X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31633
Przesłano:

Wiedza o kulturze. Lekcje dla klasy I liceum poświęcone sztuce Warhola, jako czołowego przedstawiciela pop- artu

Anna Zmuda

Lekcja wiedzy o kulturze poświęcona sztuce pop- artu na przykładzie dzieł Andy Warhola
(1-2 godziny lekcyjne)
Cele lekcji:
1.Uczeń potrafi wyodrębnić charakterystyczne cechy sztuki współczesnego twórcy. Zna pojęcie dyptyku, kultury masowej, konsumpcjonizmu.
2.Kształtuje umiejętność interpretacji obrazów.
3.Ćwiczy umiejętność krytycznego odbioru tekstów kultury.
4.Formułuje wnioski.
5.Dyskutuje.
6.Samodzielnie sporządza notatkę.

Metody:
1.Podająca
2.Poszukująca
3.Dyskusja

Materiały:
1.Obrazy Warhola wyświetlane na tablicy multimedialnej.
2.Karta pracy.


Przebieg lekcji:

1.Nauczyciel zapoznaje uczniów z celami lekcji i zapisuje temat na tablicy ( Sztuka pop- artu na przykładzie twórczości Andy Warhola).
2.Przybliża uczniom sylwetkę artysty (ale nie charakteryzuje nurtu pop- artu)
3.Rozdaje uczniom kartki z pytaniami( Zał.), na które mają odpowiedzieć po obejrzeniu czterech obrazów Warhola wyświetlanych na tablicy multimedialnej ( dobór materiału poglądowego wg uznania nauczyciela).
4.Uczniowie dzielą się wnioskami z pierwszej cz. lekcji. Na tej podstawie wyodrębniają cechy sztuki pop- artu.
5.Nauczyciel uzupełnia wypowiedzi uczniów o treści, które pominęli, a są istotne dla tematu lekcji.

Przykładowe wnioski:
a)Zastąpienie dzieł sztuki produktami codziennego użytku.
b)Zainteresowanie kulturą masową, konsumpcjonizmem.
c)Chęć ukazania rzeczywistości kultury popularnej.
d)Jeden przedmiot często występuje w serii obrazów.

6.Nauczyciel przechodzi do drugiej cz. zajęć. Dzieli klasę na dwie grupy.
Wyświetla obraz „Dyptyk Marlin”. Wyjaśnia pojęcie dyptyku oraz informuje o okolicznościach jego powstania. Obok reprodukcji umieszcza na slajdzie wskazówki interpretacyjne:

Lewe skrzydło- GRUPA I
1.Zwróć uwagę na zastosowaną kolorystykę dyptyku. Opisz ją.
2.Które elementy głowy aktorki podkreślają specyficzne barwy? Jaki efekt uzyskał artysta?
Prawe skrzydło- GRUPA II
1.Co wam przypomina sposób ukazania gwiazdy na prawym skrzydle?
2. Co może symbolizować taki sposób portretowania?

7.Formułowanie wniosków po przeprowadzonej analizie.
Uczniowie na ogół zauważają, że mają do czynienia z ukazaniem rzeczywistości kultury masowej, jej krytyką oraz tematem przemijania życia.
8.Nauczyciel wyświetla obraz Warhola „210 butelek Coca- Coli”. Prosi uczniów, by go opisali.
9.Następnie uczniowie mają zastanowić się, jakie wnioski na temat kultury masowej można sformułować na przykładzie dzieła.
10.Dyskusja.
11.Uczniowie wspólnie uzupełniają cechy sztuki pop-artu o wnioski z drugiej cz. lekcji.

(ZAŁĄCZNIK)
Karta pracy
Przeczytaj pytania- polecenia z karty pracy.
Po obejrzeniu slajdów przedstawiających obrazy Warhola, udziel na nie odpowiedzi.
1.Co, kto, pojawia się najczęściej na obrazach Warhola?
2.W jaki sposób autor tworzy dzieła? ( zwróć uwagę m.in. na kolory, powtarzalność jednego przedmiotu na obrazie)
3.Jakie tematy artysta najczęściej podejmuje? Czy są one związane ze współczesnością czy historią? Sztuką wysoką czy popularną?
4.Zastanów się, dlaczego jego twórczość budziła kontrowersje. Co, wg Ciebie, szczególnie ją wyróżnia?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.