X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30001
Przesłano:

Sprawozdanie z I półrocza stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego w przedszkolu

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Imię i nazwisko: Wioletta Adamczyk
Stanowisko i miejsce zatrudnienia: nauczyciel, ZSP nr 2 Przedszkole nr 19 w Tomaszowie Maz.
Okres stażu: 01.09.2015r. - 31.01.2016r.

Jestem nauczycielem mianowanym i od 8 lat pracuję w Przedszkolu nr 19 w Tomaszowie Maz. Od 01.09.2014r. rozpoczęłam staż na awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego. Sporządziłam plan rozwoju i po akceptacji p. Dyrektor podjęłam dalsze działania. W okresie stażu staram się realizować założone w planie rozwoju zawodowego cele i zadania.
1.Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły: § 8 ust. 2 pkt. 1
- opracowałam Statut Przedszkola na rok szkolny 2015/2016
- podjęłam działania w zespole ds. ewaluacji wewnętrznej przedszkola
- brałam udział w warsztatach " Wyrabianie gotowości do nauki czytania i pisania u dziecka w wieku przedszkolnym, seminarium " Zabawy , ćwiczenia i techniki kształtujące koncentrację uwagi przedszkolaka".
- brałam udział w radach szkoleniowych dotyczących : FAS, Konstruowanie programów nauczania, Bezpieczeństwo dziecka podczas pobytu w przedszkolu , na wycieczce.
-regularnie tworzyłam dokumentację przedszkola: dokonywałam wpisów do dziennika zajęć, opracowywałam plany pracy, prowadziłam obserwację dzieci 4-letnich, przeprowadziłam diagnozę dzieci 5 - letnich.
- w zakresie współpracy z rodzicami prowadziłam indywidualne rozmowy, zebrania z rodzicami. Zorganizowałam kulig dla dzieci i ich rodziców integrujący grupę.
- zorganizowałam Dzień Babci i Dziadka z udziałem kapeli ludowej p. Romana Wojciechowskiego.
- z okazji Dnia Edukacji Narodowej otrzymałam nagrodę Dyrektora.
2.Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej: § 8 ust. 2 pkt. 2

-na bieżąco opracowywałam dokumenty za pomocą programów komputerowych (Word, Power Point)-arkusze obserwacji dziecka 4-letniego,scenariusze zajęć i uroczystości, protokoły zebrań z rodzicami, ogłoszenia.
-regularnie umieszczałam informacje i zdjęcia z życia grupy i przedszkola na przedszkolnej stronie internetowej.
-korzystałam z zasobów Internetu w celu przygotowania do zajęć i poszukiwania ciekawych materiałów dydaktycznych.
3.Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć: § 8 ust.2 pkt. 3
-aktywnie uczestniczyłam w posiedzeniach rady pedagogicznej.
-dokonałam publikacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego i sprawozdanie z realizacji na portalu internetowym Edux.pl
4a.Opracowanie i wdrożenie działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich:§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
- zorganizowałam zbiórkę zabawek - pluszaków dla podopiecznych z Ośrodka Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Maz.

4c.Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych: § 8 ust. 2 pkt. 4c
- zachęcałam rodziców do pracy na rzecz grupy i przedszkola-rodzice wzbogacali bazę przedszkola o środki higieniczne (chusteczki, ręczniki papierowe), pomagali w zorganizowaniu uroczystości przedszkolnych -ciasta, słodycze, napoje, owoce. Brali udział w zbiórce pluszaków , groszy w akcji „Góra grosza", zbieraniu karmy dla schroniska dla zwierząt. Wspólnie z dziećmi wykonywali kartki z okazji Dnia Babci i Dziadka na rzecz akcji Pola Nadziei.
- zorganizowałam Bal Jesieni , Dzień Pluszowego Misia dla wszystkich dzieci w przedszkolu.
- przygotowałam dziecko do konkursu piosenki ekologicznej pt. " Co w przyrodzie gra?". Otrzymana nagroda - wyróżnienie.
5.Wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami:§ 8 ust. 2 pkt. 4e
-Prowadziłam akcję :”Góra grosza”- zbiórkę pieniędzy dla dzieci z domów dziecka.
- zorganizowałam przestawienie pt. " Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków" z udziałem klasy III b ze Szkoły Podstawowej nr 12 ZSP nr 2.
6.Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony: § 8 ust. 2 pkt. 5
Po przeprowadzonej diagnozie wstępnej opracowałam 2 indywidualne programy wspomagania rozwoju dziecka.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.