X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31245
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program zajęć koła języka angielskiego dla uczniów kl. 4-6

Program zajęć koła języka angielskiego
dla uczniów k.4-6 szkoły podstawowej
(II etap edukacyjny)


Spis treści:
1. Ogólna charakterystyka programu ........................................ 2
2. Cele nauczania ........................................ 2
2.1. Cele ogólne ........................................ 2
2.2. Cele szczegółowe ........................................ 2
3. Treści programowe ........................................ 3
4. Metody pracy ........................................ 12
5. Formy pracy ........................................ 13
6. Techniki nauczania ........................................13
7. Pomoce dydaktyczne ........................................ 13
8. Ocena osiągnięć uczniów ........................................ 14
9. Ewaluacja programu ........................................ 15


1. Ogólna charakterystyka programu
Program przeznaczony jest do realizacji w szkole podstawowej na zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego dla uczniów kl.4-6 określanych mianem zdolnych, t.j. nie mających problemów z opanowaniem podstawy programowej, a jednocześnie wykazujących chęć dalszego rozwijania i doskonalenia swoich umiejętności dotyczących znajomości języka angielskiego oraz zainteresowania kulturą i tradycją krajów anglojęzycznych. Program zakłada przede wszystkim poszerzenie wiadomości zdobytych na zajęciach lekcyjnych z zakresu zagadnień leksykalnych, gramatycznych oraz kulturowych z uwzględnieniem umiejętności komunikacyjnych uczniów. Koło języka angielskiego jest również szansą dla nauczyciela na należyte przygotowanie uczniów do konkursów językowych. Program jest propozycją dla uczniów zdolnych z kl.4-6 szkoły podstawowej, którzy pragną pogłębiać i doskonalić umiejętności posługiwania się językiem angielskim a także w sposób atrakcyjny i ciekawy poszerzyć wiedzę w zakresie gramatyki, słownictwa i kultury krajów anglojęzycznych. Program zakłada naukę w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

2. Cele nauczania
2.1. Cele ogólne
Głównym celem realizacji programu jest pogłębianie wiedzy i umiejętności językowych a także wspomaganie rozwoju kompetencji językowych ucznia w zakresie czterech sprawności językowych (słuchania, mówienia, czytania, pisania),rozwijanie i pobudzanie ciekawości i zainteresowań uczniów oraz poznanie kultury i życia codziennego mieszkańców krajów anglojęzycznych.
2.2. Cele szczegółowe
- rozwijanie sprawności rozumienia mowy ze słuchu, czytania, pisania, mówienia ze szczególnym naciskiem na rozwój kompetencji komunikacyjnych
- wdrażanie do własnych, kreatywnych pomysłów, rozwiązań różnych problemów gramatycznych (samodzielne dochodzenie do ich rozwiązań)
- wzbogacanie zasobu słownictwa z poszczególnych zagadnień - utrwalanie i przyswajanie nowych zagadnień gramatycznych - poszerzanie wiedzy językowej poprzez zaznajamianie uczniów z kulturą, historią,
tradycją i obyczajami krajów anglojęzycznych - przygotowywanie uczniów i zachęcanie do reprezentowania szkoły w konkursach
językowych i szkolnych imprezach kulturalnych
- motywowanie uczniów do rozwijania swoich zainteresowań

