X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30439
Przesłano:
Dział: Świetlica

Jestem bezpieczny na drodze - scenariusz zajęć świetlicowych

Scenariusz zajęć świetlicowych

Temat zajęć: Jestem bezpieczny na drodze.

Nauczyciel prowadzący: Dagmara Żebrowska
Klasy: I-III
Data: październik

Cele ogólne:
- nabycie umiejętności rozwiązywania zagadek;
- doskonalenie umiejętności recytatorskich;
- popularyzowanie wśród dzieci znajomości zasad bezpiecznego poruszania się po drogach;
- nabycie umiejętności praktycznych w przechodzeniu przez jezdnię w miejscach oznakowanych;
- wdrażanie do noszenia różnych elementów odblaskowych;
- kształtowanie nawyków bezpiecznego poruszania się różnymi środkami lokomocji;
- rozwijanie umiejętności śpiewania piosenki.

Cele operacyjne. Uczeń:
- potrafi rozwiązywać zagadki słowne;
- umie recytować wiersze;
- zna zasady bezpiecznego poruszania się po drogach;
- prawidłowo przechodzi przez ulicę;
- rozumie konieczność noszenia elementów odblaskowych;
- potrafi zaśpiewać piosenkę.

Metody pracy:
- pogadanka;
- praca z tekstem;
- praktycznego działania;
- obserwacja;

Formy pracy:
- indywidualna;
- zespołowa;
- grupowa.

Środki dydaktyczne:
- tekst wiersza W. Chotomskiej pt.: „Przechodzimy przez ulicę”;
- tekst wiersz D. Gellner pt.: „Sygnały”;
- płyta CV z piosenką pt.: „Samochody”;
- kolorowanki;
- zagadki.


Przebieg zajęć:

I. Część wstępna:

1. Przywitanie przedstawiciela Powiatowej Komendy Policji.
2. Rozwiązywanie zagadek słownych, których hasłami są: policjant, zebra, chodnik, ulica, znaki drogowe, samochód.
3. Recytowanie przez dzieci wierszy W. Chotomskiej pt.: „Przechodzimy przez ulicę” oraz D. Gellner pt.: „Sygnały”.

II. Część zasadnicza:

1. Omawianie przez policjanta zasad bezpieczeństwa dotyczących:
- bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię w miejscach oznakowanych;
- poruszania się po chodnikach oraz miejscach, gdzie nie ma chodnika;
- poruszania się na rowerze;
- poruszania się po zmroku (odblaski);
- przemieszczania się w aucie i innych środkach lokomocji.
2. Wspólne wyjście z policjantem na pobliskie przejście dla pieszych w celu zaprezentowania uczniom prawidłowego przechodzenia przez ulicę.
3. Powrót do świetlicy.
4. Zabawa ruchowa „Piesi i samochody”
Nauczyciel dzieli dzieci na dwie grupy: pieszych i samochody. Piesi poruszają się przy dźwiękach tamburynu. Cisza jest sygnałem do poruszania się samochodów. Zwrócenie uwagi uczniów na to, że piesi i samochody nie poruszają się jednocześnie.
5. Kolorowanie znaków drogowych.

III. Część końcowa:

1. Wręczenie uczniom przez policjanta odblasków.
2. Podziękowanie gościowi za przybycie.
3. Zaśpiewanie piosenki pt.: „Samochody”.Literatura:
M.M Skrobacz, Nasza klasa. Przewodnik metodyczny klasa 0, część I, Grupa Edukacyjna MAC S.A., Kielce 2007

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.