X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31313
Przesłano:
Dział: Języki obce

In the park. Zabawy utrwalające słownictwo

Cele lekcji:
Uczeń:
- nazywa czynności odbywające się w momencie mówienia: mówi o sobie, koledze, koleżance
- odczytuje formę pisemną wybranych czynności
- odpowiada na pytanie What’s ... doing?
- śpiewa piosenkę o pogodzie
- pyta o pogodę i odpowiada na pytanie o pogodę
- uczeń ocenia swój stopień znajomości poznanych treści
- chętnie uczestniczy w grach i zabawach

Metody:
- gry i zabawy
- piosenka
- Metoda Reagowania Całym Ciałem (TPR- Total Physical Response)

Środki dydaktyczne:
- karty obrazkowe
- odtwarzacz CD, płyta CD
- karty do oceny stopnia osiągnięcia celów zajęć

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że na zajęciach będą powtarzać wiadomości zdobyte w dziale : In the park ( podręcznik Super Sparks 3). Wspólnie z uczniami ustala „cele na dziś”. Zapisuje je na tablicy.
2. Nauczyciel zaprasza uczniów na dywan. Wszyscy siadają w kole.
3. Nauczyciel informuje uczniów, że większość zadań będzie punktowanych, a na koniec lekcji osoby z największą ilością punktów otrzymają oceny bardzo dobre. Zadania punktowane oznaczone są literą P.
4. Chętni uczniowie pokazują grupie czynność z obrazka. Pozostali zgłaszają się i odpowiadają na pytanie „What is she/he doing?” (P)
5. Uczniowie dopasowują pisemną formę czynności do obrazka (P)
6. Memory game. Nauczyciel miesza karty i odwraca je tekstem/obrazkiem do dywanu.
Zadaniem uczniów jest odnalezienie pary: obrazka i zdania. (P)
7. What are you doing? (Co robisz?) Uczniowie losują kartę i mówią jaką czynność wykonują. (P)
8. Nauczyciel pyta o pogodę. Uczniowie odpowiadają.
9. Zabawa „plum”. Wszyscy wstają. Uczniowie liczą do 100. Ich zadaniem jest zastąpienie liczebnika podzielnego przez 5 słówkiem „plum”- śliwka. Jeżeli uczeń się pomyli, wymieni zły liczebnik lub źle go wymówi odpada- siada. Wygrywa osoba, która utrzyma się w grze najdłużej lub osoby, które pozostaną w grze do końca („dotrą do 100”). (P)
10. Bit by bit. Nauczyciel zasłania kolejne karty obrazujące pogodę kartką papieru. Następnie odsłania je powoli, kawałek po kawałku, dopóki dzieci nie odgadną, co przedstawia obrazek.
11. Uczniowie śpiewają piosenkę „What’s the weather like today?”
12. Chairs. Uczniowie ustawiają w kręgu krzesła, o jedno mniej niż jest uczniów. Nauczyciel puszcza nagranie piosenki. Uczniowie maszerują wokół krzeseł. W momencie zatrzymania nagrania wszyscy siadają. Uczeń, który zostaje bez krzesła nazywa kartę obrazkową, opisuje pogodę.
13. Nauczyciel pokazuje uczniowi kartę obrazkową. Jeżeli uczeń potrafi ją nazwać otrzymuje punkt. Jeżeli uda mu się wrzucić piłeczkę do pudełka otrzymuje dwa punkty. (P)
14. Uczniowie liczą zdobyte punkty. Nauczyciel nagradza zwycięzców piątkami. Wszystkich aktywnych uczniów kolorowymi naklejkami.
15. Ewaluacja. Uczniowie na kartkach oceniają stopień osiągnięcia przez siebie celów lekcji.
16. Ewentualne zadania dodatkowe
a. Yes/ No game. Chętny uczeń kolejno unosi nad głową jedną z kart , nie patrząc na nią i opisuje pogodę. Dzieci odpowiadają „No” dopóki uczeń nie wymieni właściwej nazwy. Dzieci potwierdzają właściwą odpowiedź głośnym „Yes”.
b. Chinese whispers. Nauczyciel mówi na ucho dziecku siedzącemu obok jedno z powtarzanych zdań. Zadaniem ostatniego jest wskazanie obrazka.
c. Zabawa What’s missing? (P)
d. Powtórzenie słownictwa od początku roku. (P)


- umiem mówić o tym co robię teraz
1 2 3 4 5
- umiem mówić o tym co teraz robi mój kolega/ moja koleżanka
1 2 3 4 5
- potrafię zapytać o pogodę
1 2 3 4 5
- potrafię opisać pogodę
1 2 3 4 5

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.