3. Treści programowe
Tematy Liczba godzin Cele operacyjne
Uczeń: Uwagi o realizacji
W zakresie komunikacji i słownictwa - rozwija umiejętność komunikowania się w języku angielskim
- poszerza zakres słownictwa z poszczególnych działów
Człowiek 1 - potrafi przedstawić się, podać dane personalne (wiek, skąd pochodzenie, adres, itp.)
- potrafi opisać swój wygląd zewnętrzny, cechy charakteru a także zainteresowania
- potrafi opisać zarówno siebie jak i swoich przyjaciół
- udziela i uzyskuje informacje na swój temat
Dom 1 - zna nazwy pomieszczeń i elementy wyposażenia domu
- potrafi opisać swoje miejsce zamieszkania
Szkoła 1 - zna przedmioty nauczania oraz nazwy przyborów szkolnych
- potrafi opowiedzieć o swoich ulubionych przedmiotach
Praca 1 - zna nazwy popularnych zawodów i związanych z nimi czynności
- zna miejsca pracy
- potrafi opowiedzieć o swoim przyszłym wymarzonym zawodzie
Życie rodzinne i towarzyskie 1 - zna członków rodziny
- potrafi opowiedzieć o swojej rodzinie i przyjaciołach
- tworzy drzewo genealogiczne swojej rodziny
- potrafi podać formy spędzania wolnego czasu oraz czynności dnia codziennego
- potrafi opisać swój typowy dzień oraz dzień z życia wybranych członków rodziny
Żywienie 1 - zna nazwy produktów spożywczych
- potrafi opisać ulubione posiłki
- potrafi ,,kupić’’ wybrane produkty w sklepie
- potrafi odróżniać zdrowe jedzenie od niezdrowego
Zakupy i usługi 1 - zna rodzaje sklepów, towarów
- potrafi ,,sprzedawać’’ i ,,kupować’’ towary
Podróżowanie i turystyka 1 - zna środki transportu
- potrafi wskazać drogę i zapytać o drogę
- potrafi opisać swoje ulubione wakacyjne miejsce
Kultura 1 - potrafi wymienić nazwy świąt w tradycji polskiej, brytyjskiej i amerykańskiej
- potrafi opisać w jaki sposób spędza święta Bożego Narodzenia,
Wielkanocne, urodziny, itp.
Sport 1 - zna dyscypliny sportowe
- zna nazwy sprzętu sportowego
- potrafi opisać swój ulubiony sport
- potrafi nazwać miejsca, gdzie rozgrywają się dyscypliny sportowe
Zdrowie
(U lekarza) 1 - zna nazwy chorób
- zna części ciała
- potrafi przeprowadzić rozmowę u lekarza opisując swoje objawy choroby i dolegliwości stosując właściwe formy grzecznościowe
Świat przyrody
(Zwierzęta i natura) 1 - zna nazwy pór roku
- zna słownictwo dotyczące pogody
- zna nazwy zwierząt
- zna słownictwo związane
z krajobrazem
- potrafi opisywać zwierzęta
- zna części ciała zwierząt
Londyn-stolica Anglii 1 - zna flagę i podstawowe symbole Anglii
- zna podstawowe zabytki i atrakcje turystyczne Londynu
- zna życie codzienne mieszkańców Anglii, ich zwyczaje, kuchnię itp. - potrzebne zdjęcia Londynu,
pocztówki, mapa, przewodnik po Londynie, krótkie filmiki ukazujące zabytki i życie codzienne w Londynie
Cardiff- stolica Walii
1
- zna flagę i podstawowe symbole Walii
- zna podstawowe zabytki i atrakcje turystyczne Cardiff
- zna życie codzienne mieszkańców Walii, ich zwyczaje, kuchnię itp.
- potrzebne zdjęcia Cardiff,
pocztówki, mapa, przewodnik po Cardiff, krótkie filmiki ukazujące zabytki i życie codzienne w Cardiff
Edinburgh- stolica Szkocji 1 - zna flagę i podstawowe symbole Szkocji
- zna podstawowe zabytki i atrakcje turystyczne Edynburga
- zna życie codzienne mieszkańców Szkocji, ich zwyczaje, kuchnię itp.
- potrzebne zdjęcia Edynburga,
pocztówki, mapa, przewodnik po Edynburgu, krótkie filmiki ukazujące zabytki i życie codzienne w Edynburgu
Belfast- stolica Irlandii Północnej 1 - zna flagę i podstawowe symbole Irlandii Północnej
- zna podstawowe zabytki i atrakcje turystyczne Belfastu
- zna życie codzienne mieszkańców Irlandii Północnej, ich zwyczaje, kuchnię itp. - potrzebne zdjęcia Belfastu,
pocztówki, mapa, przewodnik po Belfaście, krótkie filmiki ukazujące zabytki i życie codzienne w Belfaście
Dublin- stolica Irlandii 1 - zna flagę i podstawowe symbole Irlandii
- zna podstawowe zabytki i atrakcje turystyczne Dublina
- zna życie codzienne mieszkańców Irlandii, ich zwyczaje, kuchnię itp. - potrzebne zdjęcia Dublina,
pocztówki, mapa, przewodnik po Dublinie, krótkie filmiki ukazujące zabytki i życie codzienne w Dublinie
Waszyngton- stolica USA 1 - zna flagę i podstawowe symbole USA
- zna podstawowe zabytki i atrakcje turystyczne Waszyngtonu
- zna życie codzienne mieszkańców USA, ich zwyczaje, kuchnię itp. - potrzebne zdjęcia miasta Waszyngton,
pocztówki, mapa, przewodnik po Waszyngtonie, krótkie filmiki ukazujące zabytki i życie codzienne w Waszyngtonie
Halloween 1 - zna podstawowe obyczaje dotyczące świąt w Wielkiej Brytanii i w USA
- zna podstawowe słownictwo dotyczące święta Halloween
- potrafi pokazać różnice między obchodami Święta Zmarłych w Polsce i w USA - wykonanie lampionu z dyni
i dekoracji oraz plakatu związanego ze świętem
Thanksgiving Day- Święto Dziękczynienia 1 - zna podstawowe obyczaje i informacje związane ze Świętem Dziękczynienia w USA - krótkie filmiki ukazujące obchody Święta Dziękczynienia w USA
Christmas (Boże Narodzenie) 1 - zna podstawowe słownictwo związane ze świętami Bożego Narodzenia
- zna podstawowe obyczaje dotyczące świąt w USA i w Wielkiej Brytanii
- potrafi ukazać różnice między obchodami świąt
w Polsce, w Wielkiej Brytanii i w USA - słuchanie i śpiewanie kolęd
- wykonanie kart świątecznych
St.Valentine’s Day (Walentynki) 1 - zna podstawowe słownictwo i zwyczaje związane z obchodami Walentynek w Polsce i w USA - wykonanie kartki walentynkowej i dekoracji
