X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31128
Przesłano:

Opis i analiza realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej

Robert Gorgoń – nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im Andrzeja Krzanowskiego w Mławie oraz kierownik sekcji instrumentów klawiszowych w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. w Piszu; pianista, teoretyk, kameralista, informatyk, kompozytor.

Okres stażu : 01.09.2013r. – 31.05.2016r.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
(§ 8 ust. 2 pkt 1)

Nieustannie śledzę dominujące w edukacji trendy rozwojowe i staram się wybierać rozwiązania, w które wierzę i które mają pozytywne rekomendacje Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Czytam literaturę metodyczną oraz szukam opinii nauczycieli wdrażających nowe metody pracy. Myślę, że podczas stażu zyskałam wiedzę i doświadczenie, które umożliwiają mi wybór rozwiązań korzystnych dla moich wychowanków, gdyż umożliwiający im wszechstronny rozwój. W celu doskonalenia swojej pracy, a przez to podnoszenie poziomu pracy szkoły, podejmowałam lub kontynuowałam działania takie jak szkolenia, konferencje, wyjazdy na konkursy czy festiwale.

1. Uczestniczyłem w następujących formach doskonalenia zawodowego:

- 2013/2014 – Warsztaty : „Komunikacja sprzyjająca współpracy. Metody angażowania rodziców do motywowania dziecka w domu”, Program Unijny „Kompleksowe wsparcie szkół w powiacie Piskim”
- 26.11.2013r. – „Muzykowanie zespołowe w szkole muzycznej I stopnia”, CENSA
- 28.08.2014r. – „Praca z dzieckiem dysfunkcyjnym”, CENSA
- 13-26.10.2014r. – „Edycja nut w darmowym programie MuseScore”, e-learning, CENSA
- 17-30.11.2014r. – „Kierowanie sekcją w szkole artystycznej”, e-learning, CENSA
- 10.02.2015r. – „Skuteczna komunikacja szkole”, CENSA
- 12.03.2015r. – „Techniki aranżowania na różne składy instrumentalne”, PSM I i II st. w Olsztynie
- 08.06.2015r. – „Ochrona danych osobowych / POZIOM WYSOKI”, e-learning, ODO24.pl
- 17-18.09.2015r. – Konferencja „Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń”, CENSA
- 01.09.2015r. – „Uczeń ze spektrum zaburzeń autystycznych w aspekcie pracy na lekcji” oraz „Analiza dokumentacji psychologiczno-pedagogicznej jako niezbędny element prawidłowego doboru form i metod pracy w uczniem z ASD”, OSM Pisz

