X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31001
Przesłano:

Zagrożenia wynikające z rosnącej roli serwisów społecznościowych

Przedmiot: Informatyka/ Godzina wychowawcza

Temat: Zagrożenia wynikające z rosnącej roli serwisów społecznościowych.
Cele lekcji:

Uczeń:
świadomie, odpowiedzialnie i selektywnie korzysta z Internetu,
nabywa wiedzę potrzebną do bezpiecznego korzystanie z sieci komputerowej
( ze szczególnym uwzględnieniem portali społecznościowych),
nabywa świadomość, że informacji z sieci nie da się usunąć,
jest świadom, że ujawnianie informacji o sobie w sieci może mieć różne konsekwencje,
rozumie, że informacje mogą być udostępniane w sieci nie tylko samodzielnie przez użytkowników,
wie, jakie zachowania pomagają chronić prywatność
Metody:
wykład
praca w grupach
„burza mózgów
pogadanka

Środki dydaktyczne:
komputer podłączony do Internetu
rzutnik multimedialny
film pt. „Uważaj co udostępniasz. Social media stalker” (5 minutowy)
www.youtube.com

Przebieg lekcji:
Faza wprowadzająca
1. Czynności organizacyjne
2. Zapoznanie uczniów z celami lekcji
3. Podanie tematu

Faza realizacyjna
1. Wykład wstępny: Portale społecznościowe – trochę historii i stan obecny
2. Praca w grupach na temat: Jakie są powody korzystania z portali społecznościowych?
Uczniowie wypisują powody a następnie przypisują im wartości od 1 do np. 6 gdzie 1 to najczęstszy powód. Czas 5 minut.
3. Uczniowie podają przyczyny a następnie nauczyciel zapisuje je na tablicy tworząc ranking powodów.
4. Nauczyciel podsumowuje tą część lekcji.
5. Następnie nauczyciel przedstawia statystyki dotyczące Facebooka – najpopularniejszy portal wśród dzieci i młodzieży w Polsce.
Z badań przeprowadzonych przez EU Kids Online w 2011 r. wynika,że konto w w serwisie społecznościowym ma:
28% dzieci w wieku 9-12 lat
77% młodzieży w wieku 13-16 lat
Aż 27% spośród 9-12 latków kłamało na temat swojego wieku (z Facebooka mogą korzystać osoby powyżej 13 roku życia).
Aż 25% osób z obu wyżej wymienionych przedziałów wiekowych ma profil publiczny czyli każdy użytkownik serwisu ma do niego dostęp.
Aż 23% udostępnia swoje numery telefonu i/lub adresy.

6. Nauczyciel prezentuje film pt. „Uważaj co udostępniasz. Social media stalker”
Film pokazuje szokowania ludzi wiedzą na ich temat, którą prowadzący uzyskał z mediów społecznościowych( ze zdjęć na Instagramie).
7. Dyskusja na temat filmu i wyjaśnienie pojęcia stalking

Faza podsumowująca
1. W ramach podsumowania nauczyciel prosi po kolei uczniów o przedstawienie najważniejszych zasad dotyczących bezpieczeństwa w sieci
2. Jeżeli starczy czasu można również zaprezentować infografikę - co wiedzą o nas portale społecznościowe
https://panoptykon.org/sites/default/files/niedyskretny_profil.png

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.