X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31304
Przesłano:

Ile prawdy jest w legendzie? - "Piast Kołodziej". Konspekt lekcji języka polskiego w klasie integracyjnej z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania uczniów niepełnosprawnych

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO
Nauczyciel przedmiotu:.....
Nauczyciel wspomagający: Monika Różańska
Klasa: VI
Temat lekcji: Ile prawdy jest w legendzie?- „Piast Kołodziej”.
Czas lekcji: 45 minut
Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:
Uczeń zna wyznaczniki (cechy) baśni, mitu i bajki.
Cele lekcji :
Uczeń wskazuje cechy legendy.
Uczeń odróżnia legendę od baśni, mitu i bajki.
Cele sformułowane w języku ucznia:
Znam podstawowe cechy legendy.
Odróżniam legendę od baśni, mitu i bajki.
Cele terapeutyczne:
- dostosowanie zakresu realizowanych treści do indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych (indywidualne karty pracy, wsparcie nauczyciela, w razie potrzeby ograniczenie zakresu materiału wyłącznie do treści podstawowych);
- stosowanie zasady stopniowania trudności w celu zwiększenia szans na sukces edukacyjny;
- dostosowanie tempa pracy na lekcji do indywidualnych możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
- uwzględnienie podczas lekcji indywidualnych możliwości uczniów (pomoc w odczytaniu i zapisaniu tematu lekcji, pomoc w odczytaniu poleceń i/lub kontrola stopnia ich zrozumienia, powiększona czcionka i zwiększone odstępy w liniaturze kart pracy, odpowiedni dobór miejsca w sali lekcyjnej, kontrola poprawności zapisu);
- motywowanie uczniów do pracy poprzez pochwały i gratyfikacje (pochwały ustne za wykonanie zadania), zachęcanie do podejmowania wysiłku, ocena pracy na koniec zajęć (karta plusowa w dzienniczku).

Materiały i środki dydaktyczne:

- podręcznik, zeszyt przedmiotowy
- tablica multimedialna
- indywidualne karty pracy

Metody:
- podająca
- praktycznego działania
- problemowa

Formy pracy:
- praca zbiorowa
- praca indywidualna jednolita
- praca indywidualna zróżnicowana.

Przebieg zajęć:


1. Czynności organizacyjne – przygotowanie podręcznika, zeszytu.

2. Zapoznanie z tematem i celami sformułowanymi w języku ucznia. Zapisanie tematu w zeszycie. (uczeń z autyzmem)

Zapoznanie z tematem i celami sformułowanymi w języku ucznia. Zapisanie tematu w zeszycie - nauczyciel objaśnienia cel zajęć, dokonuje kontroli zapisu tematu.(uczeń z ZA)

Zapoznanie z tematem i celami sformułowanymi w języku ucznia. Zapis tematu w zeszycie - pomoc nauczyciela w odczytaniu tematu z tablicy, w razie potrzeby podyktowanie go, kontrola poprawności zapisu. (uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim)

3. Gdzie leży Kruszwica? – wskazywanie miasta na mapie i określanie jego położenia.

4. Uzupełnianie przecinkami tekstu odczytywanego głośno przez nauczyciela. (KP1). Sprawdzenie poprawności wykonania zadania. (uczeń z autyzmem i ZA)

Uzupełnianie tekstu kropkami (KP2) – nauczyciel przypomina, że zdanie po kropce pisze się wielką literą; zadanie wykonywane z pomocą nauczyciela. (uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim)

5. Zapoznanie się z treścią legendy „Piast Kołodziej” – głośne czytanie tekstu z podręcznika przez uczniów.

6. Wykonywanie ćwiczenia 1/195 z podręcznika: co jest głównym tematem tekstu „Piast Kołodziej”? – udzielanie odpowiedzi na pytania nauczyciela. (uczeń z autyzmem i ZA)

Wykonywanie ćwiczenia 1/195 z podręcznika: co jest głównym tematem tekstu „Piast Kołodziej”? – wybieranie spośród ilustracji tych rysunków, które dotyczą wysłuchanej legendy (KP3). (uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim)

