X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31176
Przesłano:

Wzmacnianie koordynacji i aktywności półkul mózgowych. Utrwalenie podstawowych wiadomości o ułamku zwykłym. Wyróżnianie przymiotników. Ćwiczenia manualno-grafomotoryczne. Scenariusz zajęć rewalidacji indywidualnej

Temat: Wzmacnianie koordynacji i aktywności półkul mózgowych. Utrwalenie podstawowych wiadomości o ułamku zwykłym. Wyróżnianie przymiotników. Ćwiczenia manualno-grafomotoryczne.

Cele główne:
- wzmacnianie koordynacji i aktywności półkul mózgowych;
- utrwalanie podstawowych wiadomości o ułamku zwykłym;
- podnoszenie sprawności manualnej i grafomotorycznej;
- utrwalanie podstawowych wiadomości o przymiotniku.

Cele szczegółowe:
- edukacyjne:
- wskazywanie licznika, kreski ułamkowej i mianownika;
- kolorowanie wskazanej przez ułamek części figury;
- wyróżnianie przymiotników i rzeczowników;
- układanie zdania ze wskazanym rzeczownikiem;
- wskazywanie przymiotników o znaczeniu przeciwnym.
- rewalidacyjne:
- usprawnianie percepcji wzrokowej i słuchowej;
- poprawa koordynacji ruchowej;
- rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej;
- podnoszenie sprawności grafomotorycznej i manualnej;
- rozluźnianie mięśni dłoni;
- wzbogacanie słownika ucznia;
- rozwijanie umiejętności czytania poleceń ze zrozumieniem;
- ćwiczenia relaksacyjne;
- budzenie wiary we własne możliwości;
- kształtowanie umiejętności współdziałania;
- dokonywanie oceny własnego samopoczucia.

Metody:
- rozmowa;
- działań praktycznych;
- instrukcja słowna;
- oglądowa;
- relaksacja;
- elementy metody Paula Dennisona;
- elementy muzykoterapii.

Formy pracy: indywidualna jednolita, ew. z pomocą nauczyciela.

Środki dydaktyczne:
- kartoniki z ułamkami zwykłymi i ich graficznymi obrazami;
- kartoniki z poszczególnymi elementami ułamka;
- odtwarzacz CD;
- płyta z muzyką relaksacyjną;
- zestaw kontrolny PUS;
- „Jaki? Jaka? Jakie? Przymiotnik” (system edukacyjny PUS), wyd. EPIDEIXIS, s. 14.
- Karta pracy nr 1 – Pokoloruj wskazaną część figury;
- Karta pracy nr 2 – Pokoloruj obrazek zgodnie z legendą;
- Karta pracy nr 3 – Obrysuj kontury. Pokoloruj ślimaka.


Przebieg zajęć:
1. Powitanie.
2. Ćwiczenia wzmacniające pracę półkul mózgowych (elementy metody Dennisona).
- „Leniwe ósemki” – nauczyciel podaje polecenia i pokazuje uczniowi, jak należy
je wykonać:
- stań wygodnie, na wysokości oczu, naprzeciw nosa wyznacz punkt,
- od wyznaczonego punktu kreśl koła – kciukiem prawej ręki w lewą stronę, po powrocie do ustalonego punktu, zacznij kreślić koło w prawą stronę,
- powtórz te same czynności kciukiem prawej ręki.
- „Ruchy naprzemienne” – nauczyciel podaje uczniowi polecenia i pokazuje uczniowi, jak należy je wykonać:
- podnieś do góry lewe kolano i dotknij go prawą ręką,
- podnieś do góry prawe kolano i dotknij go lewą ręką,
- wykonaj te czynności pięć razy.
3. Co to jest ułamek?
Nauczyciel prosi ucznia o przyporządkowanie nazw do poszczególnych części ułamka. Przekazuje uczniowi kartonik z ułamkiem zwykłym i nazwami: licznik, mianownik
i kreska ułamkowa. Zadaniem ucznia jest dopasowanie nazw do poszczególnych elementów ułamka (w przypadku, gdy uczeń nie potrafi wykonać polecenia samodzielnie, wykonuje je z pomocą nauczyciela).
Ułamek 1/2 ; nazwy: licznik, mianownik, kreska ułamkowa

4. Ułamek jako część całości. (Załącznik nr 2)
Nauczyciel przekazuje uczniowi kopertę z kartonikami. Zadaniem ucznia
jest dopasowanie ułamka zwykłego do odpowiedniego kartonika przedstawiającego graficzny obraz ułamka.
Ułamki:1/6, 2/5, ¼, 4/5, 1/5, ½, 2/3, 1/3, 5/6, ¾.
5. Pokoloruj wskazaną część figur.
Nauczyciel przekazuje uczniowi kartę pracy nr 1. Uczeń samodzielnie czyta polecenie
i wykonuje zadanie.
Polecenie: Pokoloruj wskazaną część figury.
Ułamki: ¾, 4/7, 2/5.

6. Przymiotnik.
Nauczyciel zadaje uczniowi pytanie: Na jakie pytania odpowiada przymiotnik? Przekazuje uczniowi kartę pracy nr 2 – zadaniem ucznia jest pokolorowanie tych pól,
na których znajdują się przymiotniki i rzeczowniki. Następnie uczeń układa zdanie
z nazwą otrzymanego warzywa pamiętając, aby w zdaniu wystąpił przymiotnik.

7. Przymiotniki o znaczeniu przeciwstawnym.
Nauczyciel zadaje uczniowi pytanie: Jaki jest wyraz przeciwny do wyrazu dobry? Uczeń otrzymuje od nauczyciela książeczkę i zestaw kontrolny z systemu edukacyjnego PUS. Zadaniem ucznia jest odszukanie przymiotników o znaczeniu przeciwnym. Ocena poprawności wykonanego zadania.

8. Relaksacja neuromięśniowa dłoni.
Uczeń wykonuje następujące polecenia nauczyciela:
- zaciśnij obie dłonie bardzo mocno w pięść, wytrzymaj kilka sekund, powtórz ćwiczenie trzy razy;
- rozstaw palce dłoni najszerzej, jak tylko potrafisz, wytrzymaj kilka sekund, powtórz ćwiczenie trzy razy.
-
9. Ćwiczenia grafomotoryczne.
Uczeń otrzymuje od nauczyciela kartę pracy nr 3. Ćwiczenie wykonywane przy muzyce relaksacyjnej. Obrysowywanie konturu ślimaka i kolorowanie.

10. Zakończenie – ewaluacja zajęć.
Nauczyciel zadaje uczniowi pytania:
- Co zapamiętałeś z dzisiejszych zajęć?
- Jak się czujesz po zajęciach? Wybierz buźkę, która odpowiada Twojemu nastrojowi. (buźki: radość, smutek, strach, złość)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.