X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31183
Przesłano:
Dział: Języki obce

Idiomy - scenariusz zajęć język angielski

Cele ogólne :
• Wyjaśnienie co to są idiomy
• Wprowadzenie listy idiomów
• ćwiczenie leksykalne z idiomami

Cele operacyjne :
uczeń :
• umie przetłumaczyć idiomy
• umie użyć ich w zdaniach

Formy pracy :
• praca w parach
• praca grupowa

Metody pracy :
• metody aktywizujące

Środki dydaktyczne :
• materiały przygotowane do lekcji .

Zapoznanie : - rozgrzewka językowa – I- sza faza ( próba zaciekawienia )
Co to jest idiom , podanie przykładów

Prezentacja - II- ga część – właściwy materiał przedstawiony w czasie lekcji .

• prezentacja materiału słownikowego, ( lista idiomów )
• powtarzanie idiomów po nauczycielu
• wyjaśnianie znaczeń idiomów ( nawet po polsku,żeby było jasne o co chodzi z idiomem)
• wycinanka – uczniowie dopasowują puzzle z idiomami
• zabawa „Running Dictation „ ( zabawa w grupach, tekst napisany na kartce lub komputerze nauczyciela , jeden uczeń jest biegaczem , który podbiega do tekstu, zapamiętuje tyle tekstu ile da radę, następnie biegnie do swojej drużyny i dyktuje i tak aż do końca tekstu. Dobrze jest zrobić zmianę biegacza, np.: zaznaczyć to w tekście linią.Zabawa bardzo „energetyczna”.

Podsumowanie :
• każda grupa podsumowuje swoją wygraną

Praca domowa :
• nauka idiomów , które były na poprzednich lekcjach.

IDIOMY 1- 25

1 No pain no gain bez pracy nie ma kołaczy
2 brush up English odświeżyć sobie angielski
3 a piece of cake bułka z masłem
4 the apple of my eye oczko w głowie
5 cry for the moon chcieć gwiazdki z nieba
6 with flying colours śpiewająco, znakomicie
7 a little bird told me obiło mi się o uszy
8 a storm in a teacup burza w szklance wody
9 kill two birds with one stone upiec dwie pieczenie na jednym ogniu
10 at the crack of dawn bladym świtem
11 an early bird ranny ptaszek
12 spill the beans puścić farbę, wygadać
13 be all ears zamienić się w słuch
14 put all your eggs into one basket postawić wszystko na jedną kartę
15 in my element w moim żywiole
16 for all the tea in China za nic na świecie
17 it is out of order nie działa
18 best bet strzał w dziesiątkę
19 let my hair down zaszaleć
20 noughts and crosses kółko i krzyżyk
21 donkey’s years całe wieki
22 as cool as a cucumber być opanowanym
23 bury the hatchet zakopać topór wojenny
24 get up on the wrong side of the bed wstać lewą nogą
25 in clover żyć w luksusie

........................................
Wydrukuj na sztywnym papierze ,większą czcionką, powycinaj , włóż do koperty. Przygotuj tyle kopert ile planujesz grup.

1 No pain no gain
2 brush up English
3 a piece of cake
4 the apple of my eye
5 cry for the moon
6 with flying colours
7 a little bird told me
8 a storm in a teacup
9 kill two birds with one stone
10 at the crack of dawn
11 an early bird
12 spill the beans
13 be all ears
14 put all your eggs into one basket
15 in my element
16 for all the tea in China
17 it is out of order
18 best bet
19 let my hair down
20 noughts and crosses
21 donkey’s years
22 as cool as a cucumber
23 bury the hatchet
24 get up on the wrong side of the bed
25 in cloverDopasuj idiom do podanego zdania

1 You are angry today .....................................
2 It’s perfect. .....................................
3 You pass you test with ................................
4 You are very happy .....................................
5 Listen carefully .....................................
ODPOWIEDZI
1 get up on the wrong side of the bed
2 best bet
3 with flying colours
4 in my element
5 be all years

Możesz przygotować na kolejną lekcję więcej podobnych zdań, do utrwalenia idiomów.

Tekst do Running Dictation.

Według potrzeb z idiomami


PRACA DOMOWA

DOPISZ POPRAWNĄ LITERĘ DOPASUJ
1 No pain ......... a)of m eye
2 brush ......... b)told me
3 a piece ......... c)clover
4 the apple ......... d)ears
5 cry for ......... e) in a teacup
6 with flying ......... f)no gain
7 a little bird ......... g)colours
8 a storm ......... h)with one stone
9 kill two birds ......... i)of cake
10 at the crack ......... j)the moon
11 an early ......... k)the beans
12 spill ......... l)the tea in China
13 be all ......... m)bird
14 put all your eggs......... n) as a cucumber
15 in my ......... o)hair down
16 for all ......... p)element
17 it is out ......... q)up English
18 best ......... r)into one basket
19 let my ......... s)years
20 noughts ......... t)side of the bed
21 donkey’s ......... u)and crosses
22 as cool ......... v)bet
23 bury ......... w)of order
24 get up on the wrong.......x)the hatchet
25 in ......... y)of dawn


DOKOŃCZ IDIOM
A. No pain ........................................
B. as cool ........................................
C. it is out ........................................
D. be all ........................................
E. an early ........................................
F. with flying ........................................
G. put all your eggs........................................
H. a little bird........................................
I. for all the tea........................................
J. in my ........................................
K. best ........................................
L. let my ........................................
M. cry for ........................................
N. bury ........................................
O. brush ........................................
P. kill two ........................................
Q. a storm ........................................
R. a piece ........................................
S. spill ........................................
T. at the crack ........................................
U. the apple ........................................
V. donkey’s ........................................
W in ........................................
X. noughts and ........................................
Y get up of the wrong ........................................

W DOMU : Nappisz 3 idiomy o pozytywnym znaczeniu po ang i po pol i 3 idiomy o negatywnym znaczeniu po and I po pol
Wypisz MY FAVOURITE IDIOMS ( 5 LUB WIĘCEJ) W ZESZYCIE.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.