St.Patrick’s Day (Dzień Św.Patryka) 1 - zna podstawowe zwyczaje związane z Dniem Św. Patryka w Irlandii
- zna podstawowe symbole związane z Dniem Św. Patryka i Irlandią - krótkie filmiki ukazujące obchody Dnia Św.Patryka w Irlandii
- wykonanie zielonych koniczynek-symboli Irlandii
Easter (Wielkanoc) 1 - zna podstawowe słownictwo i symbole związane ze Świętami Wielkanocnymi
- zna podstawowe zwyczaje dotyczące obchodów Świąt Wielkanocnych w Wielkiej Brytanii
- potrafi ukazać różnice między obchodami Świąt w Polsce i w Wielkiej Brytanii - wykonywanie kart świątecznych
W zakresie gramatyki, słuchania i pisania - utrwala struktury gramatyczne
- rozwija umiejętność słuchania ze zrozumieniem
- rozwija umiejętność pisania
Czasownik ,,to be’’ 1 - odmienia czasownik ,,to be’’ przez osoby w l.poj. i w l.mn.
- potrafi tworzyć zdania oznajmujące, pytania i przeczenia
Czasownik ,,have got’’ 1 - potrafi odmienić czasownik ,,have got’’ przez osoby w l.poj. i w l.mn.
- potrafi ułożyć zdania oznajmujące, pytania i przeczenia
- potrafi wyszukać informacje w tekście pisanym jak również wysłuchać konkretnych informacji z użyciem czasownika ,,have got’’ - potrzebne będą zdjęcia/obrazki osób o różnym wyglądzie
- uczniowie opisują siebie i siebie nawzajem
Konstrukcja ,,there is’’ / ,,there are’’ 1 - zna zasady użycia zwrotu ,,there is’’ / ,,there are’’ z rzeczownikami w l.poj. i w l.mn.
- zna podstawowe przyimki określające położenie (on, in, under, over, next to, behind, between)
- potrafi wyszukać informacje w tekście pisemnym oraz wysłuchać konkretnych informacji z użyciem ,,there is’’ / ,,there are’’ - potrzebne będą teksty z opisem domu
- nagrania
- ilustracje/zdjęcia pomieszczeń z meblami
Czas teraźniejszy prosty- Present Simple 1 - zna zasady użycia czasu Present Simple
- potrafi tworzyć zdania oznajmujące, pytania i zdania przeczące
- potrafi podać określenia czasu Present Simple
- potrafi opisać swój dzień z użyciem podstawowych czasowników
- potrafi wyszukać informacje w tekście piemnym oraz wysłuchać konkretnych informacji z użyciem czasu Present Simple -potrzebne będą nagrania, obrazki z czynnościami codziennymi
Czas teraźniejszy ciągły- Present Continuous 1 - zna zasady użycia czasu Present Continuous
- potrafi tworzyć zdania oznajmujące, pytania i zdania przeczące
- potrafi podać określenia czasu
- potrafi opisać obrazek/ ilustrację za pomocą czasu Present Continuous
- potrafi ukazać różnice między użyciem czasu Present Simple i czasu Present Continuous - potrzebne będą obrazki/ilustracje, karty gramatyczne
Przymiotniki i przysłówki oraz ich stopniowanie 1 -zna większość podstawowych przymiotników i przysłówków i potrafi je zapisać
- zna przymiotniki opisujące charakter i osobowość
- potrafi stopniować przymiotniki i przysłówki
- zna stopniowanie nieregularne przymiotników i przysłówków
- potrafi porównywać osoby, rzeczy lub zwierzęta za pomocą wyrażenia ,,than’’ - potrzebne będą ilustracje lub zdjęcia osób/zwierząt do porównania
Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne 1 - zna podstawowe przykłady rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych i potrafi je zapisać
- potrafi odróżnić rzeczowniki policzalne od niepoliczalnych
- zna zasady użycia przedimków nieokreślonych ,,a/an’’ oraz wyrażeń ,,some/any’’ przed rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi
- potrafi tworzyć zdania, pytania i przeczenia z użyciem przedimków ,,a/an’’ oraz wyrażeń ,,some/any’’
- potrafi zapytać o liczbę/ilość czegoś za pomocą wyrażeń: ,,How much’’/ ,,How many’’ - potrzebne będą karty gramatyczne, obrazki/ilustracje z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi
Czas przeszły prosty- Past Simple 1 - zna zasady użycia czasu Past Simple
- zna zasady tworzenia zdań oznajmujących, pytań i zdań przeczących
- potrafi podać określenia charakterystyczne dla czasu Past Simple
- zna odmianę czasowników: ,,to be’’ i ,,have’’
- potrafi napisać zdania z użyciem czasowników ,,to be’’ i ,,have’’ w czasie przeszłym
- zna czasowniki regularne i nieregularne
- potrafi wyszukiwać informacje w tekście pisanym i wysłuchiwać konkretnych informacji z użyciem czasu Past Simple - potrzebne będzie plansza z czasownikami nieregularnymi
Wyrażanie przyszłości za pomocą konstrukcji ,, be going to’’ oraz czasu Present Continuous 1 - zna zasady stosowania konstrukcji ,,be going to’’
- zna zasady użycia czasu Present Continuous
- potrafi tworzyć zdania, pytania i przeczenia w czasie Present Continuous jak również z konstrukcją ,,be going to’’
- potrafi ukazać różnice w użyciu czasu Present Continuous i konstrukcji ,,be going to’’ w odniesieniu do przyszłości
Czas przyszły prosty- Future Simple 1 - zna zasady użycia czasu Future Simple
- potrafi tworzyć zdania, pytania i przeczenia w czasie Future Simple
- potrafi podać charakterystyczne określenia czasu
- potrafi wyszukać informacje w tekście pisanym i wysłuchać konkretnych informacji z użyciem czasu Future Simple
Czasowniki modalne- ,,can/can’t’’, ,,must/mustn’t, ,,should/shuldn’t 1 - zna znaczenie i zasady użycia czasowników modalnych
- potrafi tworzyć i napisać zdania oznajmujące, pytania i zdania przeczące z użyciem czasowników modalnych
- potrafi wyrazić umiejętność, możliwość, prośbę, obowiązek, zakaz i powinność za pomocą czasowników modalnych