7. Uporządkowanie i wklejenie do zeszytu punktów planu zgodnie z chronologią wydarzeń opisanych w legendzie (KP4). (uczeń z autyzmem)

Uporządkowanie i wklejenie do zeszytu punktów planu zgodnie z chronologią wydarzeń opisanych w legendzie. (KP4) Nauczyciel kontroluje poprawność odczytania równoważników zdań i oznaczenia ich kolejności. (uczeń z ZA)

Z pomocą nauczyciela uporządkowanie punktów planu zgodnie z chronologią wydarzeń opisanych w legendzie. (KP5) Przyporządkowanie ilustracji z poprzedniego zadania do wybranych punktów planu. Wklejenie planu wydarzeń do zeszytu. (uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim)

8. Podsumowanie wiadomości: na podstawie posiadanych informacji przyporządkowanie wyznaczników (cech) legendy, mitu, bajki i baśni - wykorzystanie tablicy multimedialnej. (uczeń z autyzmem i ZA).

Podsumowanie wiadomości: na podstawie posiadanych informacji, przy pomocy nauczyciela przyporządkowanie do podanych wyznaczników (cech) właściwych nazw: legenda, mit, bajka, baśń. (KP6)

9. Zapisanie pracy domowej: DO PRZYGOTOWANIA USTNIE: Przypomnij sobie treść jednej bajki, baśni, jednego mitu i legendy warszawskiej. Tytuły ich zapisz w zeszycie. Kontrola zapisu pracy domowej. (uczeń z autyzmem i ZA)
Nauczyciel zapisuje do zeszytu informację o pracy domowej: DO PRZYGOTOWANIA USTNIE: Przypomnij sobie treść jednej legendy warszawskiej. Jej tytuł zapisz w zeszycie. (uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim)

KP 1.
Magdalena Grądzka
„Piast Kołodziej”

Za rządów księcia Popiela nieopodal Kruszwicy mieszkał kmieć zwany Piastem. uprawiał ziemię hodował pszczoły a oprócz tego trudnił się kołodziejstwem-wyrabiał wozy. Wraz z żoną Rzepichą żyli zgodnie i spokojnie wychowując dzieci.
Najstarszy syn skończył właśnie siedem lat zbliżał się czas postrzyżyn obchodzonych bardzo uroczyście. Było to bardzo ważne święto gdyż tego dnia chłopiec przechodził spod opieki matki pod pieczę ojca pierwszy raz obcinano mu włosy i nadawano imię.

KP 2
Magdalena Grądzka
„Piast Kołodziej”

Za rządów księcia Popiela, nieopodal Kruszwicy, mieszkał kmieć zwany Piastem Uprawiał ziemię, hodował pszczoły, a oprócz tego trudnił się kołodziejstwem - wyrabiał wozy Wraz z żoną Rzepichą żyli zgodnie i spokojnie wychowując dzieci
Najstarszy syn skończył właśnie siedem lat, zbliżał się czas postrzyżyn obchodzonych bardzo uroczyście Było to bardzo ważne święto, gdyż tego dnia chłopiec przechodził spod opieki matki pod pieczę ojca, pierwszy raz obcinano mu włosy i nadawano imię

Źródło: Podręcznik do kształcenia literackiego dla klasy 6. Wydawnictwo Nowa Era

KP4
Plan wydarzeń:
..... Przybycie dwóch wędrowców.
...... Obcięcie włosów.
...... Ziemowit następcą księcia Popiela.
...... Nadanie imienia chłopcu.
...... Nadchodzące postrzyżyny syna Piasta i Rzepichy.
...... Uczczenie duchów zmarłych przodków.
...... Zaproszenie gości na ucztę.


KP 5

Plan wydarzeń:
.... Przybycie dwóch wędrowców.
...... Obcięcie włosów.
...... Ziemowit następcą księcia Popiela.
...... Nadanie imienia chłopcu.
...... Nadchodzące postrzyżyny syna Piasta i Rzepichy.
...... Zaproszenie gości na ucztę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.