2. Moi uczniowie wzięli udział w następujących konkursach czy festiwalach:

- 22-24.11.2014r. - Dyplom Uczestnictwa – Izabela Miłoszewska – Warszawski Konkurs Pianistyczny
- 22.02.2014r. – Tytuł Laureata z wyróżnieniem I stopnia – Kamil Kaczmarczyk – XVI Festiwal Pianistyczny im. Izy Garglinowicz w Olsztynie
- 22.02.2014r. – Tytuł Laureata z wyróżnieniem II stopnia – Lucyna Maćkiewicz – XVI Festiwal Pianistyczny im. Izy Garglinowicz w Olsztynie
- 22.02.2014r. – Tytuł Laureata z wyróżnieniem – Izabela Miłoszewska – XVI Festiwal Pianistyczny im. Izy Garglinowicz w Olsztynie
- 22.02.2014r. – Dyplom uczestnictwa – Oskar Kołakowski – XVI Festiwal Pianistyczny im. Izy Garglinowicz w Olsztynie
- 03.04.2014r. – Wyróżnienie – Izabela Miłoszewska – I Szkolny Konkurs Pianistyczny na samodzielnie przygotowany utwór
- 22.05.2014r. – III Miejsce w kat. I – Lucyna Maćkiewicz – II Ogólnopolskie Spotkania Pianistyczne o Puchar Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iławie
- 22.05.2014r. – Dyplom uczestnictwa – Julia Dramińska – II Ogólnopolskie Spotkania Pianistyczne o Puchar Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iławie
- 22.05.2014r. – Dyplom uczestnictwa – Izabela Miłoszewska – II Ogólnopolskie Spotkania Pianistyczne o Puchar Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iławie
- 29.05.2014r. – II Nagroda w kat. I – Izabela Miłoszewska – Przegląd Uczniów Klas Fortepianu Szkół Muzycznych I stopnia w Mławie
- 29.05.2014r. – III Nagroda ex aequo w kat. I – Lucyna Maćkiewicz – Przegląd Uczniów Klas Fortepianu Szkół Muzycznych I stopnia w Mławie
- 29.05.2014r. – III Nagroda ex aequo w kat. I – Julia Dramińska – Przegląd Uczniów Klas Fortepianu Szkół Muzycznych I stopnia w Mławie
- 5-6.06.2014r. – Wyróżnienie – Lucyna Maćkiewicz – Międzynarodowy Konkurs pianistyczny „Terra Musica”, Druskienniki, Litwa
- 5-6.06.2014r. – Wyróżnienie – Julia Dramińska – Międzynarodowy Konkurs pianistyczny „Terra Musica”, Druskienniki, Litwa
- 5-6.06.2014r. – Dyplom uczestnictwa – Izabela Miłoszewska – Międzynarodowy Konkurs pianistyczny „Terra Musica”, Druskienniki, Litwa
- 15.10.2014r. – III Miejsce w kat. I – Izabela Miłoszewska – IV Regionalny Konkurs Instrumentalny „Muzyk Pierwsza Klasa” w Olsztynku
- 15.10.2014r. – Wyróżnienie II stopnia w kat. I – Julia Dramińska – IV Regionalny Konkurs Instrumentalny „Muzyk Pierwsza Klasa” w Olsztynku
- 5-7.12.2014r. – Nagroda II stopnia – Duet A. Dramińska (skrzypce) i J. Dramińska (fortepian) – XII Konkurs Duetów Dziecięcych „Duettino” w Warszawie (przygotowanie: N. Denysiuk, R. Gorgoń)
- 22.04.2015r. – Wyróżnienie – Lucyna Maćkiewicz – X Włocławskie Spotkania Klas Fortepianu im. Tadeusza Chmielewskiego
- 22.04.2015r. – Dyplom uczestnictwa – Julia Dramińska – X Włocławskie Spotkania Klas Fortepianu im. Tadeusza Chmielewskiego
- 22.04.2015r. – Dyplom uczestnictwa – Izabela Miłoszewska – X Włocławskie Spotkania Klas Fortepianu im. Tadeusza Chmielewskiego
- 20-22.05.2015r. – Dyplom uczestnictwa – Izabela Miłoszewska – IV Festiwal Pianistyczny im. Sióstr Frankiewicz w Białymstoku
- 20-22.05.2015r. – Dyplom uczestnictwa – Lucyna Maćkiewicz – IV Festiwal Pianistyczny im. Sióstr Frankiewicz w Białymstoku
- 20-22.05.2015r. – Dyplom uczestnictwa – Julia Dramińska – IV Festiwal Pianistyczny im. Sióstr Frankiewicz w Białymstoku

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§ 8 ust. 2 pkt 2)


1. Technologię komputerową i informacyjną (TIK) wykorzystuję do:
- pomocy dydaktycznych : metronom (aplikacja w smartfonie)
- nagrań audio smartfonem wykonań uczniów, wspomagających proces
omawiania uwag i sugestii dotyczących interpretacji
- nagrań wideo przy pracy głównie nad aparatem gry
- aranżacja lub przepisywanie utworów w edytorach nutowych typu MuseScore lub Finale
- dokumentowania własnych działań w trakcie trwania stażu;
- przygotowywania dokumentacji szkolnej;
- przygotowywania konkursów, dyplomów dla uczniów;
- propagowania wśród uczniów portali poświęconych muzyce i zachęcania do pogłębianie swojej wiedzy i powtarzania materiału w ten sposób (www.muzykotekaszkolna.pl, www.polskamuza.eu, www.polmic.pl, www.cameralmusic.pl, www.symfonika.pl/forum/, www.trubadur.pl, www.imit.org.pl/pl/materialy.html)
- prezentowania dostępnych w edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki. (www.cea.art.pl, www.edukacja.edux.pl, www.edukacja.warszawa.pl)

