X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31233
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankieta dla rodziców - Promowana jest wartość edukacji

Ewaluacja wewnętrzna 2013/2014
w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej

Ankieta skierowana do rodziców

Ankieta jest anonimowa, ma na celu poznanie Państwa opinii na temat promowania wartości edukacji przez szkołę.
Proszę o zaznaczenie wybranej odpowiedzi lub wpisanie w wyznaczonym miejscu własnej opinii.

1. Czy jest Pan/i informowany o:
a. ofercie edukacyjnej szkoły - tak - nie
b. celach edukacyjnych i wychowawczych realizowanych przez szkołę - tak - nie
c. działaniach podejmowanych przez szkołę - tak - nie
d. osiągnięciach szkoły - tak - nie

2. Czy zdaniem Pana/i przekazywane informacje dotyczące działań szkoły są wystarczające i interesujące?
- tak
- nie
- nie mam zdania

3. W jaki sposób zdaniem Pana/i szkoła prezentuje i upowszechnia informacje o podejmowanych działaniach? (Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź.)
- strona internetowa szkoły
- gazetki i wystawy na korytarzach szkolnych
- tablica ogłoszeń
- akademie i uroczystości szkolne
- banery i reklamy szkoły
- ulotki promujące szkołę
- media (prasa lokalna)
- zebrania z rodzicami
- inne, jakie? ........................................

4. Jakie informacje na temat pracy szkoły zdaniem Pana/i są upowszechniane? (Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź.)
- konkursy wewnątrzszkolne
- konkursy zewnętrzne np. olimpiady
- zawody sportowe
- projekty unijne realizowane w szkole
- oferta zajęć pozalekcyjnych
- akcje społeczne
- nagrody dla nauczycieli
- nagrody dla uczniów
- stypendia przyznawane uczniom
- inne, jakie? ........................................

5. Czy Pana/i zdaniem w szkole promowana jest wartość edukacji jako chęć zdobywania wiedzy, przez uczniów, rozwijania zainteresowań, stałego podnoszenia swojej wiedzy, zdobywania dobrych ocen?
- tak
- nie
- nie mam zdania

6. Czy zdaniem Pana/i szkoła odpowiednio promuje się w środowisku lokalnym?
- tak
- nie
- nie mam zdania

7. Jak ocenia Pan/i postrzeganie szkoły w środowisku lokalnym? Proszę zaznaczyć w skali od 0 do 5!

0 (negatywnie) 1 2 3 4 5 (pozytywnie)
- - - - - -

8. Jakie według Pana/i działania edukacyjne szkoły są najskuteczniejsze/istotne dla promocji wartości edukacji? (Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź.)
- projekty unijne
- dodatkowe zajęcia wyrównawcze
- dodatkowe zajęcia rozwijające wiedzę
- koła zainteresowań
- zawody, turnieje, konkursy
- inne, jakie? ........................................

9. Jakie według Pana/i działania wychowawcze szkoły są najskuteczniejsze dla promocji wartości edukacji? (Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź.)
- wycieczki, ogniska
- udział w spektaklach, projekcjach filmów
- zajęcia integracyjne
- akademie i uroczystości szkolne
- udział szkoły w uroczystościach miejskich np. z okazji 11 listopada, 3 maja
- działania profilaktyczne np. organizacja festyn mikołajkowego, akcje Nie palę, akcje w ramach Honorowego Krwiodawstwa
- dni otwarte szkoły
- akcje wolontarystyczne np. zbiórka żywności dla Caritas, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Szlachetna Paczka, Góra Grosza
- inne, jakie? ........................................

10. Jakie według Pana/i inne działania należy podejmować, aby skuteczniej promować wartość edukacji?
- ........................................
........................................
- Nie należy nic zmieniać.

11. Czy Pana/i zdaniem w szkole panuje przyjazna atmosfera do uczenia się przez Państwa dzieci?
q tak
q nie
- nie mam zdania

12. Jak ocenia Pan/i przygotowanie uczniów przez szkołę do funkcjonowania w dalszym życiu?

0 (nie przygotowuje wcale) 1 2 3 4 5 (przygotowuje dobrze)
- - - - - -

13. Czy Pana/i dziecko ma możliwość rozwoju w przyjaznej atmosferze?
- tak
- nie, dlaczego? ........................................

Jeśli TAK, proszę zaznaczyć przez jakie działania (Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź.):
- szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych
- szkolne i międzyszkolne konkursy, zawody i turnieje
- uczestnictwo w imprezach kulturalnych (spektakle, uroczystości miejskie)
- uczestnictwo w akcjach wolontarystycznych na terenie szkoły i miasta
- indywidualne spotkania z nauczycielami
- wsparcie pedagogiczno-psychologiczne
- zajęcia integracyjne
- udział w projektach unijnych
- współpraca z pracodawcami w ramach praktyk, zajęć praktycznych i staży
- wycieczki przedmiotowe
- współpraca z organizacjami i instytucjami z terenu miasta Biała Podlaska
- doradztwo zawodowe
- inne, jakie? ........................................
Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.