X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30059
Przesłano:

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej - sprawozdanie

§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Współczesna technologia informacyjna i komunikacyjna jest istotnym elementem naszej codzienności. Pokolenie młodsze ode mnie, nie umie sobie wyobrazić jak można było kiedyś „obyć się” bez komputera, Internetu, telefonu komórkowego.
Dla osób starszych od naszych wychowanków, urządzenia związane z technologią informacyjno-komunikacyjną stały się niezbędnym narzędziem pracy, a wszystkim nam otwierają drzwi do kontaktów wirtualnych bez granic, do wiedzy, informacji, porad, kultury i rozrywki.
Zarówno w pracy zawodowej – wychowawcy w MOS, jak też w pozazawodowych sferach mojego życiu, korzystam z wielu możliwości jakie dostrzegam w technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Wykorzystanie urządzeń multimedialnych.

Na co dzień korzystam: z telewizora, radia, smartfona z telefonem, z dostępem do Internetu i aparatem fotograficznym, tableta, stacjonarnego komputera i laptopa, także z dostępem do Internetu. Okolicznościowo obsługuję aparat cyfrowy, odtwarzacz DVD, CV, rzutnik.
W pracy zawodowej wykorzystuję umiejętności obsługiwania wszystkich wskazanych urządzeń oraz tych, które wspomagają efektywne korzystanie z komputera, np.: z drukarki, kserokopiarki, pendrajwa.
Korzystanie ze zdobyczy technologii informacyjnej i komunikacyjnej warunkowane jest poznaniem instrukcji obsługi tych urządzeń, a z komputera także poznania wybranych programów komputerowych i możliwości jakie stwarza komputer z dostępem do Internetu, np. korzystanie z telewizji internetowej (bieżące i archiwalne programy telewizyjne).
Swoją wiedzą i umiejętnościami dzielę się z wychowankami, którzy wiele potrafią, bo nadążają za zdobyczami technologii informacyjno-komunikacyjnej, są nimi zainteresowani. Stąd też czasem odkrywają przede mną jakiś nieznany element wiedzy, czy umiejętności, za co okazuję im uznanie i wdzięczność. Dzielą się także wiedzą między sobą, czym zyskują w oczach rówieśników i w samoocenie.

Wykorzystanie edytora tekstu.