4. Metody pracy
Zajęcia pozalekcyjne objęte w/w programem, realizowane będą poprzez następujące metody: - komunikacyjną, czyli poprzez włączanie ucznia do uczestnictwa w naturalnych
rozmowach w języku obcym, używając naturalnych zdań w naturalnym tempie
i naturalnych sytuacjach - gramatyczno-tłumaczeniową, mającą na celu takie opanowanie systemu
gramatycznego i słownictwa języka obcego, które umożliwia samodzielne czytanie
i rozumienie tekstów oraz polegającą na czytaniu i tłumaczeniu tekstów z języka
obcego na język ojczysty, objaśnianie i analizowanie form gramatycznych - audiolingwalną, mającą na celu opanowanie czterech sprawności językowych od
słuchania i mówienia do czytania i pisania. Nauka opiera się na naśladowaniu
nauczyciela i zapamiętywaniu zwrotów.


5. Formy pracy
- praca indywidualna - praca w parach - praca w grupach
6. Techniki nauczania
- aktywizujące - ,,burza mózgów’’ - prace projektowe - ćwiczenia typu prawda / fałsz - test wielokrotnego wyboru - dopasowywanie tekstów do ilustracji - opis ilustracji - pytania i odpowiedzi - rozsypanki wyrazowe - dopasowywanie nagłówków, tytułów do tekstów - rozmowa na podstawie ilustracji - uporządkowanie fragmentów tekstu we właściwej kolejności - kształtowanie poprawnej wymowy przez powtarzanie - wypracowanie i krótkie formy pisemne, np.e-mail,list,itp. - tworzenie map wyrazowych - uzupełnianie luk w tekście - uzupełnianie zdań w odpowiedniej formie gramatycznej - gry i zabawy językowe

