X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29660
Przesłano:
Dział: Świetlica

Wiersze z morałem - scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć:

TEMAT: „Wiersze z morałem p.t. „Chory kotek” S. Jachowicza oraz „Kwoka” J. Brzechwy.

Cele główne:
- Zapoznanie uczniów z twórczością Stanisława Jachowicza i Jana Brzechwy.
- Rozwijanie umiejętności czytania.

Cele szczegółowe:
- Przybliżenie uczniom postaci S. Jachowicza i J. Brzechwy.
- Zapoznanie uczniów z wierszami p.t. „Chory kotek” oraz „Kwoka”.
- Przypomnienie zasad dobrego zachowania i kultury osobistej.
- Przypomnienie zasad racjonalnego odżywiania.
- Uwrażliwienie uczniów na poezję.

Cele operacyjne:
Po przeprowadzonych zajęciach uczeń:
- Wie: co oznacza słowo „morał”.
- Umie: przedstawić postaci S. Jachowicza i J. Brzechwy.
-Potrafi: omówić problematykę przeczytanych wierszy; ocenić zachowanie bohaterów.

Metody nauczania:
- pogadanka
- podająca
- dyskusja dydaktyczna.
- twórcza.

Miejsce zajęć: sala świetlicowa.
Czas trwania zajęć: 45 minut.

Środki dydaktyczne:
Tekst wierszy „Chory kotek”, „Kwoka”, karton A4, długopis, teksty wierszy z podziałem na role.
Przebieg zajęć:
1.Przywitanie uczniów.
2.Przedstawienie tematu zajęć.
3.Przedstawienie postaci S. Jachowicza.
4.„Morał” w opinii uczniów- „burza mózgów”.
Wybranie i zapisanie na kartce odpowiednich określeń charakteryzujących morał.
5.Przedstawienie treści wiersza p.t. „Chory kotek”.
6.Omówienie problematyki wiersza- ocena postępowania głównego bohatera – kota.
7.Przypomnienie zasad racjonalnego odżywiania się.
8.Przedstawienie postaci J. Brzechwy.
9.Przeczytanie treści wiersza p.t. „Kwoka”.
10.Omówienie problematyki wiersza- ocena postępowania głównej bohaterki- kwoki.
11.Przypomnienie zasad kultury osobistej i dobrego zachowania.
12.Inscenizacja przeczytanych wierszy z podziałem na role- przydzielenie ról odpowiednim uczniom, zapoznanie dzieci z elementami gry aktorskiej.
13.Podsumowanie zajęć i pożegnanie uczestników.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.