X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31182
Przesłano:
Dział: Języki obce

Wprowadzenie treści innowacyjnych "Treningi piłki nożnej po angielsku"

I. Rodzaj innowacji
Wprowadzana innowacja została określona jako:
• Organizacyjna - ponieważ wymaga ona ścisłej współpracy dwóch specjalistów: nauczyciela języka angielskiego oraz trenera piłki nożnej obecnych jednocześnie podczas planowanych zajęć;
• Metodyczna - wykorzystująca w nowatorski sposób metody, techniki nauczania, formy pracy w dziedzinie wprowadzania, utrwalania, sprawdzania wiadomości oraz umiejętności.

II. Zakres innowacji
Prezentowana innowacja adresowana jest do uczniów drugiego etapu edukacyjnego,
będzie obejmowała zajęcia treningowe piłki nożnej oraz języka angielskiego w klasach IV-VI o profilu sportowym – piłka nożna w Zespole Szkół nr 15 Mistrzostwa Sportowego. Treściami innowacyjnymi objęte zostaną klasa 4 rocznik 2004 oraz 5d rocznik 2003.
Uczniowie wyżej wymienionych roczników rozpoczną przyswajanie treści innowacyjnych od 1 września 2014. Dla rocznika 2004 innowacja zakończy się po trzech latach, w czerwcu 2017, dla rocznika 2003 w czerwcu 2016 roku.
Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu przez 45 minut podczas zajęć treningowych z piłki nożnej.


III. Motywacja wprowadzenia innowacji i oczekiwania z nią związane

Uczniowie w drugim etapie edukacyjnym, rozpoczynający lub kontynuującymi swoją przygodę z piłką nożną charakteryzują się wielkim entuzjazmem, chłonnością, chęcią poznawania. Mają oni wielkie plany na przyszłość związane z grą w piłkę nożną. Wielu z nich marzy o zostaniu znanymi europejskimi piłkarzami. Marzenia uczniów, plany na przyszłość ich rodziców stworzyły realną potrzeba wprowadzenia pionierskich rozwiązań. Główną motywacją do wprowadzenia innowacji, czyli połączenia języka angielskiego z zajęciami treningowymi były właśnie plany życiowe uczniów i ich rodziców – potwierdzone przeprowadzonymi ankietami.
Przewidywanymi efektami wprowadzenia innowacji są:

1) Poszerzenie programu języka angielskiego klas IV-VI o innowacyjne treści, które umożliwią uczniom opanowanie podstawowych zwrotów i poleceń stosowanych w trakcie zajęć treningowych piłki nożnej.
2) Przyswojenie wiedzy w sposób praktyczny oraz w naturalnych dla uczniów warunkach – tj. w trakcie zajęć treningowych.
3) Zwiększenie motywacji uczniów do nauki języka obcego i znaczne poprawienie ich umiejętności językowych.
4) Zapewnienie uczniom dobrego przygotowania językowego, które umożliwi im rozwijanie umiejętności piłkarskich również w krajach anglojęzycznych.
5) Zwiększenie zainteresowania uczniów nauką języka obcego
6) Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości.

IV. Treści innowacji
Treści innowacji oparte są na programie treningów piłki nożnej i programie nauczania języka angielskiego (nr...)
1. Polecenia:
a) Ogólne - związane z wykonywaniem ćwiczeń ruchowych
b) Szczegółowe – związane z elementami gry
2. Słownictwo specjalistyczne:
a) Pojęcia (słownictwo treningowe/meczowe)
b) Nazewnictwo (części ciała – słownictwo poszerzone o części nogi - w tym m. in. części stopy; pozycje piłkarskie na boisku – nazwy poszczególnych zawodników pełnionych określone funkcje, strój piłkarza – słownictwo poszerzone o nazewnictwo rodzajów butów, kamizelek, problemy zdrowotne – kontuzje, w tym rozmówki „u lekarza”)
c) Stworzenie ‘Słowniczka młodego piłkarza’ – został przygotowany słowniczek, którego zasób słów będzie poszerzany przez uczniów w miarę nabywania wiedzy.
3. Oryginalne nagrania treningów w języku angielskim
4. Nagrania z treningów danego rocznika i omawianie ich z trenerem i nauczycielem języka angielskiego
5. Gry komputerowe w języku angielskim – przede wszystkim gry, których tematyka jest piłka nożna
Przewidywane osiągnięcia
1. Uczeń rozumie i wykonuje polecenia
2. Uczeń wskazuje, nazywa (elementy sprzętu sportowego, stroju, wykonywane czynności)
3. Uczeń potrafi przekazać krótkie komunikaty podczas gry
4. Uczeń potrafi powiedzieć o swojej kontuzji, określić co się stało
V. Ewaluacja innowacji
Podczas przeprowadzania innowacji będzie ona podlegała systemowi ewaluacji. Celem ewaluacji będzie stwierdzenie w jakim stopniu osiągnięte zostały założenia innowacji. Narzędziami do sprawdzenia efektywności wdrażanej innowacji będą:
• Zabawy ruchowe sprawdzające zrozumiałość poleceń
• Testy sprawnościowe przeprowadzane w języku angielskim
• Zabawy językowe o tematyce sportowej wprowadzane we podczas zajęć języka angielskiego
• Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów i ich rodziców
• Samoocena uczniów

Do opracowania innowacyjnych treści posłużyły:
1. Program nauczania języka angielskiego dla klas IV-VI
2. Program treningowy - piłka nożna
3. Horst Wein "Developing youth football players"
4. Filmy szkoleniowe (metoda VanDijk, CPS Sezon 1)
5. Obserwacje treningów klas 4 i 6

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.