7. Pomoce dydaktyczne
W realizacji programu niezbędne będą: - materiały autentyczne (np. ulotki, broszury, plakaty tematyczne, mapy, fotografie,
pocztówki) - kserokopie ćwiczeń gramatycznych i leksykalnych, karty pracy - odtwarzacz płyt CD z nagraniami - karty obrazkowe do przedstawiania słownictwa (flashcards) - karty gramatyczne do tworzenia zdań, pytań i zdań przeczących - słowniki angielsko- polskie i polsko- angielskie - pomoce dydaktyczne samodzielnie przygotowane przez nauczyciela - komputer z dostępem do Internetu - rzutnik

8. Ocena osiągnięć uczniów
Program w głównej mierze zakłada usprawnianie i rozwijanie umiejętności językowych, poszerzanie słownictwa oraz wiedzy na temat kultury krajów anglojęzycznych. Uczeń powinien opanować następujące umiejętności:
1. w zakresie mówienia: - poprawnie wypowiada się, wymawiając odpowiednio wyrazy i zwroty - potrafi przedstawić się, udziela podstawowych informacji na swój temat, swojej
rodziny, przyjaciół, itp. – potrafi opisać ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności - wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia - umie przeprowadzić krótki, prosty i zrozumiały dialog sytuacyjny, np.
u lekarza, w sklepie, potrafi również wskazać drogę - potrafi opowiedzieć o wydarzeniach życia codziennego

2. w zakresie pisania: - potrafi prawidłowo zapisać wyrażenia i słowa - na podstawie określonego schematu potrafi sformułować zdania o sobie
i innych - potrafi zredagować krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne typu
wiadomość, e-mail, opis według schematu i wzoru

3. w zakresie czytania ze zrozumieniem: - określa główną myśl tekstu lub poszczególnych jego części - potrafi odnaleźć w tekście określone informacje - rozumie ogólny sens czytanego tekstu - rozpoznaje proste wypowiedzi pisemne w postaci listów, broszur, ogłoszeń
i napisów informacyjnych, znajdujących się w jego otoczeniu
4. w zakresie słuchania: - reaguje na polecenia i pytania - potrafi określić intencję nadawcy / autora tekstu - potrafi wyszukiwać w tekście określonych informacji - na podstawie wysłuchanego fragmentu tekstu potrafi wykonać zadania typu:
wielokrotny wybór, prawda / fałsz, uporządkowanie zdań we właściwej
kolejności, itp. – potrafi rozpoznać ze słuchu proste, krótkie i typowe wypowiedzi (np. komunikaty,
rozmowy, instrukcje)
5. w zakresie wiedzy o krajach anglojęzycznych: - zna stolice krajów anglojęzycznych i potrafi określić ich położenie geograficzne - zna charakterystyczne elementy i symbole oraz tradycje związane ze świętami

9. Ewaluacja programu
Założeniem ewaluacji jest usprawnienie podjętych działań oraz określenie stopnia realizacji przyjętych celów. W przeprowadzeniu ewaluacji pomocne będą widoczne dokonania edukacyjne, t.j. osiągnięcia, sukcesy, porażki na lekcjach, konkursach językowych lub przedstawieniach, obserwacja postępów uczniów oraz rozmowy z uczestnikami kółka. Sugestie i wnioski płynące ze sporządzonego sprawozdania pozwolą dostosowywać program do potrzeb użytkowników.

Opracowała: Katarzyna Korycińska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.