X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31177
Przesłano:

Wigilijne przygotowania. Słuchanie ze zrozumieniem tekstu opowiadania. Rozbudzanie aktywności plastycznej dziecka. Scenariusz zajęć rewalidacji indywidualnej

Temat: Wigilijne przygotowania. Słuchanie ze zrozumieniem tekstu opowiadania. Rozbudzanie aktywności plastycznej dziecka.

Cel główny:
- rozwijanie umiejętności słuchania tekstu ze zrozumieniem;
- rozwijanie umiejętności samodzielnego wypowiadania się;
- doskonalenie umiejętności obliczeń sposobem pisemnym w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia;
- rozbudzanie aktywności plastycznej.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
kształcące :
- wypowiada się na konkretny temat;
- słucha uważnie tekstu czytanego przez nauczyciela;
- udziela odpowiedzi na stawiane pytania;
- wyszukuje w tekście informacje na wskazany temat;
- wie na jakie pytania odpowiada czasownik;
- wskazuje czasowniki w przykładach podanych przez nauczyciela;
- dodaje, odejmuje, mnoży sposobem pisemnym;
- sprawdza wynik odejmowania za pomocą dodawania;
- utrwala znajomość tabliczki mnożenia w odpowiednim dla siebie zakresie;
- układa odpowiedź do zadania tekstowego;
- czyta ze zrozumieniem polecenia;
- rozwija umiejętność analizowania tekstu;
- utrwala znajomość pojęć nadawca i odbiorca;
- wskazuje nadawcę i odbiorcę.
rewalidacyjne:
- doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej;
- usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej;
- rozwijanie umiejętności manualnych;
- korygowanie nieprawidłowego chwytu;
- rozwijanie umiejętności samodzielnego wykonywania poleceń;
- usprawnianie percepcji słuchowej;
- doskonalenie umiejętności prawidłowego pisania;
- budzenie wiary we własne możliwości;
- motywowanie do podejmowania wysiłku.
wychowawcze:
• rozumie istotę niesienia wzajemnej pomocy;
• przejawia postawę niesienia pomocy;
• rozumie konieczność wykonywania obowiązków domowych.

Metody:
- słowna – instrukcja, opowiadanie;
- oglądowa – pokaz;
- praktycznego działania.

Formy: indywidualna jednolita, ew. z pomocą nauczyciela.

Pomoce i środki dydaktyczne:
- tekst opowiadania, karty pracy, plansze z wizerunkami bohaterów opowiadania, kartoniki z nazwami czynności, kartony ze schematami bombek, farby, pędzle różnej grubości, koperta z listem;
- karty pracy:
- nr 1 – polecenie:
- Odczytaj hasło według podanego szyfru. Każdą sylabę wpisz w odpowiednie pole.
- Rozwiąż plątaninę. Rozpocznij od litery, która wskazuje wyraz START.
- nr 2, polecenie: Rozwiąż zadania tekstowe.

Czas realizacji: 45 minut.


Przebieg zajęć:
1. Powitanie.
2.
3. Czym będziemy się zajmować na dzisiejszych zajęciach.
Nauczyciel przekazuje uczniowi zagadki. Zadaniem ucznia jest ich rozwiązanie
i zapisanie w zeszycie tematu zajęć.
Rozwiązanie szyfru – hasło: WIGILIJNE
Rozwiązanie platan inki literowej – hasło: PRZYGOTOWANIA

4. Co to są wigilijne przygotowania?
Swobodne wypowiedzi ucznia na wskazany temat. W przypadku trudności ukierunkowywanie ucznia pytaniami pomocniczymi zadawanymi przez nauczyciela (np. Jak przygotowuje się do Świąt Bożego Narodzenia Twoja rodzina? Jaki jest podział obowiązków? Jakie są Twoje przedświąteczne obowiązki?).

5. „Wigilijne przygotowania u państwa Kowalskich”.
Nauczyciel informuje ucznia, że każda rodzina stara się odpowiednio przygotować do Świąt Bożego Narodzenia. Zaprasza ucznia do wysłuchania krótkiego opowiadania
pt. „Wigilijne przygotowania u państwa Kowalskich”. Zadaniem ucznia jest uważne słuchanie czytanego przez nauczyciela tekstu i jednoczesne śledzenie go wzrokiem.