2. TIK wykorzystuję również jako źródło informacji. Dzięki Internetowi mam dostęp do najnowszych wiadomości dotyczących prawa oświatowego i nauczanych przedmiotów.
W związku z odbywaniem stażu na nauczyciela dyplomowanego wykorzystywałem Internet, aby:
- pozyskiwać wiedzę na temat awansu zawodowego (portale poświęcone awansowi : www.awans.net);
- poznawać przepisy i akty prawa oświatowego i ich aktualizacje;
- korzystać z publikacji innych nauczycieli odbywających staż;
- korzystać z rad ekspertów do spraw awansu odpowiadających online na pytania użytkowników portali;
- konsultować się z innymi nauczycielami poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych;
- uzyskiwać wiedzę o szkoleniach z różnych portali edukacyjnych lub poprzez pocztę elektroniczną (wydawnictwa i firmy szkoleniowe).

3. Wykorzystując moją wiedzę z zakresu wykształcenia „technik informatyk” realizowałem zalecenie Wizytatora CEA p. D. Dramowicza dotyczące wprowadzenia do bazy danych programu komputerowego „Biblioteka” firmy Progman zbiorów bibliotecznych w postaci nut oraz pozycji książkowych w okresie od marzec - czerwiec 2016r. w OSM w Piszu.

4. Zaprojektowałem dzienniki lekcyjne z przedmiotu „akompaniament” oraz „zespół instrumentalny” w oparciu o obowiązujące przepisy i praktykę pedagogiczną. Dzienniki są obecnie w użyciu w OSM I st. w Piszu oraz PSM w Olsztynie.

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
(§8 ust. 2 pkt 3)


1. Współpraca z innymi nauczycielami jest nieodłącznym elementem moich działań dydaktyczno-wychowawczych na terenie szkoły. Staram się aktywnie i systematycznie współpracować z nauczycielami z zespołu przedmiotów teoretycznych oraz zajęć z instrumentu. Dzielę się z nimi wiedzą i doświadczeniem, ale także dzięki tej współpracy sam zdobywam nowe doświadczenia. Moje umiejętności i wiedza, którymi mogłem dzielić się z innymi są skutkiem udziału w radach szkoleniowych, warsztatach, konferencjach oraz samokształcenia. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem rozpoczyna się już w momencie wielu rozmów i dyskusji na przerwach, po lekcjach oraz na spotkaniach zespołów przedmiotowych. Najczęściej dzieliłem się wiedzą na temat stosowanych przez mnie metod pracy, sposobu oceniania na lekcjach, oceniania oraz rozwiązywania problemów wychowawczych i organizacyjnych. Dzieliłem się także materiałami i nutami pomocnymi do realizacji konkretnych tematów na lekcjach z instrumentu oraz zajęciach teoretycznych. Przekazywałem pomysły, artykuły z gazet i Internetu, testy, sprawdziany i materiały ćwiczeniowe innym nauczycielom. Współpraca między nami przejawiała się również podczas organizowania imprez szkolnych, konkursów, wycieczek. Polegała ona na wspólnym planowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu wszelkiej działalności dydaktyczno-wychowawczej.