Znajomość edytora tekstu Microsoft Word pozwala mi na korzystanie z możliwości, jakie stwarza ten edytor. Pisanie na papierze wyeliminowałem do niezbędnego minimum, na rzecz opracowań tekstów na komputerze, z wykorzystaniem aktualnie „Worda”.
W tym edytorze opracowałem szereg dokumentów i materiałów do swojej pracy i związanych z awansem zawodowym, np.: plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z przebiegu awansu, a po drodze: program własny, scenariusze do zajęć z wychowankami, Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne moich wychowanków, informacje dla rodziców, materiały na tablice tematyczne, okolicznościowe, itd.
Opracowania z wykorzystaniem edytora tekstu, sprawiają, że są estetyczne, czytelne. Mogę ich treść modyfikować z czasem, uaktualniać, bez kreślenia i przepisywania.
Pisanie tekstu na komputerze zajmuje mi mniej czasu, niż pisanie ręczne i jest dla mnie też mniej męczące, stąd mogę napisać tyle ile wiem, ile mam do powiedzenia, bez liczenia zapisanych kartek papieru.
Materiały napisane nie muszę przechowywać w „szufladach”, gdyż mogę na dysku, czy przenośnym nośniku informacji (pendrajw), co ułatwia mi powrócenie do tematu, wyszukanie potrzebnego tekstu, sięgnięcie do treści nawet z dala od domu, miejsca pracy, gdy tylko mam przy sobie komputer, telefon z dostępem do Internetu (mogę zamieścić plik z tekstem na własnej poczcie elektronicznej).
Umiejętność korzystania z programu komputerowego Microsoft Excel pozwala mi na wykonywanie zadań wychowawcy w arkuszu kalkulacyjnym, dotyczącym dokonywania średniej miesięcznej oceny zachowania każdego wychowanka w określonych kategoriach.
Praca w arkuszu kalkulacyjnym, w porównaniu z innymi sposobami dokumentowania ocenianych zachowań, prezentowanych postaw, skraca czas pracy nad zadaniem, gdyż odpowiednio opracowany arkusz automatyczne generuje wyniki – uzyskane punkty za określone zachowania, które stanowią podstawę ustalenia średniej oceny zachowania.
Mniej czasu na ważne sprawy formalne, oznacza dla mnie więcej czasu na inne zadania, zwłaszcza w relacjach, interakcjach z moimi wychowankami.
„Porządne” dokumentowanie zachowań wychowanka, podkreśla wysoką rangę sprawy jego zachowań (punktowane i oceniane są jego decyzje i wybory do czego ma wgląd), za które uzyskuje gratyfikacje (wzmocnienia dodatnie) lub ponosi konsekwencje (wzmocnienia ujemne).
Praca wychowawcza skierowana na wzmacnianie lub wywołanie zachowań zgodnych z normami, zasadami życia społecznego i z prawem, jest istotą socjalizacji naszych wychowanków.
W zakresie wykorzystywania zasobów internetowych (np. publikacje, portale edukacyjne, posługiwanie się programami multimedialnymi itp.).
Wykorzystując program Microsoft PowerPoint opracowałem prezentację do prowadzonej rady szkoleniowej (wcześniej opracowałem prezentację do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego).
Wybranie takiego sposobu przygotowania i zaprezentowania tematu zdecydowanie pomogło mi w realizacji zadania. Dało mi poczucie większej pewności siebie, wynikające z wnikliwego przemyślenia, przygotowania materiału i przepracowania sobie, co chcę przekazać i w jaki sposób to zrobię, a w efekcie mogłem zrealizować założone cele i uzyskać pozytywne efekty mojej pracy i współpracy z nauczycielami - wychowawcami.
Poszukując inspiracji, nowych pomysłów na ciekawe, efektywne zajęcia z wychowankami, a także w pracy na rzecz podnoszenia swoich kompetencji i umiejętności wychowawcy surfuję po portalach dla nauczycieli, np.: www.eduforum.pl, www.edukacja.int.pl, www.interklasa.pl, www.literka.pl, www.profesor.pl, www.awans.net), jestem aktywny na forach dyskusyjnych i portalach społecznościowych (Facebook, Skyp, Blogi - mój login: gerylas).
Doceniam możliwości korzystania z leksykonu/encyklopedii internetowej (wikipedia.pl) Odsyłam do tych źródeł także wychowanków.

Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.

