X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30048
Przesłano:
Dział: Języki obce

Projekt edukacyjny "Uczę się języków - poznaję świat"

Projekt edukacyjny ,,Uczę się języków - poznaję świat"

Charakterystyka projektu

Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej. Założeniem prezentowanego projektu jest zapoznanie z różnymi krajami, ich położeniem geograficznym, kulturą, historią, poznanie ciekawych miejsc, zabytków, znanych postaci.

Do realizacji projektu zaproszeni zostaną absolwenci szkoły, którzy obecnie uczą się w liceach, są na studiach a także rodzice czy inne kompetentne osoby znające język obcy. Projekt zostanie wdrożony w drugim semestrze roku szkolnego 2015/16. Przewiduje się prezentację jednego kraju w miesiącu.
Głównym założeniem opracowanego projektu jest wspólna praca i działanie chętnych absolwentów czy rodziców bądź nauczycieli ukierunkowana na realizację celów zawartych w projekcie. Dzięki tej metodzie uczniowie uczą się: wyszukiwania informacji, efektywnej współpracy, dyskusji, kreatywności, a przede wszystkim tego, iż warto poznawać inne kraje i uczyć się języków obcych.

KOORDYNATOR PROJEKTU: mgr Katarzyna Kruszelnicka-Kut

CELE OGÓLNE
• Zapoznanie z podstawowymi symbolami danych krajów
• Zapoznanie z kulturą
• Wskazywanie na korzyści płynące z nauki języków obcych
• Integrowanie społeczności szkolnej

CELE SZCZEGÓŁOWE
• Zbieranie informacji o poszczególnych krajach z przewodników, encyklopedii, map, folderów, Internetu, czasopism; rozwijanie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł
• Dostrzeżenie korzyści wynikających z nauki języków obcych
• Kształtowanie umiejętności pracy w zespole
• Wdrażanie absolwentów, rodziców i innych osób do aktywnej współpracy ze szkołą

PROCEDURY OSIĄGNIĘCIA CELÓW
• Absolwenci / rodzice/ nauczyciele chętni do realizacji projektu mogą zaproponować własną tematykę zgodną z celami projektu. Każdy realizuje te zadania, które zaproponował lub wybrał z propozycji autora projektu
• Treści dostosowane powinny być do wieku odbiory, a prezentacja ciekawa, różnorodna z wykorzystaniem najnowszych technologii
• Opis działań powinno się przekazać koordynatorowi po zrealizowaniu tematyki wybranego kraju

OCZEKIWANE EFEKTY
• Uczniowie objęci projektem potrafią wymienić podstawowe informacje na temat danego kraju
• Dostrzegają korzyści płynące z nauki języków obcych
• Potrafią powiedzieć kilka zwrotów grzecznościowych, przedstawić się w danym języku
• Umieją współdziałać w grupie i podejmują działania integrujące społeczność szkolną
• Absolwenci / rodzice /nauczyciele włączający się w realizację projektu zdobędą nowe doświadczenia w roli nauczyciela/wykładowcy /obieżyświata

EWALUACJA
Podsumowaniem zrealizowanego projektu będzie jego ewaluacja poprzez badanie opinii uczestników za pomocą rozmowy i oceny aktywności na zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.