X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29901
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego przedszkola za I semestr

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
ZA I SEMESTR 2015/2016

Imię i nazwisko: Barbara Brodnicka-Gryska
Stanowisko i
miejsce zatrudnienia:
nauczyciel-Przedszkole nr 59 w Bydgoszczy

Okres stażu: 1.09.2015r-31.01.2016r

Wstęp

Jestem nauczycielem mianowanym i od 7 lat pracuję w przedszkolu nr 59 w Bydgoszczy.1.09.2015 roku rozpoczęłam staż na awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego.Sporządziłam plan rozwoju i po uzyskaniu akceptacji p.Dyrektor podjęłam dalsze działania. W okresie stażu staram się zrealizować założone w planie rozwoju zawodowego cele i zadania.


1.Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły:
§ 8 ust. 2 pkt 1
*Zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego- analiza przepisów prawa oświatowego.-08.-09.2015r
*Opracowałam plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.-09.2015r
*Brałam udział w konferencji metodycznej „ Tworzenie planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ,ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego”-CEN-09.2015r.
*Brałam udział w warsztatach ,pt.:”Rodzic roszczeniowy”-Przedszkole 16.-3.11.2015r
*Rozpoczęłam studia podyplomowe na kierunku „Oligofrenopedagogika”WSH Leszno.
*Regularnie tworzyłam dokumentację przedszkola:dokonywałam wpisów do dziennika zajęć,prowadziłam obserwację dzieci 3-letnich.
*Opracowałam roczny plan pracy przedszkola na rok szkolny 2015/2016,gdzie głównymi cele pracy są następujące:
1.Bezpieczny na co dzień-znajomość zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dzieci.
2.Promowanie zdrowego stylu życia poprzez wzbudzanie zamiłowania do różnych form ekspresji ruchowej oraz zdrowe odżywianie.

*W zakresie współpracy i pedagogizacji rodziców-przedstawiłam wymagania programowe i obszary pracy w grupie dzieci 3-letnich,zaprezentowałam sylwetkę dziecka 3-letniego w zakresie rozwoju,opowiedziałam o adaptacji dziecka w grupie przedszkolnej,prowadziłam rozmowy indywidualne( w zależności od potrzeb),przygotowałam uroczystości grupowe:”Pasowanie na przedszkolaka”-28.10.2015r,Wigilia grupowa połączona z programem artystycznym i wspólnym wykonywaniem ozdób choinkowych-14.12.2015r,Dzień Babci i Dziadka-12.01.2016r.
*Opracowałam kartę obserwacji dziecka 3-letniego i dokonałam analizy wyników.
*Przygotowałam dzieci do udziału w konkursach plastycznych:”Mój pluszowy miś” (P-57),”Jestem projektantem kartki świątecznej”(P-61).
*Prowadziłam gazetkę proekologiczną/pedagogizującą dla rodziców na holu,na której umieszczałam ciekawe artykuły,dotyczące prawidłowego rozwoju dziecka,właściwej diety i zdrowego żywienia oraz problemów wychowawczych.
*Pełniłam funkcję Obiektowego Koordynatora d/s Bezpieczeństwa w placówce-comiesięcznie meldowałam telefonicznie gotowość do podjęcia działania i koordynowałam próbną ewakuację w placówce-22.10.2015r.
*Opiekowałam się przedszkolną biblioteką-dokonywałam wpisów nowych pozycji do księgozbioru,przeprowadziłam inwentaryzację książek i przegląd zawartości księgozbioru (01.2016r).

2.Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej:
§ 8 ust. 2 pkt 2

*Na bieżąco opracowywałam dokumenty za pomocą programów komputerowych (Word,Power Point)-arkusze obserwacji dziecka 3-letniego,scenariusze zajęć i uroczystości,protokół zebrania z rodzicami,ogłoszenia i podziękowania dla rodziców.
* Regularnie umieszczałam informacje i zdjęcia z życia grupy i przedszkola na przedszkolnej stronie internetowej.
*Korzystałam z zasobów internetu w celu przygotowania do zajęć i poszukiwania ciekawych materiałów dydaktycznych.

3.Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć:
§ 8 ust.2 pkt 3

*Aktywnie uczestniczyłam w posiedzeniach rady pedagogicznej-1.10.2015r,3.02.2016r.
*Udzielałam pomocy koleżankom stażystkom przy opracowaniu planu rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego i mianowanego,udostępniałam niezbędną literaturę i informowałam o terminach i zasadach rozpoczęcia stażu.
*Dokonałam publikacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego i sprawozdanie z realizacji na portalu internetowym Edux.pl-01.2016r.

4a.Opracowanie i wdrożenie działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich:
§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Realizacja tego pkt odbędzie się w późniejszym okresie trwania stażu.

4c.Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych:
§ 8 ust. 2 pkt 4c

*Starałam się zachęcać rodziców do pracy na rzecz grupy i przedszkola-rodzice wzbogacali bazę przedszkola o środki higieniczne (chusteczki,ręczniki papierowe),papier ksero;kserowanie kolorowanek,uszycie etui na grzebienie dla dziewczynek;ponadto pomagali w zorganizowaniu uroczystości przedszkolnych-ciasta,słodycze,napoje,owoce.Brali udział w zbiórce nakrętek i kartoników po napojach,w zbiórce czekoladowych Mikołajów dla dzieci z domu dziecka i w akcji „Góra grosza”.
*Dokonałam obserwacji dzieci 3-letnich.Na podstawie zdobytych informacji,objęłam pracą indywidualną dzieci,wymagające wsparcia.
*W swojej pracy wykorzystywałam elementy pedagogiki zabawy i Klanzy,liczne rymowanki,zabawy kołowe i ciekawe przyśpiewki.
*Po obiedzie regularnie prowadziłam popularyzację czytelnictwa poprzez czytanie bajki lub słuchanie bajki muzycznej.
*Nawiązałam współpracę z Filharmonią Pomorską –koncert w przedszkolu „Rymowanki-wyliczanki”-4.11.2015r i z Dziecięcą biblioteką osiedlową-zajęcia połączone z słuchaniem bajki-11.12.2015r.

5.Wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami:
§ 8 ust. 2 pkt 4e

*Koordynowałam i zachęcałam dzieci wraz z rodzicami do udziału w akcji „Zbiórki kartoników po napojach „ i „Zbiórki nakrętek”,organizowanych przez Urząd Miasta Bydgoszcz.
*Prowadziłam akcję :”Góra grosza”-zbiórkę pieniędzy dla dzieci z domów dziecka.
*Zachęcałam do udziału w zbiórce czekoladowych Mikołajów dla dzieci z domów dziecka.
*Koordynowałam akcję „Sprzątania świata” w placówce.
*Zorganizowałam zajęcia ceramiczne z instruktorem-17.11.2015r.
*W związku z problemami w rozwoju mowy dzieci,nawiązałam współpracę z Poradnią psychologiczno-pedagogiczą –z p.Logopedą Iwoną Frankowską,której owocem było zorganizowanie spotkania warsztatowego dla rodziców ,nt:”Rozwój mowy dziecka jako warunek prawidłowego funkcjonowania w przedszkolu i szkole”-18.11.2015r.

6.Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony:
§ 8 ust. 2 pkt 5

Do realizacji w dalszym etapie stażu.

Barbara Brodnicka-Gryska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.