Przeglądając Internet, otwieram opracowania zagadnień, tematów, które mnie zainteresują. Wyszukuję opracowania zagadnień, które chcę poznać, zgłębić i zastosować, z których wiedza, informacje, materiały są mi potrzebne, w tym także w mojej pracy zawodowej.
W efekcie zgromadziłem materiały w teczkach tematycznych: „Rzuć palenie razem z nami”, „Mamo! Tato! Jesteście mi potrzebni”, Narkotyki, dopalacze”, „Wybór szkoły i zawodu”, „Jak się uczyć”.
Ciekawe artykuły, opracowania zagadnień pobudzają mnie do refleksji, do dalszych poszukiwań odpowiedzi na wciąż dla mnie aktualne pytania (np. Dlaczego są rodziny, w których rodzice stwarzają swoim dzieciom trudne sytuacje, a nawet koszmarne życie - przemoc fizyczna, emocjonalna, aż do odrzucenia i porzucenia swoich dzieci?, itd.),
Inne materiały są źródłem nowej dla mnie wiedzy, którą czerpię także z doświadczeń innych wychowawców, rodziców, dzieci, uczestników życia społecznego, itd.
Oglądam na Yutube ciekawostki ze świata techniki, nauki, resetuję emocje przy oglądaniu, np. zachowań zwierząt, podziwiam talenty artystyczne, funduję sobie udział w wirtualnych koncertach zespołów, artystów.
Dzielę się swoimi doznaniami, opiniami z wychowankami. Jestem na czasie i w temacie w rozmowach przez nich inspirowanych – po zajęciach z wykorzystaniem komputerów, także pod opieką innych wychowawców.
Wyszukuję ciekawostki – wideoklipy do udostępnienia moim wychowankom (niestandardowe, pouczające, zadziwiające zachowania zwierząt, ciekawe pomysły ludzi na siebie, np. granie uliczne na perkusji z pojemników po farbach, itd., osiągnięcia człowieka w efekcie treningów, pokonania własnych i ludzkich ograniczeń, np. w ekstremalnych sportach, w gimnastyce akrobatycznej, itd.).
Przy wspólnym ich oglądaniu, prowokuję wychowanków do refleksji na temat, co można osiągnąć, gdy się czegoś bardzo chce i gdy się temu człowiek potrafi poświęcić (jest wytrwały, także w chwilach zwątpienia i niepowodzeń, wierzy w siebie, itd. z komentarzem, np., że motywacja jest naszą siłą napędową w dążeniu do celu – „chcieć, to móc”).
W rozmowach o tym, co oglądamy „podrzucam” wychowankom nie tylko „złote myśli”, ale wzmacniam ich wiarę w siebie i w sens pracy na swoje cele i sukcesy.
Utworzyłem na swoim komputerze katalogi tematyczne, w których zgromadziłem filmy o tematyce profilaktyczno-wychowawczej, a także i scenariusze do niektórych zajęć udostępnione bezpłatnie w Internecie, np. przez Fundację „Dzieci Niczyje”.
Sięganie do filmów uatrakcyjnia zajęcia. Wypowiedzi aktorów – rówieśników moich wychowanków, czynią treści od nich płynące bardziej wiarygodne, niż podawane przez dorosłych. Przekonałem się, że łatwiej jest moim wychowankom polemizować, czy zgodzić się z tym, co wyraża rówieśnik (nie dorosły, nie specjalista), który jest im obcy, ale mówi, czy prezentuje znane im doświadczenia, a więc brzmi wiarygodnie. Chętniej odnoszą się wtedy do porównań z własnymi doświadczeniami, dzielą się opiniami, odczuciami, wnioskują.
Treści profilaktyczno-wychowawcze odbierane za pośrednictwem filmów DVD, CD są poglądowym materiałem, który trafiając do uczuć i emocji, wywiera silniejsze wrażenia, niż słowa (poprzez utożsamianie się z bohaterem, postaciami obok nich, ocenianie zachowań uczestników zdarzeń), ale też sprzyja poznaniu tego co nieznane, przybliżeniu tego, co odległe (zasady dydaktyki: od tego co łatwe, do tego co trudne, od tego co bliskie, do tego co dalekie).

Prowadzenie zajęć informatycznych.

Umiejętności korzystania z komputera, Internetu, uatrakcyjniają wychowankom czas rekreacji w placówce (gry komputerowe, rozrywka), ale także pozwalają na bardziej praktyczne wykorzystanie możliwości komputera, Internetu (wyszukanie informacji, przygotowanie się do lekcji, wykonanie zadania, itd.). Sprawuję opiekę wychowawczą nad wychowankami w czasie takich zajęć, które są przez nich cenione, uznane jako atrakcyjne,.
Świadomy potęgi mocy Internetu, tzn. dobrych stron jego zasobów, ale też słabych, wynikających z zagrożeń, jakie kryją się w wirtualnych znajomościach, w udostępnianiu danych o sobie, łamaniu praw innych użytkowników, itd., wprowadziłem do programu własnego (profilaktyka autoagresji, agresji, przemocy), cykl tematów dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu przez wychowanków.

Korzystanie z telefonu z dostępem do Internetu.

