X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30940
Przesłano:

Opakowania w obrocie handlowym - scenariusz zajęć

Data: 06.04.2016

Przedmiot: Towar jako przedmiot handlu

Osoba prowadząca zajęcia: Monika Pacek

Klasa: II ZSZ

Zawód: Sprzedawca 522301

Kwalifikacja: A.18

Sposób prowadzenia lekcji: pogadanka, prezentacja, film, burza mózgów, praca w grupach, tekst przewodni, ćwiczenia,

Cele ogólne
• poznawanie typów i funkcji opakowań,
• klasyfikowanie opakowań,
• rozwijanie potrzeby dbania o środowisko naturalne,
• przygotowanie do życia w ustawicznie zmieniającym się świecie,
• kształtowanie aktywności uczniów,
• rozwijanie umiejętności pracy w grupie,

Cele szczegółowe
• rozróżnianie pojęć związanych z ochroną środowiska
• posługiwanie się terminologią z zakresu towaroznawstwa;
• klasyfikowanie towarów według określonych kryteriów;
• rozróżnianie rodzajów opakowań towarów;
• prowadzenie racjonalnej gospodarki opakowaniami.

Czas pracy
Jedna jednostka lekcyjna
Metody kształcenia
prezentacja w programie Power Point, film, tekst przewodni, ćwiczenia, podręcznik, dyskusja, pogadanka.

Formy pracy
• indywidualna
• w grupach
• zbiorowa
• Indywidualna jednolita i zróżnicowana

Środki dydaktyczne
• arkusze papieru z ćwiczeniami do rozwiązania
• podręcznik z ćwiczeniami i tekstem przewodnim
• komputer
• tablica
• prezentacja w Power Point
• dwa filmy
• opakowania produktów

Zasady oceniania
Ocenie podlega wykonanie poprawnie ćwiczeń poprzez aktywną pracę na lekcji
Kryteria oceny:
wykonanie zadania wykraczającego poza program nauczania – celujący
90%-100% - bardzo dobry
70%-89% - dobry
50%-69% - dostateczny
30%-49% - dopuszczający
0%-29% - niedostateczny

Opis przebiegu zajęć
Wstęp
Sprawdzenie obecności, podanie tematu i celów lekcji. (5 MIN)
Część zasadnicza
A. Rozdanie ćwiczeń i tekstu przewodniego. Polecenie przygotowania podręczników.
1 Nauczyciel wyświetla film związany z segregacją odpadów. Mówi uczniom, a by zwrócili uwagę w jaki sposób można segregować odpady, przez ile lat rozkładają się rózne produkty i co oznacza pojęcie recykling (5 MIN)
Nauczyciel zadaje pytanie „ Czy opakowania są potrzebne i dlaczego w handlu się je stosuje? Jakie w związku z tym spełniają one funkcje? Nauczyciel omawia poszczególne funkcje opakowań na prezentacji. Poleca wybrać przykłady dwóch produktów, które zawierają na opakowaniach informację reklamową o innych produktach tego samego producenta oraz produktów, które mogą pełnić funkcję hedonistyczną itp. (10 MIN)
2. Nauczyciel pokazuje i omawia wspólnie z chętnymi uczniami przy pomocy prezentacji klasyfikację opakowań oraz prosi uczniów, aby w grupach dobrali odpowiednie opakowania do podanych towarów (np. mąka, śledzie, płyn do mycia naczyń, krem do rąk (15 min)
3. 4. Podsumowanie. Opisz opakowania dwóch towarów pod względem jego funkcji, rodzaju materiału, sposobu wykorzystania, przeznaczenia i zadanie pracy domowej. (5 min)Opracowanie – Monika Pacek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.