X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30763
Przesłano:
Dział: Języki obce

Czas Present Continuous. Ćwiczenia utrwalające

Cele lekcji:
- uczeń zna teoretyczne podstawy czasu Present Continuous
- uczeń zna różne nazwy czynności
- uczeń tworzy zdania twierdzące, przeczące, pytające i krótkie odpowiedzi w czasie Present Continuous
- uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu
- uczeń chętnie wykonuje przydzielone mu zadania, współpracuje z innymi uczniami

Formy pracy:
- praca z całą klasą
- praca w grupach
- praca w parach
- praca indywidualna

Metody:
- gry i zabawy dydaktyczne
- burza mózgów
- praktycznego działania
- TPR ( Metoda Reagowania Całym Ciałem)
- symulacja (odgrywanie ról)

Środki dydaktyczne:
- podręczniki Steps in English 2, zeszyty
- kartki z celami zajęć do oceny ich realizacji
- karteczki z porozcinanymi zdaniami do ułożenia
- odtwarzacz CD
- płyta CD
- karty dydaktyczne
- plansza z czasem Present Continuous

PRZEBIEG LEKCJI:
1. Przywitanie. Czynności organizacyjne.
2. Przedstawienie uczniom tematu zajęć. Zapisanie tematu zajęć. Uczniowie wspólnie z nauczycielem określają „cele na dziś”.
3. Uczniowie pracują w dwóch grupach. Wypisują w ciągu 3 minut wszystkie znane im nazwy czynności. Odczytują je i tłumaczą. Następnie nauczyciel pyta ich jak wygląda czasownik w czasie Present Continuous. Zadaniem uczniów jest utworzenie formy ciągłej z 3 wypisanych czasowników.
4. Nauczyciel pyta uczniów jak jest zbudowane zdanie w czasie Present Continuous? Jakie są charakterystyczne określenia czasu? Gdzie jest ich miejsce w zdaniu?
Kiedy używamy czasu Present Continuous? Uczniowie podają przykłady.
5. Nauczyciel zaprasza jednego ucznia. Jego zadaniem jest pokazanie tego co dzieje się na obrazku. Uczniowie odpowiadają na pytanie : What is he/ she doing? Co on/ ona robi?
6. Uczniowie pracują w parach. Układają zdania z rozsypanki wyrazowej. Odczytują zdania i tłumaczą na język polski. Ich zadaniem jest również zamienienie zdania twierdzącego na zdanie przeczące.
7. Nauczyciel czyta uczniom tekst. Jeżeli usłyszą jakąkolwiek czynność mają udawać, że ją wykonują.
8. Uczniowie otrzymują na kartkach zdania do uzupełnienia odpowiednią formą czasownika w czasie Present Continuous. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dopasowuje gotowe rozwiązania do zdań.
9. Uczniowie wykonują zadanie 2/57. Układają pytania i krótkie odpowiedzi. Pracują samodzielnie. Odczytują i tłumaczą zdania.
10. Zad. 3/57. Uczniowie odpowiadają na pytania z nagrania, zaznaczając odpowiednią krótką odpowiedź.
11. Uczniowie losują kartkę. Mówią co wykonuje dana osoba na obrazku. Kolejna osoba tworzy zdanie przeczące , kolejna pytające, kolejna krótkie odpowiedzi.
10. Podsumowanie zajęć. Uczniowie przypominają teoretyczne podstawy czasu Present Continuous. Układają przykładowe zdanie w tym czasie. Zamieniają je na przeczenie, pytanie, krótkie odpowiedzi.
11. Uczniowie oceniają stopień osiągnięcia celów lekcji na kartkach. Dzielą się spostrzeżeniami z nauczycielem.
12. Praca domowa:
Uczniowie uzupełniają zdania odpowiednią formą czasownika. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ma za zadanie dopasować zdania do obrazków.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.