X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31178
Przesłano:

Wiosenne kwiaty - utrwalenie nazw. Rozwijanie umiejętności posługiwania się pieniędzmi i zapisywania kwoty w postaci ułamka dziesiętnego. Synteza wyrazowa zdania. Scenariusz zajęć rewalidacji indywidualnej

Temat: Wiosenne kwiaty – utrwalenie nazw. Rozwijanie umiejętności posługiwania
się pieniędzmi i zapisywania kwoty w postaci ułamka dziesiętnego. Synteza wyrazowa zdania.


Cel ogólny:
- utrwalanie nazw wiosennych kwiatów;
- doskonalenie umiejętności zapisywania wyrażenia dwumianowanego;
- przypomnienie zasad pisowni rzeczowników pospolitych małą literą;
- usprawnianie analizatora wzrokowego.


Cele szczegółowe:
- rozwijanie umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem;
- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
- określanie cech oglądanych kwiatów;
- usprawnianie analizatora wzrokowego;
- analiza literowa wyrazu;
- ćwiczenia prawidłowej wymowy głoski „r”;
- usprawnianie pamięci wzrokowej;
- podnoszenie sprawności manualnej;
- doskonalenia koordynacji wzrokowo-ruchowej;
- rozwijanie umiejętności uzasadniania wyboru;
- rozwijanie poczucia rytmu podczas śpiewu;
- budzenie wiary we własne możliwości;
- podnoszenie poczucia własnej wartości;
- zapewnianie poczucia akceptacji;
- wdrażanie do samodzielnej pracy.

Metody:
- ćwiczenia logopedyczne;
- relaksacja;
- praktycznego działania;
- stawianych pytań;
- rozmowa;
- polisensorycznego poznawania świata;
- oglądowa;
- instruktaż słowny.

Formy: indywidualna jednolita, ew. z pomocą nauczyciela


Pomoce i środki dydaktyczne:
- odtwarzacz CD, plyta z nagraniem piosenek „The garden of roses” („Edukacja przez ruch” Dorota Dziamska) i „Kwiatowa wróżka”, żywe okazy wiosennych kwiatów, dwa lusterka; banknoty i monety.
- karty pracy:

Czas realizacji: 60 minut


Przebieg zajęć:

1. Powitanie.

2. Ćwiczenia usprawniające artykulacje głoski „r” wykonywane przed lusterkiem wspólnie
z nauczycielem:
- wysuwanie języka do przodu: język wąski i szeroki;
- unoszenie szerokiego języka na górną wargę;
- unoszenie szerokiego języka na górne zęby;
- cofanie szerokiego języka wzdłuż podniebienia;
- wymawianie:
tra, tro, tre, tru, try
dra, dro, dre, dru, dry

3. Piosenka „Kwiatowa wróżka”
Nauczyciel zaprasza ucznia do wysłuchania, a następnie wspólnego zaśpiewania piosenki „Kwiatowa wróżka”.

4. Rozmowa na temat zmian, jakie wiosną zachodzą w ogrodzie.
Uczeń odpowiada na pytania zadawane przez nauczyciela:
- Jaką mamy porę roku?
- Co wiosną dzieje się w przyrodzie?
- Jakie zmiany zauważyłeś w ogrodach?

5. Wiosenne kwiaty.
Nauczyciel prosi ucznia, aby na podstawie tekstu piosenki podał nazwy kwiatów, które wiosną rosną w ogrodach. Nauczyciel pokazuje uczniowi żywe okazy kwiatów. Uczeń ogląda i samodzielnie
(lub z pomocą nauczyciela) odpowiada na pytania:
- Jak nazywa się ten kwiat?
- Jaki ma kolor?
- Jaki ma kształt?
- Jak pachnie?

6. Wiosenna krzyżówka
Nauczyciel zadaje uczniowi pytania:
- Jaką literą, mała czy wielką, piszemy nazwy kwiatów?
- Jak nazywają się rzeczowniki, które rozpoczynamy od małej litery?
Uczeń otrzymuje od nauczyciela kartę pracy , polecenie: Odgadnij nazwy kwiatów. Rozwiąż krzyżówkę wpisując hasła w odpowiednie miejsca.

7. Rozsypanka wyrazowa
Nauczyciel otrzymuje od ucznia kartę pracy, polecenie: Ułóż zadania z rozsypanki wyrazowej.
Zdania: Na rabacie rosną różnokolorowe hiacynty. Babcia zerwała dziesięć pomarańczowych tulipanów. Na krokusach mienią się krople rosy.

8. Zadanie tekstowe
Nauczyciel przekazuje uczniowi kartę pracy oraz banknoty i monety. Zadaniem ucznia jest uważne przeczytanie wszystkich punktów, a następnie rozwiązanie zadania.
Treść zadania: Kasia zapłaciła za bukiet tulipanów dwadzieścia siedem złotych i osiemdziesiąt pięć groszy. Z rozłożonych przed Tobą pieniędzy ułóż kwotę, którą zapłaciła Kasia.


9. Układanie puzzli
Nauczyciel przekazuje uczniowi 6-elementowe puzzle. Zadaniem ucznia jest ułożenie puzzli przedstawiających tulipana.

10. Ewaluacja zajęć:
- Czy podobały Ci się dzisiejsze zajęcia?
- Jak oceniasz swój udział w zajęciach?
- Co Ci się najbardziej podobało, a co najmniej w dzisiejszych zajęciach?
- Co zapamiętałeś z dzisiejszych zajęć?

11. Pożegnanie.
Nauczyciel i uczeń na koniec zajęć wspólnie śpiewają piosenkę „Kwiatowa wróżka”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.