X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30050
Przesłano:
Dział: Języki obce

Konspekt lekcji języka angielskiego w kl. II "What are you wearing today?"

Konspekt hospitowanej lekcji języka angielskiego
Klasa: 2
Data: 14.12.2015

Temat zajęć: What are you wearing today?

Cel główny zajęć:
• utrwalenie nazw ubrań,
• utrwalenie nazw kolorów,
• rozwijanie umiejętności komunikacji - układanie zdań w języku angielskim,
• ćwiczenie umiejętności rozumienia ze słuchu.

Cele operacyjne:
Uczeń:
• nazwie ubrania w języku angielskim,
• opisze ustnie ubranie osoby na obrazku
• opisze ustnie ubranie kolegi/koleżanki,
• odczyta wyrazy pokoloruje wg opisu,
• połączy wyrazy z obrazkami,
• zrozumie usłyszany i przeczytany wyraz / zdanie i zaśpiewa piosenkę

Środki dydaktyczne: karty obrazkowe (flashcards), podręcznik Super Sparks 2, karty pracy, płyta CD, magnetofon, wycinki z gazet, magnesy

Przebieg zajęć:

1.Powitanie klasy.
2. Utrwalenie nazw kolorów – nauczyciel pokazuje karty, uczniowie chóralnie nazywają kolory, następnie prezentuje karty z ubraniami pytając przy okazji jakiego koloru jest ubranie ( What colour is / are ...?) Zabawa : Is it a dress? – nauczyciel pokazuje uczniom kartę przedstawiającą jakieś ubranie i pyta dzieci Is it a .... ? próbując odgadnąć jaka część garderoby jest na obrazku. Dzieci odpowiadają chóralnie YES lub NO. (Zwrócić uwagę na poprawność zadawania pytań o rzeczy występujące w liczbie mnogiej!) Następnie zabawę powtarza z kilkoma uczniami. (10 min)
3. Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem. Nauczyciel zapisuje na tablicy nazwy ubrań, wskazuje po kolei uczniów, którzy mają za zadanie dopasować odpowiedni obrazek do jego nazwy ( 3 min)
4. Rozwijanie umiejętności komunikacji - układanie zdań w języku angielskim. Nauczyciel zapisuje na tablicy zdanie : I’m wearing a pink T-shirt , pyta uczniów o znaczenie zdania, następnie prosi kilku uczniów o opisanie swojego ubioru. Później, nauczyciel zapisuje dwa zdania, które będą służyć do ustnego opisywania ubrań chłopca i dziewczynki w klasie (He / She is wearing...), pyta uczniów o znaczenie i różnicę między zaimkami he i she . Następnie opisuje kolory ubrania wybranego przez siebie ucznia/uczennicy, starając się nie patrzyć w jego/jej stronę (np. She is wearing a pink dress and blue shoes.). Uczniowie mają za zadanie zgadnąć, o kim mowa. Po dwukrotnym opisie w wykonaniu nauczyciela, czas na dzieci. Teraz to one opisują czyjeś ubranie, a osoba, która zgadnie, układa nowy opis-zagadkę. (10 - 12 min)
Nauczyciel prosi uczniów o to by powstali i usiedli na podłodze w kole ( Stand up and sit down in a circle), rozkłada wycięte z gazet osoby oraz układa przy nich numery. Nauczyciel opisuje ubiór osoby, uczniowie podają pod jakim numerem ta postać się znajduje. Następnie prosi kilku uczniów o zadawanie zagadek pozostałym dzieciom. ( 5 - 6 min)
5. Nauczyciel prosi dzieci o powstanie i powrócenie do ławek, otworzenie książki na stronie zawierającej tekst piosenki. Pyta o to, o czym jest piosenka a następnie prosi o jej zaśpiewanie ’’ She’s a pop star”. ( 5 min )
6. Ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i pisania – zadanie pracy domowej, omówienie. ( 2 min )
* Ćwiczenie rozumienia ze słuchu – ćwiczenia z podręcznika.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.