X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31236
Przesłano:

Opisujemy bohatera książki Edmunda Niziurskiego pt. "Sposób na Alcybiadesa". Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie szóstej

Temat: Opisujemy bohatera książki Edmunda Niziurskiego pt. „Sposób na Alcybiadesa”.

Temat powinien być zrealizowany przed omówieniem lektury. Głównym celem lekcji jest zachęcenie uczniów do przeczytania książki. Strategię, która została wykorzystana podczas realizacji zajęć, można stosować przed rozpoczęciem pracy z każdą lekturą.

Cele lekcji:
- czytanie tekstu ze zrozumieniem
- nazywanie cech bohatera literackiego
- opisywanie postaci literackiej
- kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

Materiały dydaktyczne: fragmenty książki Edmunda Niziurskiego pt.” Sposób na Alcybiadesa”, Poznań 1990.

Metody pracy: praca z tekstem, praca w grupach.

Czas: dwie jednostki lekcyjne.

Przebieg lekcji:

1. Nauczyciel rozdaje uczniom kolorowe karteczki w czterech kolorach; uczniowie z karteczką w tym samym kolorze będą pracowali w jednej grupie (grupa powinna liczyć 3-4 osoby).

2. Uczniowie w grupach pełnią określone role: lidera, sekretarza, członków grupy, w tym strażnika czasu.

3. Nauczyciel rozdaje grupom przygotowane wcześniej kartki z fragmentami utworu, które ilustrują cechy bohatera (każda grupa otrzymuje inne fragmenty).
Każda grupa otrzymuje też polecenie na kartce (takie samo dla każdej grupy):

Przeczytajcie uważnie tekst. Na jego podstawie wypiszcie jak najwięcej cech postaci. Każda cecha musi być udokumentowana cytatem z tekstu.
Czas pracy: 15 minut

4. Po wykonaniu zadania nauczyciel pyta uczniów, jaką postać opisywali. Informuje uczniów, że wszystkie cytaty pochodzą z jednej książki i dotyczą jednej postaci. Uczniowie na podstawie cytatów zgadują, że opisywanym bohaterem jest profesor historii, zwany Alcybiadesem.

5. Nauczyciel zapisuje na tablicy cechy bohatera lektury podane przez liderów grup.
Okazuje się, że w ten sposób można zgromadzić dość dużo informacji o postaci literackiej, niektóre będą dotyczyły wyglądu, inne charakteru lub usposobienia.

6. Nauczyciel informuje uczniów, że wykonają kolejne zadanie w grupach. Na podstawie schematu mają spróbować opisać nieznaną jeszcze postać. Polecenie:

Spróbujcie opisać bohatera utworu na podstawie zebranych wcześniej cech wg schematu: przedstawienie postaci, wygląd, cechy charakteru i usposobienie, ocena postaci).
Czas pracy: 20 minut

7. Po upływie czasu liderzy grup prezentują wykonane zadanie. Najtrudniejsza z pewnością jest ocena postaci, której uczniowie jeszcze dobrze nie znają, ale wystarczy, gdy uznają ją za sympatyczną bądź przeciwnie, w zależności od cech, które dla nich będą najistotniejsze. Ważne jest również uzasadnienie swojego zdania.

8. Po prezentacji zadań, nauczyciel zachęca do przeczytania lektury i zapowiada, że uczniowie napiszą charakterystykę tej postaci literackiej podczas omawiania lektury.

9. Ostatnim punktem zajęć jest samoocena pracy w grupie. Nauczyciel prosi uczniów, aby ocenili swoją pracę (tempo pracy, organizację czasu, wywiązywanie się z pełnionych ról). Nauczyciel pomaga uczniom sformułować wnioski na przyszłość.

10. Jako zadanie domowe nauczyciel poleca uczniom przeczytanie lektury. Wyznacza obowiązujący termin.


Bibliografia:
1. Strategia: Jak ją widzą, tak ją piszą (ODN).


Opracowała
Joanna Witek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.