X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30049
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz lekcji języka angielskiego - Is there a cooker in the kitchen?

Scenariusz lekcji języka angielskiego
Data: 20.11.2014
Klasa : V
Temat zajęć: Is there a cooker in the kitchen?
Cel ogólny: - prawidłowe użycie przyimków: in, on, under, behind, next to, in front of
- prawidłowe użycie konstrukcji There is/ There are
Cele szczegółowe:
Uczeń:
- utrwala słownictwo związane z nazwami pomieszczeń, mebli i sprzętu domowego,
- tworzy zdania z konstrukcją: there is/there are (zdania twierdzące, pytające, przeczące oraz udziela krótkich odpowiedzi)
- rozumie znaczenie zdań wypowiadanych przez nauczyciela/innych uczniów
- rozumie sens tekstu czytanego
- stosuje odpowiedni przyimek opisując położenie elementów,
- współpracuje z partnerem,
- reaguje na polecenia nauczyciela

Pomoce dydaktyczne:
- komputer
- Internet
- tablica interaktywna
- kserokopie ćwiczeń

Metody pracy:
- indywidualna
- praca w parach
- reagowania całym ciałem (TPR)

Przebieg zajęć:
1.Przywitanie uczniów.
2.Sprawdzenie obecności.
3. Zapisanie tematu lekcji, nauczyciel pyta o tematykę zajęć
4. Rozgrzewka językowa (powtórzenie z poprzedniej lekcji):
- powtórzenie budowania zdań twierdzących z konstrukcją there is / there are, zdań przeczących z użyciem there isn’t / there aren’t oraz pytań Is there/ Are there i udzielanie krótkich odpowiedzi Yes, there is/are / No, there isn’t / aren’t
- nauczyciel zadaje pytania oczekując od uczniów krótkich odpowiedzi, np.T: Is there a board in the classroom? S: Yes, there is. T: Are there any dogs here? S: No, there aren’t. itp. Nauczyciel zachęca uczniów do zadawania pytań i udzielania odpowiedzi – praca w parach
4. Nauczyciel rozdaje kserówki - uczniowie dopasowują nazwy mebli/sprzętów do odpowiednich pomieszczeń – praca w parach, następnie sprawdzana jest poprawność wykonania ćwiczenia
- przypomnienie znaczenia przyimków miejsca : in, on, under, next to, behind, in front of, podanie przykładów
- nauczyciel wyświetla na tablicy rozmieszczenie pomieszczeń w domu wraz z meblami/sprzętami, następnie wybrani uczniowie budują zdania opisujące pomieszczenia używając konstrukcji There is/There are oraz przyimków miejsca
- nauczyciel rozdaje kserówkę z opisem pokoju, uczniowie czytają tekst samodzielnie, następnie odpowiadają na pytania odnośnie tekstu, sprawdzenie poprawności wykonania ćwiczenia
- reagowanie na polecenia nauczyciela (TPR).
- np.T: Put your book on your head. Put your pencil case under the table. Put your notebook in your schoolbag. Put your pencil on the floor. Put your pencil next to the pencil case.
- nauczyciel wyświetla na tablicy interaktywnej ćwiczenia mające na celu utrwalenie słownictwa i konstrukcji gramatycznej, uczniowie podchodzą do tablicy i wykonują zadania
5. Zadanie pracy domowej
Zadaniem uczniów jest zapisanie w zeszycie co najmniej 5 zdań opisujących jakie meble/sprzęty znajdują się w różnych pomieszczeniach w ich domu
6. Pożegnanie uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.