X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31000
Przesłano:

Test sprawdzający wiedzę z zakresu tworzenia baz danych w programie MS Access

Test sprawdzający wiedzę z zakresu tworzenia baz danych w programie MS Access

1. Przykładem jakiego modelu bazy danych jest Access?
a. kartotekowego
b. hierarchicznego
c. sieciowego
d. relacyjnego
2. Podstawowym obiektem bazy danych jest:
a. formularz
b. kwerenda
c. raport
d. tabela
3. Najczęstszym typem relacji w programie Access jest:
a. relacja jeden do jednego
b. relacja jeden do wielu
c. relacja wiele do wielu
d. zarówno relacja jeden do wielu jak i wiele do wielu
4. Relacja wiele do wielu to
a. relacja gdzie każdemu obiektowi z pierwszej tabeli może odpowiadać wiele rekordów z drugiej tabeli i każdemu obiektowi z drugiej tabeli może odpowiadać wiele rekordów z pierwszej tabeli
b. relacja gdzie każdemu rekordowi z pierwszej tabeli może odpowiadać wiele rekordów z drugiej tabeli i każdemu rekordowi z drugiej tabeli może odpowiadać wiele rekordów z pierwszej tabeli
c. relacja gdzie każdemu rekordowi z pierwszej tabeli może odpowiadać wiele rekordów z drugiej tabeli i wielu rekordom z drugiej tabeli może odpowiadać wiele rekordów z pierwszej tabeli
d. relacja gdzie wielu obiektom z pierwszej tabeli może odpowiadać wiele rekordów   drugiej tabeli i każdemu obiektowi z drugiej tabeli może odpowiadać wiele rekordów z drugiej tabeli
5. W każdej tabeli musi znaleźć się jedno pole lub kombinacja pól, które dla każdego rekordu będą przyjmowały inną niepowtarzalną wartość i jest to:
a. autonumerowanie
b. indeks
c. klucz podstawowy
d. relacja
6. Rekord to:
a. najwyższa wartość w obrębie kolumny
b. pojedynczy wiersz tabeli
c. pole, po którym identyfikujemy tabelę
d. połączenie dwóch tabel
7. Tabela składa się z :
a. poziomych wierszy zwanych polami i pionowych kolumn zwanych rekordami
b. poziomych wierszy zwanych rekordami i pionowych kolumn zwanych polami
c. wierszy i krotek
d. kolumn, wierszy i rekordów
8. Klucz obcy:
a. jest niezbędny do zdefiniowania połączenia między tabelami
b. jest to pole tabeli, które może zawierać powtarzające się dane
c. jest to inaczej klucz główny
d. jest to pole dla którego ustawiamy autonumerowanie
9. Wskaż błędną odpowiedź dotyczącą klucza podstawowego
a. nie może zawierać powtarzających się danych
b. nie może składać się z wielu pól
c. nie może być pusty
d. może nim być PESEL
10. Pliki tworzone w programie MS Access mają rozszerzenie
a. db
b. mdb
c. accdb
d. zarówno mdb jak i accdb (zależy od wersji programu)
11. Wskaż błędne zdanie dotyczące kwerend
a. umożliwiają przeszukiwanie i wyświetlanie danych
b. służą do pobierania informacji z dwóch tabelach
c. służą do przetwarzania i wykonywania obliczeń
d. pozwalają zautomatyzować obsługę bazy
12. Formularze służą do :
a. sortowania danych z tabel
b. przedstawiania danych z raportów w sposób graficzny
c. wprowadzania, edytowania i wyświetlania danych
d. tylko do wprowadzania danych
13. Domyślnym typem danych w programie Access jest:
a. autonumerowanie
b. tekst
c. liczba
d. nota
14. Jeżeli tabela nosi nazwę faktury to typ danych autonumerowanie wybierzemy dla:
a. ID faktury
b. ID klienta oraz ID pracownika
c. ID dostawcy
d. dla wszystkich wymienionych powyżej pól ID
15. Indeksowane mogą być pola o następujących typach danych:
a. hiperłącze
b. obiekt OLE
c. tekst i liczba
d. tekst i nota
16. Dla numeru telefonu powinniśmy wybrać typ danych
a. liczba
b. tekst lub liczba
c. tekst
d. obiekt OLE
17. Wskaż błędne stwierdzenie
a. * zastępuję dowolny ciąg znaków
b. ? zastępuje jeden znak
c. <> oznacza różny od
d. not null oznacza, że szukamy pustych pół
18. Maska wprowadzania służy do:
a. ukrywania wybranych kolumn aby zapobiec ich modyfikowaniu
b. szybkiego wprowadzania powtarzających się danych
c. określania sposobu wprowadzania danych do pola tabeli
d. szybkiego formatowania tekstu
19. Symbol 9 maski wprowadzania oznacza:
a. musi byś wpisana cyfra
b. może być wpisana cyfra
c. litera lub cyfra musi być wpisana
d. może być wpisana cyfra ale tylko ze znakiem -
20. Reguła poprawności
a. zapobiega wpisywaniu powtarzających się danych
b. ułatwia sprawdzanie błędów ortograficznych w polach typu nota
c. wymusza więzy integralności
d. określa zakres dopuszczalnych wartości dla pola
21. Do konstruowania kwerend wybierających w SQL musimy wykorzystać 2 słowa kluczowe i zapisać je w odpowiedniej kolejności
a. SELECT FROM
b. SELECT WHERE
c. SELECT WHEN
d. FROM SELECT
22. Parametr ORDER BY służy do:
a. porządkowania kwerend
b. porządkowania danych
c. grupowania danych
d. grupowania kwerend
23. Wybierz właściwą hierarchię pojęć
a. rekord, tabela, pole, baza danych
b. pole, rekord, baza danych, tabelach
c. pole, rekord, tabela, baza danych
d. rekord, pole, tabela, baza danych
24. Odpowiednikiem słowa encja w bazie danych jest
a. pole
b. rekord
c. tabela
d. kolumna
25. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące normalizacji tabel:
a. likwiduje problem powtarzania się danych
b. optymalizuje objętość bazy danych
c. optymalizuje efektywność obsługi bazy danych
d. zwiększa zagrożenie błędami przy wprowadzaniu danych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.