X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31261
Przesłano:
Dział: Języki obce

Christmas celebrations in Poland - metoda gry dydaktycznej Prawda-Fałsz. Konspekt lekcji

Konspekt lekcji otwartej: Iwona Kopczyńska (poświęconej udziałowi metod aktywizujących w codziennej pracy z uczniami- Metoda gry dydaktycznej Prawda -Fałsz)

I. Informacje ogólne:

1. Typ Szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego
2. Poziom Nauczania: Klasa IB gimnazjum, poziom przed-średniozaawansowany
(pre-intermediate)
3. Data: 10.12.2015
4. Czas Trwania Danej Jednostki Lekcyjnej: 45 min
5. Temat Lekcji: Christmas celebrations in Poland –czytanie tekstu ze zrozumieniem.
6. Cele Jednostki Lekcyjnej:
Językowe:
a)Wiedza Językowa:
- Gramatyka: ćwiczenia na budowanie zdań w czasie Present Simple
- Leksyka: Prezentacja nowego słownictwa wraz z przykładowymi zdaniami (nazwy
ozdób świątecznych oraz inne rzeczowniki i czasowniki związane z tematem świąt), ),(bells, snow, a sleigh, a reindeer, Santa, a stocking, a Christmas tree, Christmas Eve, an angel, gifts, first star, shiny chains, superstitions, Midnight Mass, a carp scale, a fir, a spruce, wafer, traditional dishes ,a host, an empty seat, customs, family ties, a Christmas carol, sing, tablecloth, traditions, Christmas wishes).

b) Sprawności Językowe: rozwijanie sprawności czytania ze zrozumieniem, słuchania oraz poprawnej wymowy słownictwa.
Zachowania społeczne:
-Uczniowie mają możliwość praktykowania pracy w grupie,
uczniowie powinni umieć podzielić się zadaniami w sposób najbardziej efektywny,
ważne jest tutaj właściwe skompletowanie grup (przez nauczyciela) w
klasie charakteryzującej się mixed abilities.
- stopniowe rozwijanie autonomii ucznia poprzez prace ze słownikami.
7. Pomoce, Materiały, Środki Dydaktyczne:,
Obrazki z angielskimi podpisami; Kserokopie (2 karty pracy grupy, kopie tekstu o Świętach Bożego Narodzenia plansze do gry; karty pracy ucznia), telewizor; utwór świąteczny na tablecie; kabel HDMI lub opcjonalnie odtwarzacz CD, płyta CD z kolędami w języku angielskim, tablica,.
8. Techniki Pracy Lekcyjnej: praca indywidualna, w parach oraz w grupach.

II. Prowadzenie Zajęć:
1. Czynności Wstępne:
- Powitanie
- Sprawdzenie obecności
- Przygotowanie materiałów lekcyjnych
Czas: 2 min
2. Wprowadzenie Nowego Materiału:

-Nauczyciel pokazując obrazki oraz gadżety lub odtwarzając i przewijając utwór na płycie do odtworzenia prosi uczniów, aby odgadli temat lekcji. Uczniowie patrzą lub słuchują fragmentu kolędy i zgadują czego będzie dotyczyła lekcja (świąt Bożego Narodzenia). Uczniowie zapisują temat lekcji: Christmas celebrations in Poland-Obchody Świąt Bożego Narodzenia w Polsce. Po zapisaniu tematu nauczyciel podaje cele lekcji: (aims: I can understand a text about Christmas
I can talk about Christmas traditions in Poland)

Czas: 3 min
-Nauczyciel dzieli klasę na 4 grupy, po czym uczniowie losuję nazwę grupy oraz wybierają kapitana, który będzie ich reprezentował. Następnie nauczyciel zaprasza uczniów do rozgrzewki językowej, której celem jest przypomnienie słownictwa wprowadzonego na poprzednich zajęciach.
Czas: 3 min
-Po rozgrzewce nauczyciel wręcza każdej z grup pierwszą kartę pracy (Załącznik nr 1- arkusz do burzy mózgów „Christmas in Poland”).Uczniowie wypełniają pola karty pracując w grupach. Po upływie czasu poświęconego na to zadanie kapitanowie kolejno prezentują mapy pozostałym uczniom. Czas: 5 min
- Następnie nauczyciel rozdaje uczniom kserokopie tekstu o świętach oraz kopertę z nagłówkami do poszczególnych fragmentów tekstu. Za każdy poprawnie dopasowany nagłówek drużyna otrzymuje punkt. Czas: 6 min
-Drugim zadaniem każdej z rywalizujących drużyn jest zdecydowanie na podstawie otrzymanego wcześniej tekstu, które z 10 zdań jakie uczniowie otrzymali w kopercie są prawdziwe, a które fałszywe i umieszczenie ich we właściwym polu planszy. Po upływie wyznaczonego czasu nauczyciel sprawdza z uczniami poprawność ich wyborów i przydziela drużynom punkty. Następnie nauczyciel wraz z uczniami podlicza punkty i oklaskuje zwycięska drużynę. Podczas gdy uczniowie
Czas: 15 min
3. Ćwiczenia uzupełniające:
- Zadanie opcjonalne (jeśli wystarczy czasu) uczniowie pracując indywidualnie odsłuchują nagrania kolędy i uzupełniają brakujące słowa w tekście, po czym sprawdzają poprawność słów wpisanych w luki. Czas: 5 min
- Podczas gdy uczniowie samodzielnie rozwiązują quiz sprawdzający przyswojenie wiedzy z zajęć nauczyciel wręcza drużynom (oprócz zwycięskiej drużyny) zadanie domowe.
Czas: 5 min
4. Zadanie domowe:
Uczniowie maja za zadanie rozwiązać cztery ćwiczenia leksykalne utrwalające materiał z lekcji w celu jego lepszego przyswojenia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.