2. W okresie trwania stażu chcąc dzielić się wiedzą z nauczycielami stażystami prowadziłem lekcje otwarte.
- 19.11.2013r. – OSM Pisz – Lekcja prowadzona była z uczennicą przyjętą do szkoły na drodze egzaminu kwalifikacyjnego. Przedstawiona została problematyka pracy z takim uczniem, posiadającym ogromne zaległości materiałowe, techniczne oraz ewidentne braki w metodologii pracy nad utworem.
- 21.10.2014r – OSM Pisz – Lekcja prowadzona była z duetem fortepianowym w skład, którego wchodziły dwie dziewczynki z tej samej klasy, różniące się wiekiem. Przedstawione zostały sposoby pracy z uczniami o znaczących różnicach w szybkości opanowywania utworów.
- 12. 11.2015 – PSM Mława – Lekcja dotyczyła pracy z uczniem przygotowującym się na konkurs pianistyczny. Podczas zajęć rozwiązywane były problemy wynikające z niedojrzałości emocjonalnej dziecka wykonywującego utwory o skomplikowanej narracji muzycznej.
- 25.02.2016r. – PSM Mława – Lekcja dotyczyła poprawnego rozczytywania utworu. Przedstawione zostały problemu wynikające z nieuważnego czytania tekstu przez dzieci i sposobów na rozwiązywanie problemów z tego wynikających.
Lekcje otwarte, prowadzone nie tylko w obecności nauczycieli pianistów, ale także pedagogów innych specjalności, zawsze owocowały długimi dyskusjami, podczas których poruszano różne problemy związane z tematem lekcji i nie tylko. Były okazją do wielu refleksji nad sposobem nauczania i rozwiązaniami stosowanymi w dzisiejszym systemie oświaty. Prowokowały także do kierowania pod moim adresem wielu pytań o moje metody rozwiązywania innych problemów nie zawartych w przebiegu lekcji otwartych, dając wspaniałą okazję do podzielenia się wiedzą praktyczną z zakresu interpretacji i rozwiązywania zagadnień technicznych w danych kompozycjach.

3. Jako kierownik sekcji instrumentów klawiszowych OSM w Piszu, w czasie realizacji planu nadzoru pedagogicznego dokonywałem obserwacji lekcji prowadzonych przez nauczycieli fortepianu. W czasie każdego omówienia dzieliłem się spostrzeżeniami dotyczącymi przebiegu lekcji i jej dynamiki. Sugerowałem stosowne rozwiązania problemów jak również dzieliłem się wiedzą z zakresu aranżacji partii zespołowych, czy przypominałem stylistykę i tradycję wykonania utworów z danej epoki.

4. Wyrazem zaufania Kierownika sekcji instrumentów klawiszowych PSM w Mławie było wyznaczenie mojej osoby do jury Mławskiego Przeglądu Uczniów Klas Fortepianu Szkół Muzycznych I st.(29.05.2014r.), jako kompetentnego i przygotowanego merytorycznie nauczyciela. Obrady jury stanowiące omówienie prezentacji uczniowskich z wielu szkół w regionie to doskonała okazja do wymiany poglądów metod pracy czy skonfrontowania dotychczasowych osiągnieć z innymi nauczycielami powołanymi do jury z innych szkół.

5. Przeprowadziłem szkoleniową radę pedagogiczną (05.05.2016r.) dotycząca stworzonego przeze mnie regulaminu przyjmowania uczniów do PSM I i II st. w Mławie oraz nowych wzorów podań, kart oceniania i protokołów zbiorczych.Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
(§ 8 ust. 2 pkt 4a)


1.W ramach przydziału czynności jako kierownik sekcji instrumentów klawiszowych w OSM I st. w Piszu:
a)stworzyłem w oparciu o podstawę programową Program Nauczania do przedmiotu „Fortepian dodatkowy” cykl dwuletni, klasy V-VI, na dziale muzykowania zespołowego w szkole z pilotażem w OSM I st. w Piszu;

b)adaptowałem, aktualizowałem oraz dokonałem niezbędnych modyfikacji w Programie nauczania z przedmiotu „Fortepian” klasy I-III oraz IV – VI działu instrumentalnego autorstwa A. Borak w OSM I st. w Piszu;

c)wchodziłem w skład zespołu składających się z nauczycieli fortepianu w OSM I st. w Piszu, który dokonał opracowania Programu nauczania z przedmiotu „Fortepian” na dziale instrumentalnym OSM I st. w Piszu.

