X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31187
Przesłano:
Dział: Języki obce

Konspekt lekcji języka francuskiego: Podróże, ach podróże - wspomnienia. Wyrażenia dotyczące chronologii zdarzeń

KONSPEKT LEKCJI

PRZEDMIOT: język francuski, klasa III liceum
TEMAT: Podróże, ach podróże - wspomnienia. Wyrażenia dotyczące chronologii zdarzeń.
TRWANIE: 1 x 45 minut
PODRĘCZNIK: LE NOUVEAU TAXI II


I. Cele ogólne lekcji: Socjokulturowe, leksykalne i gramatyczne oraz komunikacyjne.

a) Wiadomości

Uczeń:
- utrwala słownictwo dotyczące podróżowania i wakacji
- powtarza czas przeszły imparfait i passé composé
- poznaje wyrażenia dotyczące chronologii zdarzeń
- ćwiczy używanie wyrażeń odnoszących się do zdarzeń w przeszłości
- ćwiczy odpowiadanie na pytania (ćwiczenia pod kątem matury)
-ćwiczy rozumienie ze słuchu (ćwiczenie pod kątem egzaminu DELF)

b) Umiejętności:

Uczeń
-potrafi opowiedzieć o wakacjach i podróżowaniu w sposób ogólny oraz podając wybrane szczegóły
- potrafi przekazać informacje dotyczące zdarzeń w porządku chronologicznym
- potrafi opowiedzieć zdarzenia przeszłe używając czasów przeszłych
- posługuje się coraz swobodniej językiem w celu komunikacji
- używa słownictwa funkcjonującego w codziennym życiu
- rozumie ogólnie treść tekstu, dialogu i potrafi powiązać je znaczeniowo (tekst i dialog dotyczą tych samych zdarzeń)

II. Metoda i forma pracy

Słuchanie, mówienie, powtarzanie słownictwa. Praca na forum klasy, praca w grupach i w parach.
Praca indywidualna - pisanie, ćwiczenia gramatyczne, ćwiczenie ze słuchu, wymowa.

III. Środki dydaktyczne

- tablica
- walizka z przedmiotami przydatnymi w podróży
- karty pocztowe z różnych krajów
- odtwarzacz płyt CD płyta (dialog)
- słowniki: polsko-francuski i francusko polski
- podręcznik i zeszyt ćwiczeń LE NOUVEAU TAXI II
- kserokopie scenariusza lekcji i ćwiczeń

IV. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

Nauczyciel wita się w języku francuskim. Sprawdza obecność. Wskazuje na walizkę i pyta czy temat lekcji jest znany. Po potwierdzeniu go przez uczniów pisuje temat na tablicę. W ramach rozgrzewki nawiązuje kontakt z klasą i prosi jednego z uczniów, by otworzył walizkę i sprawdził zawartość. Następnie prosi, by uczniowie mówili, co znajduje się w środku, notuje nieznane słówka na tablicy.

W fazie przygotowawczej nauczyciel rozdaje uczniom kserokopie scenariusza lekcji w języku francuskim.

b) Faza realizacyjna

1. Nauczyciel prosi o wypisanie w jak najkrótszym czasie (maksymalnie 2 min) wszystkich słów związanych z podróżowaniem (praca grupowa) Ocenia pracę grup (aktywność). Wariant - ćwiczenie „rozsypanka”. Uczniowie układają rozsypane słownictwo w 2 kolumny - 1 dotyczy podróży, 2 nie jest związana z podróżowaniem. Praca w grupach.

2. Nauczyciel prosi, by uczniowie wstali i podeszli do zawieszonych za pomocą magnezów pocztówek. Wybierają sobie jakiś krajobraz, miejsce ale zachowują informację dla siebie. Uczniowie dobierają się w pary i zadają pytania tak, by się dowiedzieć, kto jakie miejsce wybrał na wakacje.

3. Nauczyciel prosi o otwarcie podręcznika na str. 89 i przeanalizowanie części gramatycznej, dotyczącej wyrażeń określających trwanie i chronologię. Upewnia się, że wyrażenia są znane, a ich zastosowanie zrozumiałe.

4. Uczniowie czytają tekst ze strony 88 pt. Souvenirs de voyage , do którego słownictwo znajduje się w scenariuszu lekcji i mają za zadanie podkreślić słownictwo dotyczące chronologii czasu (pendant, depuis, au moment où, après, ensuite, puis...)

5. Następuje konsolidacja teorii w praktyce. Nauczyciel prosi o wykonanie indywidualnie ćwiczenia dotyczącego tzw „znaczników czasowych”. Następnie sprawdza ćwiczenie na forum klasy.

6. Nauczyciel prosi o odpowiedzenie w parach na pytania dotyczące tekstu znajdujące się w scenariuszu lekcji.

7. Podsumowanie ćwiczenia: wysłuchanie dialogu, który jest związany z tekstem, a mianowicie opowiada o spotkaniu pewnej kobiety z dwoma mężczyznami w pociągu jadącym do Nîmes. Kobieta nieufnie odnosi się do mężczyzn, gdy pytania są zbyt osobiste, natomiast gdy rozmowa toczy się na tematy bardziej ogólne, kobieta chętniej bierze w niej udział, a nawet poleca jednemu z Panów lekturę książki. Uczniowie mają wskazać, z którym fragmentem tekstu pokrywa się dialog.

8. Nauczyciel prosi, by uczniowie zapisali zadanie domowe. Powtórzenie słownictwa z bieżącej lekcji. Wykonanie pisemnie ćwiczeń z Zeszytu ćwiczeń str. 147, ćwicz. 4, 5, 6. Nauczyciel wyjaśnia jakich zagadnień dotyczą ćwiczenia. (znaczniki czasowe, chronologia zdarzeń, użycie czasów przeszłych.)

9. Wywiad czyli faza podsumowująca lub rozgrzewka do następnej lekcji, w zależności od wykorzystania przez nauczyciela i uczniów czasu do pracy na bieżącej lekcji. Uczniowie pracują w parach. Jeden z uczniów jest postacią, która występuje w tekście, a mianowicie jej autorką opowiadającą spotkanie w pociągu, drugi uczeń dziennikarzem zadającym pytania. Pytania znajdują się w scenariuszu lekcji.

10. Nauczyciel prosi w imieniu hospitującego o wypełnienie 5-o minutowej ankiety. Żegna się z klasą i życzy wszystkim udanego dnia.

V. Bibliografia

Podręcznik LE NOUVEAU TAXI 2, Zeszyt ćwiczeń LE NOUVEAU TAXI 2 ; Robert Menand avec la participation d’Annie Berthet et de Véronique Kirizian; Hachette FLE, Paris 2009. Materiały własne.

VI. Wariant lekcji

Wysłuchanie piosenki Voygage, voyage. Uzupełnianie tekstu. Omówienie tematu piosenki. Zadanie domowe - wykonanie tłumaczenia piosenki oraz jej ustna interpretacja.

VII. Planowanie lekcji następnej

Kolejną lekcję należy rozpocząć od sprawdzenia zadania domowego i krótkiego ćwiczenia utrwalającego wyrażenia dotyczące chronologii czasu, a następnie wprowadzenia do lekcji 31 z podręcznika.

Materiał z lekcji należy ponownie utrwalić na powtórzeniu, przed sprawdzianem.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.