X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30762
Przesłano:
Dział: Języki obce

Stopniowanie przymiotników. Ćwiczenia - język angielski. (klasa V)

Cele lekcji:
- uczeń zna podstawowe przymiotniki
- uczeń wyjaśnia, rozumie zasady tworzenia stopnia wyższego i najwyższego przymiotników krótkich w sposób regularny
- uczeń stosuje poznane zasady w praktyce:
stopniuje przymiotniki,
uzupełnia zdania przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym, potrafi je przetłumaczyć na język polski,
samodzielnie tworzy zdania zawierające przymiotniki w stopniu wyższym
i najwyższym
- uczeń chętnie wykonuje przydzielone mu zadania, współpracuje z innymi uczniami
- uczeń ocenia lekcję i własną pracę na lekcji

Formy pracy:
- praca z całą klasą
- praca w grupach
- praca w parach
- praca indywidualna

Metody:
- gry i zabawy dydaktyczne
- praktycznego działania
- symulacja (odgrywanie ról)

Środki dydaktyczne:
- karteczki z przymiotnikami
- ćwiczenia do uzupełnienia
- rysunki termometrów do ocenienia zajęć i własnej pracy na lekcji
Opcjonalnie:
- plansza dotycząca stopniowania przymiotników
- karty dydaktyczne


PRZEBIEG LEKCJI:
1. Przywitanie. Sprawdzenie obecności. Czynności organizacyjne.
2. Sprawdzenie pracy domowej ilościowo.
3. Przedstawienie uczniom tematu i celów zajęć. Zapisanie tematu zajęć.
4. Uczniowie dzielą się na dwie drużyny. Każda grupa wyznacza 1 osobę, która ma za zadanie przedstawienie za pomocą mimiki, gestów 5 przymiotników. Na wykonanie zadania ma 1 minutę. Drużyna, która odgadnie więcej przymiotników wygrywa.
5. Uczniowie przypominają zasady tworzenia stopnia wyższego i najwyższego przymiotników. Wywieszenie planszy.
6. Uczniowie otrzymują karteczki z zapisanym przymiotnikiem. Ich zadaniem jest odnalezienie osoby z przymiotnikiem o znaczeniu przeciwnym. Po dobraniu się w pary, każda para wyjaśnia znaczenie swoich przymiotników. Następnie uczniowie tworzą stopień wyższy i najwyższy przymiotników.
7. Uczniowie otrzymują kartki z dwoma ćwiczeniami. Ich zadaniem jest uzupełnienie zdań przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym, a następnie ich przetłumaczenie. Uczniowie pracują samodzielnie. Chętni odczytują zdania.
8. Uczniowie dobierają się w zespoły składające się z czterech osób. Ich zadaniem jest uzupełnienie zdań przymiotnikiem w stopniu najwyższym. Zdania mają dotyczyć wybranych przez zespół koleżanek/ kolegów z klasy.
9. Ewentualne dodatkowe zadania:
a) Uczniowie mają za zadanie porównać przedstawione na kartach obrazkowych zwierzęta. Używają wybranego przez siebie przymiotnika.
b) Zabawa: znajdź kogoś, kto jest ...... wyższy od ciebie i uściśnij z nim dłoń.
b) Powtórzenie słownictwa z ostatnich lekcji.
10. Podsumowanie zajęć.
11. Uczniowie oceniają lekcję i swoją pracę na lekcji zaznaczając ocenę na termometrach.
12. Praca domowa:
a) Unit 2 w ćwiczeniach ( osoby mające problemy, mogą uzyskać pomoc nauczyciela na zajęciach dodatkowych)
b) Zadanie dla uczniów piątkowych i czwórkowych oraz dla chętnych. Napisać pięć zdań na temat członków swojej rodziny używając przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym.


........................... is .............................. in our class.
imię osoby

przymiotnik do wykorzystania SHORT

........................... is .............................. in our class.
imię osoby

przymiotnik do wykorzystania TALL


........................... is .............................. in our class.
imię osoby


przymiotnik do wykorzystania CLEVER


........................... is .............................. in our class.
imię osoby


przymiotnik do wykorzystania FUNNY


........................... is .............................. in our class.
imię osoby


przymiotnik do wykorzystania OLD


........................... is .............................. in our class.
imię osobyprzymiotnik do wykorzystania THIN

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.