X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30440
Przesłano:
Dział: Świetlica

Mały ratownik - scenariusz zajęć świetlicowych

Klasy: III
Data: maj

Cele ogólne:
- kształtowanie umiejętności rozwiązywania zagadek;
- zapoznanie uczestników zajęć z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy;
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i za innych;
- uwrażliwienie na krzywdę innych;
- zaszczepienie idei niesienia bezinteresownej pomocy;
- uświadomienie roli zdrowego współzawodnictwa i współpracy w grupie.

Cele operacyjne. Uczeń:
- prawidłowo rozwiązuje zagadki;
- zna zasady prawidłowego postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia;
- umie udzielić pierwszej pomocy;
- przygotowany jest do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu w społeczeństwie;
- szanuje drugiego człowieka;
- potrafi przyjąć właściwą postawę wobec ludzi pokrzywdzonych;
- zgodnie współpracuje w grupie.

Metody pracy:
- pogadanka;
- praktycznego działania;
- pokaz;
- rozmowa kierowana.

Formy pracy:
- indywidualna;
- zespołowa;

Środki dydaktyczne:
- fantom;
- szary papier;
- markery.


Przebieg zajęć:

I. Część wstępna:

1. Rozwiązanie zagadki:
„Kto tak prędko, na sygnale
do chorego jedzie.
Jeśli trzeba do szpitala
Prędko go zawiezie?” (lekarz/ ratownik medyczny)

II. Część zasadnicza:

1. Przywitanie gościa i dzieci.
2. Przedstawienie temat zajęć.
3. Przeprowadzenie pogadanki przez ratownika medycznego odnośnie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
4. Pokaz udzielania pierwszej pomocy przez ratownika medycznego na fantomie. Dzieci uczestniczą w ćwiczeniach praktycznych.
5. Uczniowie odszukują wśród różnych ilustracji lekarza/ratownika medycznego oraz karetki pogotowia i przyklejają na arkuszu szarego papieru.
6. Rozmowa na temat pojazdu, którym jeżdżą lekarze/ratownicy medyczni – Jak się nazywa taki pojazd i jak jest wyposażony?
8. Uczniowie wspólnie z ratownikiem medycznym ustalają i wpisują numery telefonów alarmowych obok ilustracji lekarza/ratownika medycznego i karetki pogotowi

III. Część końcowa:

1. Pożegnanie gościa i podziękowanie za przybycie.
2. Rundka: „W jaki sposób mogę pomóc osobie poszkodowanej?” – wypowiedzi uczestników zajęć.


Literatura:
M. Noniewicz, A. Nowak-Kowal, Z. Smutek, Przysposobienie obronne, część II,
Gdynia 2007
A. Mikołajczak, Pierwsza pomoc- ilustrowany

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.