X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30437
Przesłano:
Dział: Świetlica

Jak radzić sobie w sytuacjach zagrożenia życia?

Scenariusz zajęć świetlicowych

Temat zajęć: Jak radzić sobie w sytuacjach zagrożenia życia?

Nauczyciel prowadzący: Dagmara Żebrowska
Klasy: I-III
Data: kwiecień

Cele ogólne:
- zapoznanie ze skutkami niebezpiecznych zachowań;
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne czyny;
- pokazanie, w jaki sposób należy się zachować, gdy zagrożone jest życie ludzkie;
- przypomnienie numerów telefonów alarmowych;
- nabycie umiejętności w prawidłowym reagowaniu na sygnał podczas zabawy ruchowej.

Cele operacyjne. Uczeń:
- rozumie skutki niebezpiecznych zachowań, zabaw;
- rozumie powagę sytuacji zagrożenia;
- umie trafnie ocenić postępowanie innych w danej sytuacji;
- wie, jak należy się zachować w razie pożaru lub innego niebezpiecznego zdarzenia;
- umie udzielić pomocy;
- zna numer alarmowy straży pożarnej;
- bierze aktywny udział w zajęciach.

Metody pracy:
- pogadanka;
- praktycznego działania;
- praca z tekstem.

Formy pracy:
- indywidualna;
- zespołowa;

Środki dydaktyczne:
- tekst wiersza pt.: „Pożar” W. Broniewskiego;
- puzzle;
- skakanki.


Przebieg zajęć:

I. Część wstępna:

1. Przywitanie przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej.
2. Przedstawienie uczestnikom celu zajęć.

II. Część zasadnicza:

1. Przeprowadzenie pogadanki przez strażaka na temat: „Przyczyny powstawania pożarów, bezpiecznego postępowania w różnych sytuacjach życiowych, okoliczności wzywania pomocy”.
2.Wysłuchanie wiersza W. Broniewskiego pt.: „Pożar”.
3. Rozmowa dotycząca wiersza:
- Co się paliło w wierszu?
- Co robili strażacy?
- Kogo uratowali strażacy?
- Czy strażacy są odważni?
- Czy każdy może zostać strażakiem?
4. Układanie puzzli przedstawiających samochód strażacki, omówienie jego wyglądu i cech charakterystycznych.
5. Przypomnienie numerów telefonów alarmowych: pogotowia ratunkowego- 999, policji – 997, straży pożarnej – 998 oraz numeru 112.
6. Zabawa ruchowa „Pożar”
Dzieci swobodnie biegają po sali. Na sygnał „pożar” biorę skakanki do ręki i udają, że gaszą pożar. Po sygnale „pożar ugaszony” – rozbiegają się znów swobodnie.

III. Część końcowa:

1. Pożegnanie gościa i podziękowanie za przybycie.
2. Kończenie wypowiedzi: „Na dzisiejszych zajęciach dowiedziałem się...”


Literatura:
M.M Skrobacz, Nasza klasa. Przewodnik metodyczny klasa 0, część I, Grupa Edukacyjna MAC S.A., Kielce 2007

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.