X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30436
Przesłano:
Dział: Świetlica

Żyj zdrowo i bezpiecznie - scenariusz zajęć świetlicowych

Klasy: I-III
Data: wrzesień

Cele ogólne:
- zapoznanie uczniów z przedstawicielami służb związanych z ochroną bezpieczeństwa i zdrowia, do których dzieci mogą zwrócić się o pomoc;
- wskazywanie pojazdów uprzywilejowanych;
- rozróżnianie zawodów na podstawie ich atrybutów;
- zapoznanie uczniów z numerami telefonów alarmowych;
- kształtowanie umiejętności trafnej oceny sytuacji, w której należy wezwać odpowiednie służby;
- nabycie umiejętności praktycznych w wykonaniu plakatu.

Cele operacyjne. Uczeń:
- wie do kogo może zwrócić się o pomoc;
- zna pojazdy uprzywilejowane;
- rozróżnia przedstawicieli danych zawodów;
- zna numery telefonów alarmowych;
- wie w jakich sytuacjach należy wezwać odpowiednie służby;
- potrafi wykonać plakat.

Metody pracy:
- pogadanka;
- praktycznego działania;
- prezentacja multimedialna.

Formy pracy:
- indywidualna;
- zespołowa;
- grupowa.

Środki dydaktyczne:
- przedmioty z woreczka;
- płyty CV z filmami edukacyjnymi;
- płyta CD z dźwiękami samochodów;
- obrazki;
- kartki z numerami alarmowymi i samochodami;
- brystol kolorowy A3;
- kredki, mazaki, farby plakatowe.


Przebieg zajęć:

I. Część wstępna:

1. Zabawa „Zaczarowany woreczek”.
Dzieci losują z woreczka przedmioty – atrybuty zawodów: policjant – lizak, strażak – czapka, ratownik medyczny – statoskop, pielęgniarka – strzykawka, kucharka – wałek do ciasta. Następnie mówią z jakim zawodem kojarzy się im dany przedmiot.

II. Część zasadnicza:

1. Zaprezentowanie filmów: „Bezpieczna szkoła”, „Bezpieczna ulica”.
2. Omówienie przedstawionych filmów - zapoznanie uczniów z przedstawicielami służb związanych z ochroną bezpieczeństwa i zdrowia ( policjant, strażak, ratownik medyczny, pielęgniarka, psycholog, dietetyczka).
3. Zabawa „Pomieszane obrazki”
Nauczyciel odsłania obrazki samochodów złożone z dwóch różnych połówek. Dzieci łączą prawidłowo połówki, rozpoznają i nazywają powstałe samochody: samochód strażacki, samochód policyjny, karetka pogotowia, śmieciarka, chłodnia, polewaczka.
4. Zabawa „Co to za dźwięk?”
Słuchanie odgłosów samochodów z płyty CD. Rozpoznawanie rodzajów samochodów, nazywanie ich i naśladowanie odgłosów.
5. Podanie przez nauczyciela numerów telefonów alarmowych: 999, 998, 997.
( Są one również umieszczone na kartce z trzema drogami i samochodami: straży pożarnej, policji, i karetki pogotowia). Uczniowie kredkami w trzech kolorach rysują po śladach dróg – od numerów do pojazdów i odgadują do jakich służb należy każdy pojazd.

III. Część końcowa:

1. Dzieci w grupach wykonują plakat na temat: „ Żyj zdrowo i bezpiecznie”.
2. Omówienie i wystawa prac.


Literatura:
M.M Skrobacz, Nasza klasa. Przewodnik metodyczny klasa 0, część I, Grupa Edukacyjna MAC S.A., Kielce 2007

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.