X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31185
Przesłano:
Dział: Języki obce

Ubrania. moda. słownictwo - konspekt lekcji języka francuskiego

KONSPEKT LEKCJI

PRZEDMIOT: język francuski, klasa II liceum
TEMAT: Ubrania. moda. słownictwo.
TRWANIE: 1 x 45 minut
I. Cele ogólne lekcji: Leksykalno-gramatyczne, socjokulturowe, komunikacyjne. Przygotowanie do matury.
a) Wiadomości

Uczeń:
- utrwala wiadomości i słownictwo z lekcji poprzedniej
- powtarza i rozszerza słownictwo dotyczące ubrań i dodatków
- poznaje synonimy czasownika s’habiller
- poznaje biografię słynnego francuskiego kreatora mody Yves Saint Laurent
- ćwiczy pisanie krótkich form użytkowych do matury

b) Umiejętności

Uczeń:
-umie wypowiadać się na temat mody,
-potrafi opisać strój na różne okazje
-używa czasowników synonimicznych do czasownika s’habiller
-potrafi skomentować zdjęcie z magazynów modowych
- potrafi poprawnie zapisać nazwy ubrań
- zna i cytuje fakty z życia słynnej postaci kultury francuskiej

II. Metoda i forma pracy
Praca na forum klasy i w parach, praca indywidualna, pisanie, mówienie, ćwiczenie ze słuchu.

III. Środki dydaktyczne

-tablica,
-podręcznik Francofolie 2, zeszyt ćwiczeń Francofolie 2
-magnetofon,
-zdjęcia z gazet,
- kserokopie – skrypt lekcji, rysunek, ćwiczenia słownikowe
IV. Przebieg lekcji
A) Faza przygotowawcza

1. Nauczyciel wita się w języku francuskim. Sprawdza obecność. Zapisuje temat lekcji oraz podaje go ustnie. Rozdaje kserokopie potrzebne do lekcji, prosi o wyjęcie zdjęć z magazynów modowych, o których przyniesienie prosił na lekcji poprzedniej. Tłumaczy przebieg pierwszego ćwiczenia, którego celem jest powtórka słownictwa dotyczącego ubrań.
B) Faza realizacyjna

1. Uczniowie mają dorysować na rysunku brakujące ludzikowi ubrania, tak by było na nim jak najwięcej elementów oraz podpisać je (praca indywidualna). Następnie uczniowie wymieniają ubrania ustnie. Nauczyciel nagradza osoby mające najwięcej ubrań z podpisami oceną/punktami
za aktywność.
2. Nauczyciel prosi opisanie osób na zdjęciach z magazynów modowych. Praca w parach.
3. Ćwiczenie na rozumienie ze słuchu – wysłuchanie nagrania z zeszytu ćwiczeń (str. 34, ćw. 2, ścieżka 24,) Tekst socjokulturowy dotyczący kreatora mody Yves Saint Laurent.
4. Ćwiczenie na rozpoznawanie stroju i epoki, zeszyt ćwiczeń, str 31, ćw 3. Po wykonaniu ćwiczenia Nauczyciel pyta uczniów, jaką epokę lubią ze względu na modę.
5.Ćwiczenie pt. Savoir vivre. Nauczyciel prosi, by uczniowie wybrali z listy strój odpowiedni na różne okazje, np. na wycieczkę górską, na kolację wigilijną czy lekcję wf (elementy humoru, odstresowania). Uczniowie mogą dopisać jakąś okazję czy uroczystość, która nie figuruje na liście (np. skok na banji).
c) Faza podsumowująca

6. Nauczyciel podaje zadanie domowe – str 32, ćw.5.Młodzi i moda. Ćwiczenie typu maturalnego sprawdzające rozumienie tekstu czytanego. Po przeczytaniu kilku wypowiedzi należy zaznaczyć w tabeli, która za osób wypowiada dane opinie. Ćwiczenie maturalne pisemne – napisanie krótkiej formy użytkowej. Str 35, ćw 3,4,5 do wyboru.
7. Wariant dodatkowy.Konsolidacja lekcji. : piosenka dla dzieci, w której padają nazwy ubrań (forma dyktanda/zapamiętywanie) lub zabawa, w której nauczyciel prosi o powstanie osoby, które noszą czarny kolor, kolczyki itp.
Nauczyciel dziękuje za uwagę i żegna się z klasą.
V. Bibliografia
R.Boutégège, M.Supryn-Klepcarz, Francofolie 2 express –Podręcznik dla szkół pondadgimnazjalnych oraz Francofolie 2 express - Zeszyt ćwiczeń.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.