Dzień 24 grudnia w domu państwa Kowalskich przebiegał bardzo nerwowo. Wszyscy biegali jak w ukropie w obawie, że nie zdążą wszystkiego przygotować przed pojawieniem się pierwszej gwiazdki. Mama kończyła przygotowywać barszcz czerwony. Tata dzielnie lepił uszka. Z piekarnika uchodził smakowity zapach makowców pieczonych przez babcię. Przygotowanie karpia w tym roku powierzono dziadkowi – tylko on potrafi przygotować najsmaczniejszą rybę. Nagle domownicy usłyszeli jakiś hałas dochodzący z dużego pokoju. To Basia i Piotruś. Jako jedyni zauważyli, że w tym roku nikt nie pamiętał o przystrojeniu choinki. Chcąc pomóc w przygotowaniach wzięli sprawę w swoje ręce. Rozłożyli sztuczne drzewko i szybko zabrali się do jego udekorowania.

6. Czy jesteś uważnym słuchaczem?
Nauczyciel sprawdza stopień zrozumienia i zapamiętania tekstu zadając uczniowi proste pytania: Jaką sytuację przedstawiono w opowiadaniu? Jacy bohaterowie wystąpili w opowiadaniu?

7. Wyszukiwanie informacji w tekście.
Nauczyciel przekazuje uczniowi kopertę, w której ukryte zostało kolejne zadanie.
Polecenie: Spróbuj przypomnieć sobie czym zajmowali się poszczególni domownicy. Przyporządkuj poszczególnym członkom rodziny Kowalskich odpowiednie czynności.
Dobieranie wykonanych czynności do domowników.
Domownicy: BABCIA, PIOTRUŚ, MAMA, TATA, BABCIA, DZIADEK
Czynności domowników: przygotowywanie karpia, ozdabianie choinki, lepienie uszek, gotowanie barszczu, pieczenie makowców

8. Powtórzenie wiadomości o czasowniku.
Nauczyciel zwraca uczniowi uwagę, że jedna z części mowy, którą on już zna, oznacza czynność.
- Jeśli dziecko przypomni sobie jaka to część mowy wspólnie z nauczycielem ustalają, na jakie pytania ona odpowiada.
- Jeśli uczeń nie może sobie przypomnieć nauczyciel mówi, że tą częścią mowy jest czasownik. Wspólnie starają się ustalić, na jakie pytania odpowiada czasownik.
Nauczyciel poleca uczniowi wskazanie w poprzednim zadaniu czasowników i wpisanie ich do zeszytu.

9. Rozwiązywanie zadań tekstowych.
Nauczyciel przekazuje uczniowi zadania matematyczne. Zadaniem ucznia jest samodzielne ich przeczytanie, a następnie rozwiązanie.
Zad. 1
Rodzice kupili 3 pudełka bombek. Jedno pudełko kosztowało 26 złotych.
Ile zapłacili za wszystkie pudełka z bombkami? Oblicz sposobem pisemnym.
Zad. 2.
Do strojenia choinki dzieci przygotowały 134 bombki. 17 bombek stłukło się.
Ile bombek zostało? Oblicz sposobem pisemnym, a następnie wykonaj sprawdzenie.

10. Tajemnicza koperta.
Nauczyciel informuje ucznia: Wchodząc do sali zobaczyłam, że na ławce leży koperta, która jest zaadresowana do Ciebie. Uczeń otwiera kopertę, w której znajduje się list i odczytuje jego treść. Nauczyciel pyta ucznia: kto jest nadawcą, a kto adresatem listu. Uczeń wykonuje zadanie, które powierzył mu nadawca listu.
Teść listu:
Biegun Północny, dn. 19.12.2015r.

Drogi Bartku!

Wiem, że jesteś bardzo koleżeńskim chłopcem, dlatego mam do Ciebie ogromną prośbę.
Piotrusiowi i Basi, bohaterom opowiadania, zabraknie do przystrojenia choinki jednej bombki. Pomóż dzieciom przygotować ją. W torebce znajdziesz wszystkie potrzebne przybory.
Bardzo Ci dziękuję za okazaną pomoc.

Pozdrawiam
Święty Mikołaj

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.