczyciel prosi by uczniowie zapisali temat do zeszytu.

Temat: Wybrane elementy prawa polskiego.
3. Czynności właściwe Nauczyciel przedstawia uczniom prezentacje z wybranymi zagadnieniami kodeksów prawa polskiego. W załączniku Nr 1.

Przy omawianiu prawa zobowiązań uczniowie w parach wypełniają druk umowy kupna –sprzedaży samochodu. Załącznik Nr 2

Nauczyciel przedstawiając zagadnienia prawa pracy prosi by uczniowie w parach wypełnili druk przykładowej umowy o pracę.
Załącznik Nr 3
Następnie nauczyciel przy omawianiu zagadnień związanych z prawem administracyjnym prosi by uczniowie zapoznali się z znajdującymi w podręczniku drukami wniosków o wydanie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu oraz zgłoszenia pobytu stałego.
Następnie uczniowie wypełniają wniosek o wydanie dowodu osobistego.
4. Rekapitulacja
pierwotna
Nauczyciel prosi uczniów aby na podstawie zdobytej na lekcji wiedzy wypełnili kartę z zadaniem i
określili, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe.
5. Czynności końcowe Zadanie domowe : uczciwe na podstawie zdobytej wiedzy na lekcji mają wypełnić znajdujące się w podręczniku druki wniosków o paszport, wydanie prawa jazdy i zgłoszenie pobytu stałego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.