X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31184
Przesłano:
Dział: Języki obce

Czynności codzienne, godziny, rytm dnia licealisty - konspekt lekcji języka francuskiego

KONSPEKT LEKCJI
PRZEDMIOT: język francuski, klasa I liceum
TEMAT: Czynności codzienne, godziny, rytm dnia licealisty.
TRWANIE: 1 x 45 minut

I. Cele ogólne lekcji: Leksykalno-gramatyczne, socjokulturowe, komunikacyjne. Przygotowanie do matury.
a) Wiadomości

Uczeń:
- utrwala wiadomości i słownictwo z lekcji poprzednich
- ćwiczy czasowniki zwrotne i godziny
- powtarza i rozszerza słownictwo dotyczące czynności codziennych, godzin, dni tygodnia
- poznaje nazwy przedmiotów szkolnych – matematyka, fizyka, geografia itp.
- poznaje rytm dnia francuskiego licealisty
- ćwiczy opowiadanie dnia w formie ustnej i pisemnej
- ćwiczy rozumienie ze słuchu

b) Umiejętności

Uczeń:
-umie opowiedzieć przebieg dnia codziennego
-potrafi podać godzinę (sposób oficjalny i nieoficjalny)
-używa czasowników zwrotnych – s’habiller, se préparer etc.
-zna nazwy przedmiotów szkolnych i umie porównać rytm życia licealisty francuskiego i polskiego
- potrafi poprawnie zapisać czynności i godziny
- wykonuje ćwiczenie ze słuchu

II. Metoda i forma pracy
Praca na forum klasy i w parach, praca indywidualna, czytanie, pisanie, mówienie, ćwiczenie ze słuchu.

III. Środki dydaktyczne

-tablica,
-podręcznik Francofolie 1, zeszyt ćwiczeń Francofolie 1
-magnetofon,
- projektor
- kserokopie – skrypt lekcji dla ucznia, słownictwo, ćwiczenia obrazkowe.


IV. Przebieg lekcji

A) Faza przygotowawcza

Nauczyciel wita się w języku francuskim. Sprawdza obecność. Zapisuje temat lekcji oraz podaje go ustnie. Rozdaje kserokopie potrzebne do lekcji, prosi o wyjęcie podręczników i zeszytów. Tłumaczy przebieg pierwszego ćwiczenia, którego celem jest powtórka słownictwa dotyczącego czynności codziennych.

B) Faza realizacyjna

1. Uczniowie mają uporządkować czynności codzienne zapisane na tablicy, które nie są podane w kolejności zgodnej z rytmem dnia. Praca w parach oraz sprawdzenie na forum klasy.
2. Nauczyciel powtarza z uczniami czasowniki zwrotne – zabawa z piłką. Nauczyciel prosi, by wymienić czasowniki zwrotne dotyczące czynności codziennych, np. se lever, se laver, etc. Osoba, która dostaje piłkę wstaje i odmienia czasownik przez kolejną osobę.
3. Ćwiczenie na rozumienie ze słuchu – wysłuchanie nagrania z podręcznika Francofolie Express 1; (str. 49, ćw. 13, ścieżka 44) Tekst dotyczący rozkładu dnia.
4. Ćwiczenie obrazkowe, w którym uczniowie dobierają czynność do obrazka na zasadzie domina oraz ćwiczenie obrazkowe dotyczące godzin.
5.Ćwiczenie na rozumienie tekstu z podręcznika Francofolie Express. – Rozkład dnia francuskiego licealisty. Ćwiczenie typu maturalnego – prawda/fałsz. Mówienie. Porównanie rozkładu zajęć licealisty francuskiego i polskiego. Ciekawostki socjokulturowe.

C) Faza podsumowująca

6. Nauczyciel podaje zadanie domowe – lektura tekstów ze strony 53 w podręczniku Francofolie Express, wypisanie słówek z tłumaczeniem, ćwiczenie 1 i 2.
7. Wariant dodatkowy. Konsolidacja lekcji. : piosenka dla dzieci, w której padają nazwy godzin. La chanson des squelettes. Nauczyciel dziękuje za uwagę i żegna się z klasą.

V. Bibliografia
R.Boutégège, M.Supryn-Klepcarz, Francofolie 1 express – Podręcznik dla szkół pondadgimnazjalnych oraz Francofolie 2 express - Zeszyt ćwiczeń.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.