2.Adaptowałem i aktualizowałem Program nauczania z przedmiotu „Kształcenie słuchu” w PSM I i II st. w Mławie (II stopień).

Opracowanie tych dokumentów umożliwiło prawidłowe funkcjonowanie szkoły i przeprowadzanie procesu kształcenia zgodnie z podstawą nową programową.Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
(§ 8 ust. 2 pkt 4c)


1. Organizowanie uroczystości i imprez szkolnych należy do tradycji szkolnej. Chcąc aktywnie włączyć się w tę tradycję zorganizowałem (ewentualnie współorganizowałem) następujące uroczystości szkolne:
- 03.04.2014r. – Szkolny konkurs pianistyczny na samodzielnie przygotowany utwór – PSM Mława;
- 01.06.2014r. – Wycieczka połączona z Koncertem w Szkole Artystycznej w Druskiennikach na Litwie organizowana w OSM w Piszu;
- 17.06.2014r. – Święto Kameralistyki – OSM Pisz;
- 12.05.2015r. – Święto Kameralistyki – OSM Pisz;
- 12.01.2016r. – Koncert Noworoczny – OSM Pisz;
- 23.02.2016r. – Szkolny konkurs pianistyczny na samodzielnie przygotowany utwór – OSM Pisz;
- 23.02.2016r. – Szkolny konkurs akordeonowy na samodzielnie przygotowany utwór – OSM Pisz.
Koncert to podstawowa forma wyrażania się muzyka na scenie, a koncerty tematyczne dają możliwość skupienia się i zgłębienia konkretnego obszaru w dziedzinach muzyki. Stanowią także okazję do przygotowania utworów, które bez tej przyczyny nie wzbogaciłyby repertuaru młodego adepta sztuki muzycznej.

2. Doskonałą formą rozwoju artystycznego uczniów są koncerty pedagogów. Realizując chęć edukacji poprzez własną działalność sceniczną zorganizowane zostały następujące koncerty:

- 09.05.2014r. - Recital wokalny – M. Gogolewski – bas, R. Gorgoń – fortepian, Sala Koncertowa PSM w Mławie;
- 08.11.2015r. – Koncert wokalny - M. Gogolewski – bas, R. Gorgoń – fortepian, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze k. Ciechanowa;
- 07.04.2016r. – W ramach obchodu 40-lecia PSM w Mławie - Recital wokalny – M. Gogolewski – bas, R. Gorgoń – fortepian, Sala Koncertowa PSM w Mławie.

3. W dobie wszechpanującego Internetu, portali społecznościowych oraz portali rozrywkowych powstaje naturalna potrzeba rozszerzenia działań dydaktycznych o nowe formy przekazu wiedzy i możliwości edukacyjnych szkoły. W toku nauki w ciągu semestru powstała na prośbę uczniów i rodziców nowa forma przekazywania przeze mnie wiedzy poprzez nagrania utworów przygotowywanych przez uczniów do przesłuchań semestralnych i egzaminów końcoworocznych. Początkowo dokonywało się to poprzez nagrania na smartfonach czy tabletach, a z czasem doprowadziło do stworzenia przeze mnie kanału na portalu YouTube, gdzie publikuję wzorcowe nagrania utworów z repertuaru uczniowskiego, które wspomagają codzienną pracę uczniów nad kompozycjami. Nieustanny dostęp do tego rodzaju obcowania z wiedzą nauczyciela stanowi doskonałe uzupełnienie metod pracy nad przygotowywanym przez ucznia programem, przypomina o wszystkich aspektach pracy nad kompozycjami stanowiąc doskonałe repetytorium w chwilach samodzielnej pracy adepta sztuki.

https://www.youtube.com/channel/UCd2Pt6EsPifjCWn-dO4zaaw


Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
(§ 8 ust. 2 pkt 4e)


