X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31242
Przesłano:

London-the capital of Great Britain. Scenariusz lekcji języka angielskiego w kl. 5

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL.5
Temat: London-the capital of Great Britain.
Cele:
* zdobycie informacji na temat Londynu i jego najciekawszych miejsc
* kształcenie sprawności językowych: czytanie ze zrozumieniem, słuchanie
ze zrozumieniem, pisanie, udzielanie odpowiedzi na pytania, uzupełnianie zdań
* poszerzenie słownictwa uczniów
* kształcenie umiejętności aktywnej pracy w grupach
* zachęcanie uczniów do zwiedzenia najciekawszych miejsc w Londynie
Metody pracy:
* praca z podręcznikiem
* słowna
* poglądowa
* aktywizująca
Formy pracy:
* praca z całym zespołem
* praca indywidualna ucznia
* praca w grupach
Pomoce dydaktyczne:
* zdjęcia Londynu zaprezentowane na tablicy multimedialnej
* słowniczki
* karteczki z nazwami obiektów
* tablica multimedialna

Przebieg lekcji:
Powitanie.
Rozgrzewka językowa: Nauczyciel:Jak się macie?Macie ochotę popracować? (Are you ok? Are you ready? Let’s start!
Uczniowie: Yes,ok
Wprowadzenie do tematu
- rozmowa na temat podróżowania, pobytu w ulubionych miejscach,wycieczek krajowych i zagranicznych
- podanie informacji o temacie lekcji:,,Londyn-
stolica Wielkiej Brytanii’’, pokaz mapy Europy,
wskazanie Wielkiej Brytanii, Londynu, Tamizy
- zapisanie tematu w zeszycie-,,London-the capital
Of Great Britain’’
- pokazanie typowych symboli Londynu: czerwony
autobus, budka telefoniczna, rodzina królewska
Prezentacja najciekawszych obiektów Londynu.
Ćwiczenia językowe
- nauczyciel prezentuje na tablicy multimedialnej
najciekawsze miejsca Londynu i zabytki, objaśnia,
podaje nazwy, uczniowie powtarzają
- rozdanie słowniczków tematycznych i wklejenie do zeszytu pod tematem
- prezentacja na tablicy lub w podręczniku tekstu pt. ,,Londyn’’
* czytanie przez lektora (nagranie)
* ciche czytanie przez uczniów tekstu z wykorzystaniem wcześniej przygotowanego słownictwa
* wyszukiwanie w tekście nazw ciekawych obiektów Londynu,
o których mówią bohaterzy
* głośne odczytanie informacji o wybranych obiektach
- podział klasy na trzy grupy, każda grupa ma za zadanie dopasować podpisy do otrzymywanych fotografii londyńskich obiektów;
nauczyciel sprawdza poprawność wykonania zadania
- praca w grupach- każdy zespół układa i zapisuje na kartce
po jednym pytaniu związanym z tekstem ,,Londyn’’, zadaje pytanie drugiej grupie, która odpowiada, a następnie zadaje przygotowane pytanie trzeciej grupie
Ewaluacja
- uczniowie indywidualnie wykonują zadanie polegające
na uzupełnianiu zdań odpowiednimi wyrazami z tekstu ,,Londyn’’,
zapisanie tych wyrazów na tablicy, głośne przeczytanie
Podsumowanie - rozmowa z uczniami
* czy warto pojechać do Londynu
* jakie zabytki najbardziej się podobały
- ocena aktywności uczniów
- zadanie domowe: uczniowie mają
za zadanie wybrać jeden dowolny obiekt Londynu poznany na lekcji i ułożyć o nim jedno lub dwa zdania

ZAŁĄCZNIK 1 (tekst)
Agata says:
I was in London last weekend with my friends. London is the capital of England. It’s in the south of England and it’s the biggest city in the UK- the population is about eight milion.
On Saturday Morcing, we were at the Natural History Museum. You can see models of dinosaurs there.In the afternoon, we were in Hyde Park. It’s an enormous park in the centre of London. Sometimes there are big pop concerts there, and there’s a lake where people swim. The boat trip on the River Thames on Sunday was great. You can see a lot of famous buildings near the River, for example The Tower of London, St.Paul’s Cathedral and Big Ben. My favourite thing was the London Eye. The view at the top was fantastic!

2 comments:

Sophie says...
London was fantastic! I love the Natural History Museum. We saw a model of a blue whale there. It was enormous!

Marcus says.....
Our weekend in London was great! My favourite building was the Tower of London, but it was a bit scary!

ZAŁĄCZNIK 2 (zdania do uzupełnienia)
1. London is in the .................................... of England.
2. About ....................................... milion people live there.
3. Hyde Park is in the ...................................... of Poland.
4. At the Natural History Museum, they saw a model of a blue................
5. Marcus likes the Tower of London, but thinks it’s ...........................
Tekst o Londynie oraz zdania do uzupełnienia pochodzą z podręcznika ,,Steps in English 2'',autor:Tim Falla, Paul A. Davies, Sylvia Wheeldon, Paul Shipton, Ewa Palczak, Magdalena Szpotowicz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.