Jestem w kontakcie telefonicznym z innymi wychowawcami. Przekazujemy sobie ważne informacje, udzielamy odpowiedzi na pytania, podejmujemy decyzje dla dobra wychowanka. Odbieram informacje służbowe (poczta e-mail gerylas@wp.pl), np. dotyczące godzin pracy w danym tygodniu, terminów i tematyki posiedzeń Rad Pedagogicznych lub Zespołów ds. wielospecjalistycznej oceny poziomu sytuacji dziecka.
Jestem też w kontakcie telefonicznym z rodzicami/prawnymi opiekunami wychowanków. Ma to duże znaczenie w sytuacji, gdy rodziców i dzieci, ale też wychowawcę i rodziców/prawnych opiekunów dzielą kilometry. Telefoniczny kontakt pozwala na bieżący przepływ informacji (np. pozwala ustalić powód nieobecności wychowanka, jego problem zdrowotny w czasie pobytu w placówce, potrzebne działania, itd.).
Wychowankowie mając świadomość takiego przepływu informacji, wiedzą, że podlegają opiece i wychowawczemu oddziaływaniu rodziców oraz wychowawcy współdziałających, komunikujących się ze sobą.

Efekty

Dla wychowanków:
- Wspieranie rozwoju osobowości wychowanków (w aspekcie społecznym, moralnym, intelektualnym, estetycznym i zdrowotnym) z wykorzystaniem w pracy profilaktyczno-wychowawczej, socjalizacyjnej nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
- Urozmaicenie i uatrakcyjnienie zajęć, w tym rekreacyjnych, profilaktyczno-wychowawczych, nauki własnej, poprzez wykorzystanie komputera i zasobów Internetu, jako źródła wiedzy, informacji, kultury, rozrywki – pobudzanie zaangażowania wychowanków do aktywności na rzecz własnego rozwoju.
- Wdrażanie wychowanków do świadomego, bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z nośników informacji, komunikacji, sprzyja chronieniu się wychowanków przed zagrożeniami niewłaściwego, niezgodnego z prawem korzystania z telefonu, komputera, Internetu, a także przed konsekwencjami łamania praw innych osób (szacunek, godność, wizerunek, prawa autorskie, itd.).
- Wspieranie wychowanków w podtrzymywaniu kontaktów telefonicznych oraz poprzez portale społecznościowe (Facebook, Skayp) z rodzicami/prawnymi opiekunami, rodzeństwem – kompensowanie rozłąki, zaspokajanie potrzeb emocjonalnych.

Dla placówki:
- Podnoszenie jakości pracy placówki w realizowaniu zadań poprzez:
- poszukiwanie, zastosowanie wiedzy i umiejętności nabytych w formie samodoskonalenia się wychowawcy (Internet: wiedza, propozycje zajęć z wychowankami biblioteka cyfrowa – są inspiracją lub materiałem do wykorzystania),
- szerokie wykorzystanie możliwości jakie stwarza technologia informacyjno-komunikacyjna w pracy z wychowankami, we współpracy wychowawcy z innymi podmiotami w MOS i z rodzicami (przepływ informacji, konsultacje, uzgodnienia, wykorzystanie środków dydaktycznych: DVD, CV, wideoklipy, jakość – estetyka i trwałość opracowanych dokumentów oraz zebrane materiały i środki dydaktyczne do pracy z wychowankami, itd.).

Dla mnie:
- Rozwijanie własnych horyzontów - osobowości w aspekcie intelektualnym, społeczno-moralnym, estetycznym i zdrowotnym, dzięki umiejętności zastosowania i wykorzystania najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnej, daje mi poczucie osobistej i zawodowej satysfakcji.
- Nabywana wiedza i umiejętności, zastosowanie w pracy zawodowej technologii informacyjno-komunikacyjnej, czynią mnie bardziej kompetentnym nauczycielem-wychowawcą, partnerem do pracy i współpracy z wychowankami oraz innymi podmiotami placówki, opiekunami prawnymi wychowanków.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.