Współpraca z instytucjami lub innymi podmiotami działającymi na terenie szkoły jest niezwykle ważna w przypadku szkoły artystycznej. Realizacja założeń statutowych i ideowych bezpośrednio warunkuje bytowanie szkoły w danym środowisku lokalnym. W czasie trwania stażu miałem okazję wielokrotnie i regularnie współpracować z tego typu jednostkami jednocześnie angażując uczniów do wspólnego muzykowania.
Nawiązałem współpracę z takimi instytucjami jak:
- Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie – okazjonalne koncerty przy współudziale uczniów i mojej osoby uświetniające głównie wieczory poetyckie;
- Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej w Mławie :
- koncert z okazji rocznicy powstania Towarzystwa w sali koncertowej PSM w Mławie (30 września 2014 r.);
– koncerty przy współudziale uczniów i moim na estradzie Parku Miejskiego w Mławie ( 03.07.2014r. oraz 21.06.2015r.);
- koncert z okazji promocji książki wydanej staraniem Towarzystwa pt. „ Mława uwodzi” Doroty Klimek w Sali koncertowej PSM w Mławie (27 lutego 2016 r.);
- Muzeum Romantyzmu w Opinogórze k. Ciechanowa :
– koncerty sakralne przy współudziale uczniów i moim organizowane w kościołach należących do fundacji Krasińskich w Opinogórze (29.06.2014r. oraz 06.07.2014r.);
- w Krasnem (08.06.2014r.);
- w Pałukach (22.06.2014r.);
- Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie – koncerty okazjonalne (rocznice urodzin bądź śmierci sławnych kompozytorów).
Współpraca z między instytucjami i wynikające z tego tytułu imprezy artystyczne nieustannie motywują uczniów do pracy nad utworami. Oswajają ze sceną i budują odporność psychiczną na sytuacje stresowe jakimi są występy publiczne. Ponadto przybliżają specyfikę zawodu muzyka i budują zaplecze merytoryczne wzbogacając rozwój emocjonalny i intelektualny ucznia. Owocami takich działań są także nowe inspiracje związane z doświadczaniem przez uczniów innych dziedzin sztuki ubogacając je tym samym i otwierając na być może mniej rozwinięte sfery ich osobowości.

Uzyskiwanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
(§ 8 ust. 2 pkt 4f)

W czasie trwania stażu prowadziłem pokrewne formy działalności mające na celu wspieranie zadań edukacyjno-wychowawczych w szkole, których wyrazem są następujące osiągnięcia:
- 17.12.2013r. - Nagroda Dyrektora OSM w Piszu za szczególne zaangażowanie na rzecz działalności szkoły;
- 22.02.2014r. – Dyplom – Podziękowanie od Dyrektora PSM I i II st. w Olsztynie za przygotowanie uczniów (laureatów konkursu) do XVI Festiwalu Pianistycznego im. Izy Garglinowicz;
- 06.06.2014r. – Dyplom – Gratulacje sygnowany przez Jury Międzynarodowego Konkursu-Festiwalu „Terra Musica” w Druskiennikach na Litwie za przygotowanie uczniów (laureatów konkursu);
- 15.10.2014r. - Dyplom – Podziękowanie od Dyrektora PSM I st. w Dywitach za przygotowanie uczniów (laureatów konkursu) do IV Regionalnego Konkursu „Muzyk Pierwsza Klasa”;
- 29.04.2015r. – Dyplom za Wyróżniający się akompaniament w VI Włocławskich Spotkaniach Skrzypcowych „Dawne Tańce i Melodie”;
- 01.09.2014- Powierzenie mi po niespełna 2 latach pracy w OSM I st. w Piszu funkcji kierownika sekcji instrumentów klawiszowych;
- 06.11.2015r. – Nagroda Dyrektora z okazji Jubileuszu 40-lecia PSM I i II st. w Mławie za bardzo dobre wyniki w pracy dydaktycznej w klasie fortepianu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.